banner
פרויקט רקפות של חברת אזורים // צילום: Hippie Films
פרויקט רקפות של חברת אזורים // צילום: Hippie Films

אילו חברות יזמות רשמו עלייה ברווחים ברבעון הראשון של השנה?

חברות היזמות והבנייה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022 – איפה זינקו הרווחים, כמה דירות נמכרו ומי חילק דיבידנדים לבעלי המניות?

חברת דניה מחלקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל
דניה מקבוצת לפידות מדווחת כי הרווח מפעילות נמשכת עמד על כ-40 מיליון ש"ח וצמח ב-45% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות עומד על כ -12 מיליארד ₪. הרווח הגולמי עלה ב-53%, לכ-66 מיליון ש"ח, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה עמדו על 1.03 מיליון ₪, גידול של כ- 2.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
צבר ההזמנות גדל ל-11.8 מיליארד ש"ח ולאחר תקופת המאזן התווספו לצבר ההזמנות פרויקטים נוספים בהיקף של כ-510 מיליון ₪. לחברה אין חוב כלל, ובקופת המזומנים כ- 770 מיליון ₪.
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 30 מיליון ש"ח; מאז הפיכתה של דניה לחברה ציבורית, חילקה החברה דיבידנדים בהיקף מצטבר של 150 מיליון ₪, כולל דיבידנד שאושר וטרם חולק.

רונן גינזבורג // צילום: סיוון פרג
רונן גינזבורג // צילום: סיוון פרג

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה: "צבר ההזמנות של החברה העומד על כ-12 מיליארד ש"ח, משקף את האמון הרב שרוכש השוק לחברה ואת חוסנה הפיננסי".

חברת אזורים Living עוברת מהפסד לרווח נקי של כ-67 מיליון שקל
קרן הריט אזורים Living מדווחת על זינוק ב-NOI, עליית ערך של כ-78 מיליון שקלים לפרויקטים המניבים והגדלת הפורטפוליו ב-300 יח"ד נוספות.
שיעור התפוסה בשלושת הפרויקטים המניבים של החברה עומד על 97%, החברה רכשה בניין בבני ברק ופרויקט בלוד וסך כל הפורטפוליו שלה עומד על כ-2300 יח"ד ב-13 מתחמים בפריסה ארצית. ה- NOI הסתכם לכ- 10.4 מיליון שקלים מול 1.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה. הרווח הנקי הסתכם לכ- 67.1 מיליון שקלים מול הפסד של כ-0.3 מיליון שקלים אשתקד. 

ערן ענבים // צילום: ליאור גרונדמן
ערן ענבים // צילום: ליאור גרונדמן

ערן ענבים, מנכ"ל אזורים Living, מסר: "פתחנו את השנה עם פעילות מניבה משמעותית והמשך צמיחה בהיקף הפעילות ובאסטרטגיה רכישה של קרקעות ופרויקטים חדשים. הצורך במוצר הוא אקוטי בשוק הנוכחי, זאת בייחוד כשאנו רואים את הביקוש ההולך וגובר לשכירות יציבה לטווח ארוך בשוק בו מחירי הדירות והמשכנתאות מאמירים בקצב מהיר. אנו מקווים שמקבלי ההחלטות ישכילו להרחיב את היצע הקרקעות והתשתית להרחבת פעילות שכירות ארוכת טווח בישראל".

אפריקה ישראל מגורים מדווחת על חלוקת דיבידנד של כ- 10 מיליון שקל
חברת אפריקה ישראל מגורים מקבוצת לפידות קפיטל מדווחת כי הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-18.7 מיליון ש"ח לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד; ברבעון הראשון החברה מכרה 195 יחידות דיור לעומת 178 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד. תוך חודש וחצי נחתמו 159 בקשות רכישה נוספות, כך שמתחילת שנה בוצעו 354 התקשרויות לרכישת יחידות דיור.
החברה פעלה להמשך הקטנת החוב ופרעה ברבעון הראשון 130 מיליון ₪ ושמרה על שיעורי מינוף נמוכים. לחברה כ-2,242 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,424 יח"ד בהיקף כספי של כ-2.5 מיליארד שקלים (חלק החברה). נכון ליום 31.03.2022 טרם הוכרו הכנסות בגין יח"ד שנמכרו ע"י החברה בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקלים. שיעור הרווח הגולמי ממכירת הדירות עלה בשיעור של כ-37.5%, מ-16% ל-22%. הרווח הגולמי שטרם הוכר מפרויקטים לביצוע עד שנת 2025 עמד נכון לסוף 2021 על כ-2.6 מיליארד ₪. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-10 מיליון ₪. 

מיכה קליין // צילום כרמל שירן
מיכה קליין // כרמל שירן

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "במהלך הרבעון הראשון ואחריו, התחלנו שלושה פרויקטים חדשים הכוללים כ-300 יח"ד נוספות לשיווק ואנו צופים פתיחה של פרויקטים נוספים לשיווק בטווח הקרוב, כדי לתת מענה לביקוש בשוק. במקביל, לחברה מלאי כולל של כ-13,200 יח"ד ברחבי הארץ בשלבי תכנון וביצוע שונים."

גב-ים: גידול של 24% בתזרים המזומנים
חברת גב ים מדווחת כי צבר הפרויקטים הכולל של החברה עומד על 19 פרויקטים, בשטח כולל של כ-900 אלף מ"ר (כ-715 אלף מ"ר חלק החברה), בהשקעה כוללת של כ-6.2 מיליארד ש"ח (חלק החברה). כ-41% מהשטחים העיליים בפרויקטים שבביצוע – שווקו. גויס חוב צמוד בהיקף 1.2 מיליארד ש"ח, בריבית ממוצעת משוקללת בשיעור 0%.  ה-NOI של החברה הסתכם ברבעון הראשון של השנה בסך של 133 מיליון ש"ח, לעומת 129 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמה בסך של 121 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-12% ב-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-67 מיליון ₪, לעומת 60 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
נרשם גידול של 24% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה והוא הסתכם בסך של 102 מיליון ש"ח, לעומת 82 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בסך של כ-129 מיליון ₪, בהשוואה ל-197 מיליון ש"ח אשתקד. 

אבי יעקובוביץ \\ צילום:אלדד רפאלי
אבי יעקובוביץ \ צילום:אלדד רפאלי

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "היציבות בשכר הדירה הגבוה ובתפוסות במוקדי הביקושים המרכזיים נמשכת, ואנו צופים כי יציבות זו תישמר בשנים הקרובות. חברות הטכנולוגיה הבינלאומיות כאן כדי להישאר, לגדול ולהתפתח למשך שנים רבות. במטרופולין ת"א קיימים ביקושים קשיחים לנדל"ן, ואנו מעריכים כי הם ימשיכו". 

מליסרון רושמת עלייה ברווח הנקי לבעלי המניות
מליסרון מדווחת על רווח נקי לבעלי המניות של 225 מיליון שקל, לעומת 143 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 57%. ה-FFO הרבעוני עלה לכ-212 מיליון שקל (כ-850 מיליון שקל במונחים שנתיים).
לאחרונה חתמה החברה על הסכם שכירות משמעותי בפרויקט הדגל Landmark תל-אביב להשכרת 51 אלף מ"ר בתמורה לכ-750 מיליון שקל למשך 7 שנים; המגדל הראשון בפרויקט משווק כמעט במלואו ולתקופות שכירות ארוכות.

ליאורה עופר // צילום: ורדי כהנא
ליאורה עופר // צילום: ורדי כהנא

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה והתוכנית העסקית ארוכת הטווח שלה, במסגרתה היא בוחנת עסקאות שונות, שמטרתן יצירת מספר מנועי צמיחה בתחומים נוספים בעולם הנדל"ן וזאת לצד המשך השבחת הנכסים הקיימים שלה".

אופיר שריד // צילום: רמי זרנגר
אופיר שריד // צילום: רמי זרנגר

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "ברבעון הראשון של השנה רשמנו עלייה חדה ברווחי החברה, לצד נתון שיא של FFO, שעומד עתה על קצב שנתי של כ-850 מיליון שקל. תוצאות השיא הושגו על אף השפעתו של גל תחלואת האומיקרון, ובין היתר כתוצאה מהגידול בפדיונות קניוני החברה ובכמות המבקרים בהם".

חברת אאורה מדווחת על עלייה של 50% בהון העצמי
חברת אאורה מדווחת על זינוק ברווח הנקי ל  – 49.1 מיליון שקל לעומת 12.1 מ' אשתקד – עליה של 305% , מלאי יח"ד של החברה טיפס ל 29,642 יח"ד לעומת 20,479 אשתקד- עליה של 45%. מתחילת שנה נמכרו 201 יח"ד שווי של 598 מ' ₪- קצב שנתי של כ- 600 יח"ד בשנת 2022. ההון עצמי עלה ל- 569.5 מיליון שקל לעומת 380 מ' אשתקד- גידול של 50% .
עוד על פי הדיווח חל קיטון בחוב הפיננסי של החברה ב-23% לסך של 814.1 מש"ח לעומת 1053.6 מש"ח אשתקד. גידול עקבי בשיעור הון ל- CAP  נטו ל- 44% לעומת 28%- גידול של 57%. נרשמה עליה במחיר ממוצע למ"ר ל- 28,729 למטר בשנת 2022 עד כה לעומת 21,451 אשתקד. 

יעקב אטרקצ'י // ראובן קפוצ'ינסקי
יעקב אטרקצ'י // ראובן קפוצ'ינסקי

יעקב אטרקצ'י בעלים ומנכ"ל אאורה: "ברבעון הראשון היה שיפור דרמטי בכל הפרמטרים הנדל"נים, התפעוליים והכלכליים של החברה. אנחנו צופים המשכיות וגידול בפעילות וברווחיות של החברה בשנים הקרובות".

יגאל דימרי // צילום: משה עמר
יגאל דימרי // צילום: משה עמר

י.ח דמרי: הכנסות צמחו בכ-39% לשיא של כ-396 מיליון שקל 
י.ח. דמרי מדווחת כי מכרה בישראל 472 דירות ברבעון הראשון, בהשוואה למכירת 183 יחידות דיור בתקופה המקבילה. החברה מציגה עלייה בכל הפרמטרים. קצב המכירה הגבוה נמשך גם לאחר סוף הרבעון – מאז ה-1 באפריל ועד סמוך לפרסום הדו"חות מכרה החברה 217 דירות נוספות. ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו בכ-39% לשיא של כ-396 מיליון שקל – הודות לגידול החד בקצב מכירת דירות והרווח הנקי ברבעון זינק בכ-67% לכ-75 מיליון שקל.  נכון לסוף מרץ 2022, החברה מבצעת ומשווקת כ-2,732 יח"ד ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ.
נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "אנו מסכמים את הרבעון עם גידול חד בהכנסות וברווח ונתון שיא של מכירת דירות. קצב המכירות הגבוה נמשך גם לאחר סוף הרבעון והוא פועל יוצא של הביקושים החזקים בשוק וכן הפעולות שנקטנו בשנים האחרונות להגדלת היקף המלאי הזמין למכירה. בימים אלה אנחנו ממשיכים לפעול באינטנסיביות להגדלת המלאי הזמין למכירה ובהתאם לכך ב-3 השנים הקרובות בכוונתנו להוציא היתרי בניה בהיקף של כ-6,700 יחידות דיור, כחלק מהבטחת המשך צמיחתה של החברה בשנים הבאות."

אפי שקדי // צילום: טל גבעוני
אפי שקדי // צילום: טל גבעוני

אפי קפיטל נדל"ן הציגה גידול של 284% בהכנסות
החברה הציגה גידול של 284% בהכנסות החברה ממכירת דירות ומקרקעין, גידול של 211% ברווח הגולמי וגידול של 111% רווח הנקי ביחס לנתון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי של החברה, בצירוף רווחי האקוויטי מחברות מוחזקות, הסתכם ברבעון לסך של כ- 26 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (גידול של כ- 86%). הרווח מפעולות נמשכות (לפני מס) עומד על סך של כ-22 מיליון לעומת כ-11 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן החברה הגיעה לרווח של 18 מיליון ש"ח עם גידול של 113% בתוצאות והון עצמי של 180 מיליון ש"ח.
אפי שקדי בעל השליטה, מנכ"ל ויו"ר החברה: "אנחנו ממשיכים להרחיב את פעילותה הנדל"נית של החברה עם התמקדות בדיור, משרדים, מסחר, לוגיסטיקה. כמו כן, כחלק מהיעדים האסטרטגיים שלנו לשנים הקרובות אנו בוחנים כניסה לתחום ההתחדשות העירונית שתוכל להרחיב את היקף יחידות הביצוע שלנו לצד בנייה באזורי ביקוש".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות