banner
אשדוד // depositphotos
אשדוד // depositphotos

עיריית אשדוד מקדמת חלופה לתמ"א 38 עם תוספת של עד 25 מ"ר ליח"ד

פוטנציאל הבינוי הצפוי מעל 8,100 יח"ד. התכנית מאפשרת ניוד זכויות לבניין חדש בתחום המגרש ותעלה לדיון ראשון במועצה הארצית

זיו גולדפישר 27.03.2023

תוספת בנייה של עד 25 מ"ר ליח"ד, ניוד זכויות ותוספת של עד 2 קומות: עיריית אשדוד מקדמת תכנית עירונית להתחדשות בניינים טעונים חיזוק ומיגון, המהווה חלופה לתמ"א 38. התכנית, שאותה היא מקדמת בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מיועדת להגדיר את אופן חידוש המרקם הבנוי בעיר בדגש על התחדשות בניינים בודדים. התכנית מגדירה זכויות בנייה, תוספת קומות והנחיות בינוי. התכנית מסווגת את העיר לפי שלושה תחומים: 'רחבי העיר', 'רחובות פעילים' ו- מתחמים מיוחדים', וקובעת את זכויות הבניה המותרים בכל אחד מתחומים אלה. התכנית אמורה לעלות השבוע לדיון ראשון במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

מנתונים שהובאו בנספח מיוחד שהוכן עבור התכנית (נספח קיבולת מעקב ובקרה), עולה כי ברחבי העיר יש (נכון ל-2020) 68,124 יח"ד קיימות, לצד 10,688 יח"ד מאושרות שטרם מומשו בתכניות מקודמות ועוד 55,459 יח"ד בתכנון. היקף יח"ד פוטנציאלי בהתחדשות בניינית הוא 8,140 יח"ד.

סגירה ומילוי של קומה מפולשת
סגירה ומילוי של הקומה המפולשת יכולה לשמש להוספת יחידות דיור במבנה ו/או לשימושים אחרים התואמים את הוראות התכנית, לרבות להרחבת הדירות בקומה הראשונה של הבניין. התשתיות הקיימות של הבניין המשרתות את כלל דייריו והמצויות בקומה המפולשת (כגון: קווי ביוב ומים, שוחות, שעוני מים, בלוני גז, חדרי אשפה, דרך גישה למקלט וכד') יחודשו במסגרת הבינוי המוצע.

אפשרות נוספת לתוספת זכויות בנייה היא הרחבת קומות קיימות בתוספת שטח של עד 25 מ"ר לדירה. 

עוד קובעת התכנית תוספת של שתי קומות מלאות על קומות המבנה הקיים. הקומות הנוספות, כך קובעת התכנית, לא יחרגו מקו המתאר של הקומה שמתחתיהן. תותר חריגה עד מטר אחד משיקולי עיצוב. חריגה זו תחושב במניין הזכויות המוקנות בתכנית. עם זאת, במבנים שבהם קומת הקרקע מבונה ונדרש ניוד יחידות דיור על מנת להבטיח שטחים משותפים בקומת הקרקע, תותר תוספת קומה מלאה לסה"כ של 3 קומות מלאות למבנה.

התכנית מאפשרת ניוד זכויות לבניין חדש בתחום המגרש. במגרשים שבהם לא ניתן לממש את תוספת זכויות הבניה כתוספת קומות על הבניין הקיים, ניתן יהיה לבנות מבנה חדש נוסף בהתאם לזכויות הבנייה המותרות. במבנים שבהם אין ממ"דים, התכנית מתירה תוספת של 12 מ"ר עבור ליח"ד עבור מיגון בלבד.

התכנית תחול על מבנים קיימים, אשר נקבע בכתב על ידי מהנדס כי לא נבנו על פי תקן ישראלי ת"י 413 (תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה). על פי התכנית, תותר תוספת זכויות בניה למבנה במספר אפשרויות.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות