banner
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין // אורן שלו.
שר הבינוי והשיכון זאב אלקין // אורן שלו.

הממשלה מקדמת הסכמי גג עם המועצות בהיקפי ענק

בחירות או לא בחירות – השר אלקין מודיע כי הוא ממשיך ומקדם חתימה על הסכמי גג עם מועצות האזוריות, אשר בתחומן קיימות תוכניות בניין עיר בתוקף, בהיקף של לפחות 2500 יחידות דיור

משרד הבינוי והשיכון פרסם קול קורא למועצות אזוריות בהן לא נגבה ערך קרקע, להגשת בקשות לתמיכה וסיוע כספי לצורך עידוד והגברת השיווקים, זאת בהמשך להחלטת מועצת רמ"י לפיה ניתן יהיה לקדם חתימה על הסכמי גג במגזר הכפרי. במשרד מציינים כי יוקצו עד עשרות מיליון שקלים למועצה אזורית שתשתתף בקול קורא.

"מועצה אזורית שתבחר במסגרת הקול קורא ותחתום על הסכם גג תהא זכאית לתמיכה עבור ישן מול חדש ומוסדות ציבור, בנוסף, משרד הבינוי והשיכון יקצה קדם מימון לעבודת הפיתוח, מסכום הסבסוד המאושר על פי החלטות הממשלה שבתוקף לעניין אזורי עדיפות לאומית", כך נמסר. בנוסף, יינתן קדם מימון בגובה 50% מסך הסבסוד המאושר, בהתאם להחלטות הממשלה ובהתאם לאומדני עלויות פיתוח שיאושרו על ידי המשרד ובכפוף לביצוע מכרזי פיתוח פומביים על ידי המועצה האזורית.

אל הקול הקורא יוכלו לגשת מועצות אזוריות אשר בתחומן קיימות תב"עות (תוכניות בניין עיר) בתוקף בהיקף של לפחות 2500 יחידות דיור אשר ניתן להוציא מכוחן היתרי בניה או תכניות כאמור אשר צפויות להיות מאושרות על ידי מוסדות התכנון המוסמכים לכך, בתוך לא יותר מ- 18 חודשים ממועד חתימת הסכמי הגג. במשרד מדגישים כי: "המועצה האזורית תתחייב לבצע בעצמה את עבודות הפיתוח ומבני הציבור למיזם, בהתאם להסכם הגג, ותתחייב לעמוד בלוחות הזמנים האמורים בו. מועצה אזורית אשר חתמה על הסכם גג, תתחייב לשיווק בתחומה בקצב שלא יפחת מ-400 יחידות דיור בשנה הראשונה שלאחר החתימה על הסכם הגג ו-500 יחידות דיור החל מהשנה השנייה ואילך, ובסך הכל 2,500 יחידות דיור במהלך תקופה שלא תעלה על 4 שנים".

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, מסר כי: "מעכשיו גם מועצות אזוריות בהן לא נגבה ערך קרקע יקבלו את הסיוע הנדרש בכדי להגדיל את ההתיישבות בהן"

אביעד פרידמן //צילום: דן סבח
אביעד פרידמן //צילום: דן סבח

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מסר כי: "קידום הקול הקורא והבאתו למימוש בעת זו, מהווה מימוש לאחד מיעדי המשרד להגדלת היצע הדיור ברחבי המדינה. אנו מאמינים כי הזוגות הצעירים נמצאים בכל מקום וחשוב לייצר עבורם פתרונות דיור בצפון בדרום במזרח ובמערב הארץ".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות