banner
עורך הדין אביעד שוב ממשרד שוב ושות // צילום סטודיו תומס
עורך הדין אביעד שוב ממשרד שוב ושות // צילום סטודיו תומס

מכה לעיריית ת"א: לא תוכל לגבות היטל השבחה

בית המשפט המחוזי בת"א דן במדיניות עיריית ת"א לגביית היטל השבחה בגין מתן שימוש חורג מהיתר, דחה את הערעור שהגישה הוועדה המקומית, וקבע כי ההיטל "איננו מהווה מס אמת"

תמונה: עורך הדין אביעד שוב ממשרד שוב ושות // צילום סטודיו תומס

פסק הדין של בית המשפט המחוזי תל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, שניתן במסגרת איחוד שישה ערעורים שהוגשו כנגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב, דן לאחרונה בסוגיה עקרונית, בעלת השלכות כלכליות נרחבות לכל הצדדים: "בכולם עולה שאלה מרכזית אחת והיא, האם רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, זאת במאובחן ממתן היתר לשימוש חורג מתוכנית", כנכתב בפסק הדין.

את הערעור בסוגיה הגישה לבית המשפט הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב ("המערערת"), כנגד מספר משיבות, בראשן "נכסי יד חרוצים בע"מ", זאת לאור החלטת ועדת הערר בסוגייה.

האם שימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס עצמאי?
הערעורים הוגשו כולם כנגד החלטת ועדת הערר לפיצוים והיטל השבחה במחוז תל אביב וכנגד החלטה עקרונית של ועדת הערר, שנקבעה במסגרת דיון בנכס שרכשה חברת "יד חרוצים", לפיה שימוש חורג מהיתר אינו מהווה אירוע מס עצמאי אלא אירוע מימוש, בדומה לקבלת היתר בנייה. בהתייחס להחלטת הוועדה, נקבע בפסק הדין כי : "החלטת ועדת הערר, נשוא הערעורים, מתייחסת רק למצבים בהם השימוש המבוקש, שבגינו התבקש היתר לשימוש חורג מהיתר, תואם את התכנית התקפה החלה על המקרקעין. במקרה כזה, די במתן ההיתר המבוקש לעשות שימוש כדין במקרקעין".

עוד צויין בפסק הדין, כי הוועדה אף אישרה כי מתן היתר לשימוש חורג מתכנית מהווה אירוע מס עצמאי, המחייב בהיטל השבחה. אלא שהשאלה אליה התייחסה הוועדה היתה: "האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מס (אקט משביח), בהתאם לתוספת השלישית, או שמא אקט מימוש בלבד".

בסופו של דבר קבעה הוועדה כי: "נראה שלא ביקש המחוקק להטיל היטל השבחה על פעולה זו, אשר אינה מוסיפה על המשטר הסטטוטורי התכנוני הקיים, אלא בעיקר מהווה אקט מתחום הרישוי". עוד התייחסה הוועדה להוצאות הרשות, וקבעה כי: "אישור היתר לשימוש חורג מהיתר אינו מצריך מהוועדה המקומית השקעות נוספות של תכנון ופיתוח", וסברה שמדובר באקט למימוש זכויות הקניין במקרקעין ולא כאקט משביח או אירוע מס עצמאי.

הוועדה המקומית ת"א נגד ועדת ערר: "שגתה"
פסק הדין מביא גם את טענת המערערת, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, בעניין תיק "יד חרוצים", לפיה ההחלטה ניתנה ביגוד לחוק הקיים, "בלתי צודקת ומהווה פגיעה ביציבות ובוודאות המשפטית הקיימת, מכוחה נגבה היטל השבחה על מתן היתר לשימוש חורג מהיתר".

המערערת טענה כי שגתה ועדת הערר כאשר קבעה כי מתן היתר כאמור איננו מצריך שיקול דעת תכנוני, ולכן אינו מהווה אקט תכנוני. עוד טענה המערערת, ובכך מתחה ביקורת על הוועדה, כי שגתה הוועדה כאשר הסתמכה על המקורות אליהם הפנתה על מנת לבסס את החלטתה.

המשיבים לא נשארו חייבים וטענו מנגד, כי: "טועה המערערת בהסתמכה על הפסיקה הקיימת, שכן ברוב המקרים שאליהם מתייחסת המערערת אין הדיון מתמקד בסוגיה עקרונית בעניין זה".

בית המשפט: "משאין הבעלים זוכה 'להתעשרות' – אין לגבות היטל השבחה"

השופטת, עמיתה יהודית שטופמן, החליטה לדחות את הערעור, ונימקה כי: "אני סבורה, כי בהחלטת ועדת הערר בערר יד חרוצים, לא נקבע חד משמעית וקטגורית, כטענת המערערת, כי לעולם אין להטיל היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר". עוד נימקה השופטת: "בדין קבעה ועדת הערר כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר איננו מהווה אירוע מס עצמאי, אולם במקרים מסויימים יש להטיל היטל השבחה גם בגין היתר לשימוש חורג מהיתר".

עוד קבעה השופטת כי: "משאין הבעלים זוכה 'להתעשרות' בשל הוצאות נוספות על פעולות תכנון ופיתוח של הוועדות המקומיות, כגון במקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אין לגבות היטל השבחה, גם אם ערך המקרקעין עלה".

"תוצאות כלכליות משמעותיות"

באשר למחלוקת בגין הפסיקה שהציגו הצדדים, דחתה השופטת את טענות המערערת: "לא מצאתי, איפוא, כי החלטת ועדת הערר ניתנה בסתירה לפסיקה קודמת".

לעניין שיקול דעת הוועדה המקומית באישור היתר לשימוש חורג מהיתר, קבעה השופטת כי: "הקביעה סבירה ומאוזנת ותואמת את ההחלטה כולה".

באשר לשאלה האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה תמיד שינוי מצב נורמטיבי, המקנה אפשרות זמינה למימוש זכויות נוספות הקיימות במקרקעין, ולכן יוצר חבות בהיטל השבחה, קבעה השופטת כי התשובה היא שלילית: "מתן היתר לשימוש חורג אינו משנה את המצב הנורמטיבי שנקבע בתכנית, אלא רק מקנה זכות הוצאה לפועל של הזכויות שנקבעו".

השופטת התייחסה לכל העררים שהוגשו בנושא ולבסוף קבעה כי: "המדובר בסוגיה עקרונית ולא פשוטה, שלה תוצאות כלכליות משמעותיות. גם בשל כך חשוב להקפיד עד מאוד כי המס שיוטל יהיה מס אמת. סבורה אני כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, אינו מהווה אירוע היוצר חבות במס באופן עצמאי, והטלת היטל השבחה בכל מקרה של מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, איננו מהווה מס אמת". כאמור, השופטת דחתה את כל הערעורים המאוחדים ובנסיבות העניין החליטה שלא להטיל הוצאות משפטיות על מי מהצדדים.

עו"ד אביעד שוב ממשרד שוב ושות', שייצג את המשיבה "חברת נוף ים כחול לבן", אמר כי: "מדובר בהחלטה עקרונית חשובה שכן עד היום עיריית תל-אביב (כמו עיריות נוספות) נהגה לדרוש תשלום היטל השבחה בכל מקרה של מתן שימוש חורג מהיתר, באופן שהביא לעיתים רבות לתשלום כפול של היטל השבחה על ידי הנישום, האחד בעת מימוש המקרקעין, אז ממילא משולם היטל השבחה בגין מלוא הזכויות המאושרות לבניה במקרקעין – ואילו בפעם השניה נגבה היטל השבחה בעת הגשת בקשה לשימוש חורג מהיתר הבניה שהוצא".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות