banner
שירה ברנד // צילום: ניב קנטור
שירה ברנד // צילום: ניב קנטור

‏אושרה להפקדה תוכנית מתחם היקב בראשון לציון

התוכנית כוללת כ-300 יחידות דיור, שטחי תעסוקה ומסחר, שטחי ציבור ו-250 דירות שיוקצו עבור דיור מוגן. תנאי למתן תוקף לתוכנית – שמירה ותחזוקת המבנים ההיסטוריים של היקב

תמונה: שירה ברנד // צילום: ניב קנטור

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז שבמינהל התכנון, בראשות שירה ברנד, אישרה להפקדה היום (26.9.19) את תוכנית מתחם היקב בראשון לציון. התוכנית ממוקמת במרכז העיר, מול בניין העירייה בשטח של כ-37 דונם. 

התוכנית כוללת הקמת שני מגדלים בגובה של 25 ו-30 קומות בעירוב שימושים של  מגורים, מסחר ותעסוקה, בהם יוקמו כ-300 יחידות דיור, מחציתן יוקצו עבור דירות קטנות. זאת, בניגוד לתוכנית שהגישה הוועדה המקומית שביקשה 44 קומות. בנוסף, התוכנית כוללת מגדל נוסף של עד 30 קומות שישמש עבור מבני ציבור ו-250 דירות עבור דיור מוגן הכולל מחלקה סיעודית, מבנה של 9 קומות שישמש עבור שטחי תעסוקה, מבנה של 3 קומות לשטחי ציבור על רחוב הכרמל ומבנה למגורים בן 8 קומות בשטח הצמוד לרחוב טיומקין. המבנים במתחם לשימור ישמשו למסחר ותעסוקה. בניגוד לתוכנית הקודמת, הוועדה המחוזית ביקשה להגדיל את שטחי הציבור מ-900 מ"ר ל-8,000 מ"ר. 

בהחלטתה ציינה הוועדה כי מדובר בבינוי המתאים למיקום המרכזי של התוכנית, בלב העיר, מול בנין העיריה, ועל תוואי קו הרכבת הקלה. עירוב השימושים יאפשר למקום להוות מפגש תוסס במשך שעות רבות וינגיש את המבנים ההיסטוריים למגוון אוכלוסיות. 

במינהל התכנון מציינים כי: "הוועדה שמה דגש על שילובם של מבני היקב ההיסטוריים בתוכנית, ולכן קבעה תנאים על מנת להבטיח בראש ובראשונה ביצוע עבודות הצלה וייצוב למבנים וביצוע שימור בפועל. לפיכך, הגשת בקשה להיתר לעבודות הצלה וייצוב המבנים לשימור יהווה תנאי למתן תוקף לתוכנית, וככל ולא יושלמו עבודות ההצלה והייצוב עד שנתיים מיום אישור התוכנית, יבוטלו זכויות הבניה המוקנות מתוקף התוכנית. בנוסף, הותנה היתר הבניה הראשון לבנייה חדשה במתחם בהוצאת היתר בנייה לשימור מלא של מבני היקב המרכזי. בתחום המתחם לשימור לא תותר בנייה חדשה בתת-הקרקע או חפירת מרתפי חניה, זאת כדי שלא ייפגעו בחזיתות המבנים לשימור". 

בהקשר זה, הוועדה המחוזית הוסיפה וקראה לוועדת השימור של הרשות המקומית שתבחן את הצורך בביצוע מיידי של עבודות אחזקה במבנים לשימור ובמידת הצורך תפעיל את סמכותה בהתאם לסעיף 14 לתוספת הרביעית ותבצע את עבודות השימור בעצמה.

יו"ר הועדה המחוזית מרכז, שירה ברנד ציינה כי: "מטרת התוכנית, בראש ובראשונה היא לדאוג לשימור המבנים המרשימים, פתיחתם והנגשתם לציבור הרחב, זאת בד בבד עם התאמת הבינוי למיקום האסטרטגי בלב העיר ראשון לציון, ויצירת מקום בעל פעילות מגוונת ומוקדי ענין אשר יזמינו קהל גדול להכיר וליהנות מאתר המורשת הייחודי". 

מתחם היקב, שהקמתו החלה בסוף המאה ה-19, הוא אתר מורשת בכל חשיבות ברמה הארצית ומהווה חלק בלתי נפרד מסיפור התפתחותה ההיסטורית והאורבנית של ראשון לציון. 

היקב נחשב למפעל התעשייה המודרני הראשון בארץ ישראל וסיפורו ההיסטורי משקף את סיפורה של ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. המתחם מורכב ממגוון מבנים אשר הוקמו בתקופות שונות, ומהווים אוסף נדיר של שיטות וטכנולוגיות בניה שונות, מסוף המאה ה-19 ועד לשנות ה-50 של המאה ה-20. בחלק מהמבנים, ובמיוחד במבנה המרכזי של היקב, השתמרו אולמות וחללי פנים מרשימים וייחודיים בגודלם ובאיכותם, המשקפים את תפקודם התעשייתי והיכולת הטכנולוגית הגבוהה בה נבנו.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות