banner
אילוסטרציה // shutterstock
אילוסטרציה // shutterstock

תקדים: תוספת של 28 יח"ד כדי לממן קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית

הוועדה המחוזית קבעה כי מימון קרן התחזוקה במתחם אפרסמון בירושלים יתבצע באמצעות קומה נוספת לכל בניין. בשכונת גוננים הופקדה תכנית ל-1,200 יח"ד

זיו גולדפישר 27.04.2023

הפתרון התקדימי של הוועדה המחוזית ירושלים למימון קרן תחזוקה לפרויקט התחדשות עירונית: תוספת של 28 יח"ד, כך עולה מהחלטת הוועדה. ההחלטה התקבלה בדיון בפרויקט פינוי בינוי במתחם אפרסמון בשכונת גילה. הוועדה קבעה כי:  "התוספת המוצעת אינה צפויה לגרום פגיעה לסביבה או לצדדים שלישיים. מעבר לכך, הוועדה סבורה כי תוספת יחידות הדיור האמורה, אשר תהיה מותנית בהקמת קרן תחזוקה, אשר תבטיח את תחזוקת המגדלים המוצעים לאורך שנים, צפויה לתרום באופן משמעותי בהיבט התחזוקה לטובת דיירי המתחם והסביבה".

תכנית בינוי פינוי מתחם אפרסמון בשכונת גילה מציעה התחדשות עירונית באמצעות הריסת 7 מבני מגורים ובהם 116 יח"ד ושלושה מבני ציבור קיימים, כדי לאפשר בניית 5 בניינים חדשים ובהם עד 528 יח"ד, מבני ציבור ושטח למסחר. בסוף השנה שעברה דנה הוועדה בהתנגדויות שהוגשו נגד התכנית, ואישרה אותה למתן תוקף את התכנית, תוך קביעת מספר תנאים. בין השאר, הוועדה בחנה טענות בעניין עלויות התחזוקה הגבוהות למגדלים, ואת הטענה שלפיה השתתפות היזם בהוצאות אלה היא סמלית ולא תפתור בעיה זו .

הוועדה החליטה באופן תקדימי על הקמת קרן תחזוקה, שתמומן באמצעות תוספת זכויות. הוועדה קבעה כי: "ניתן לשקול תוספת של זכויות בנייה בתחום התכנית, לטובת הקמת קרן לצרכי תחזוקה של המגדלים המוצעים בתכנית, וזאת בהתאם להסדר שגובש במשרד המשפטים. בהתאם לכך, הוועדה קובעת כי מגישי התכנית יגישו ללשכת התכנון חוות דעת שמאית המשקפת את הסכום שנדרש להפקיד בקרן תחזוקה לשם הבטחת התחזוקה של המגדלים הכלולים בתכנית".

השבוע דנה הוועדה בחוות דעת שמאית שהוכנה, וקבעה כי ניתן להבטיח תחזוקה ארוכה טווח של כלל המבנים בתחום התכנית באמצעות תוספת של קומה אחת בכל בניין, ובסך הכל תוספת של 28 יחידות דיור (מדובר בתוספת יח"ד בהיקף של קצת יותר מ-5 אחוזים). "הוועדה סבורה כי מאחר שמדובר בתוספת של קומה אחת בלבד ומספר מצומצם של יחידות דיור, וזאת בתכנית הכוללת בינוי גבוה ומאות יחידות דיור וכן מענה ציבורי שהוא מעבר לנדרש ביחס למספר יחידות הדיור המוצע, התוספת המוצעת אינה צפויה לגרום פגיעה לסביבה או לצדדים שלישיים", נכתב בהחלטה. הוועדה החליטה לאשר את התכנית, בהתאם לתיקונים שאושרו. 

שכונת גוננים: הופקדה תכנית ל-1,200 יח"ד

בנוסף, הוועדה החליטה על הפקדה של עוד 2 תכניות התחדשות עירונית: פינוי בינוי ברחוב טשרניחובסקי 68-שמעוני 39 בשכונת גילה, הכוללת הריסת 108 יח"ד בשני מבני שיכון ארוכים, והקמת 278 יח"ד במבניים חדשים במקומם. הוועדה החליטה על הפקדת התכנית בתנאים לפני כשנה וחצי, והשבוע החליטה על הפקדתה בפועל.

תכנית נוספת שהוועדה אישרה להפקדה בפועל היא תכנית התחדשות עירונית במתחם מעגלי יבנה בשכונת גוננים. התכנית, שאושרה להפקדה בתנאים, עברה מספר גלגולים. התכנית כוללת הריסת 376 יח"ד ישנות. במקומן, התכנית המקורית כללה בניית 1,225 יח"ד במקומן. בראשית השנה שעברה החליטה הוועדה להפקיד את התכנית בתנאים, תוך הפחתת 180 יח"ד, והעמדת הבינוי על 1,076 יח"ד במבנים גבוהים בגובה של עד 30-26 קומות, לצד מבנים בגובה 10 קומות. בראשית השנה החליטה הוועדה להגדיל את התכנית ב-150 יח"ד אשר יוקצו להשכרה. השבוע הוועדה דנה במסמכי התכנית המתוקנים, והורתה להפקיד אותה בפועל. 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות