banner
ירושלים // depositphostos
ירושלים // depositphostos

היסטוריה בירושלים: תכנית פיתוח למע"ר במזרח העיר קיבלה תוקף

הוואקף האסלאמי והכנסיות התנגדו, אבל הוועדה המחוזית החליטה לאשר את התכנית שמסדירה את פיתוח מזרח העיר

זיו גולדפישר 24.12.2023

לראשונה בירושלים: תכנית ראשונה לפיתוח מע"ר מזרח קיבלה תוקף על ידי הוועדה המחוזית. בכך זוכה מזרח העיר לתכנית שמסדירה את הבנייה והפיתוח באזור, שמהווה מרכז עירוני תוסס המשרת בעיקר את תושבי מזרח העיר. התכנית אושרה לאחר שהוועדה המחוזית דחתה עשרות התנגדויות, ביניהן של הוואקף האסלאמי והכנסייה הבפטיסטית העולמית, סוחרים וארגוני זכויות אדם. "מדובר בתכנית ראויה, אשר נועדה לייצר מסגרת תכנונית לפיתוח מע"ר מזרח", קבעה הוועדה בדיון שבה הוחלט לאשרה.

תכנית מע"ר מזרח, ששטחה 688 דונמים, תחומה מדרום בחומת העיר העתיקה ורחוב סולטאן סולימאן, ממערב בכביש מס' 1, ממזרח בוואדי ג'וז – רחוב אל מוקדסי, ומצפון בפתחת הקדרון – רחוב עות'מאן בן עפאן. מע"ר מזרח מהווה מרכז עירוני תוסס המשרת בעיקר את תושבי מזרח העיר, בתחומי המסחר, התחבורה והשירותים העסקיים, ומהווה מוקד תיירותי חשוב ובו אתרי תיירות, אתרים דתיים ובתי מלון שונים. התכנית כוללת 136 אלף מ"ר מסחר, 170.5 מ"ר תעסוקה, 21.8 אלף מ"ר מבני ציבור, 3,581 חדרי מלון ו-1,052 יח"ד. 

על פי התכנית, שטח התכנית מתאפיין במגורים ובעירוב שימושים – מלונאות, מסחר, תעסוקה, מוסדות, מרכזי תחבורה ועוד. אזור זה כולל שרידים ארכיאולוגיים רבים המהווים פסיפס מגוון ועשיר לתרבויות השונות. אזור מע"ר מזרח יושב על שפת העיר העתיקה וחומותיה ומתאפיין במרקם היסטורי ייחודי. מסיבה זו, נכתב, ישנה חשיבות רבה לשמור על איכויותיו הייחודיות של אזור זה.

התכנית מציעה בניה חדשה באזור וכן מאפשרת תוספות בניה לבניינים הקיימים תוך שמירה על "רוח המקום" והתאמת התכנון החדש לבניינים ולמרקמים הקיימים, על מנת להניע תהליך של פיתוח ושיפוץ הבתים על ידי התושבים וכדי למנוע המשך ההתדרדרות הפיזית של המבנים. כמו כן, בכוונת התכנית להסדיר את זכויות הבנייה באזור באופן שיאפשר את פיתוח המרכז העירוני. בנוסף, התכנית מציעה לתכנן מחדש את המרחב הציבורי ולפעול לשדרוגו, לצורך שיפור איכות החיים באזור. במסגרת זו כלולים בתכנית תכנון וריצוף רחובות תוך מתן עדיפות להולכי הרגל ולרוכבי האופניים ועל ידי מיתון התנועה באזור, והיא מציעה נטיעות עצים ברחובות ופיתוח הגנים השכונתיים.

הוואקף והכנסיה הבפטיסטית נגד התכנית

התכנית הופקדה להתנגדויות לפני יותר משלוש שנים, אך הדיון בהתנגדויות נדחה שוב ושוב עקב מגפת הקורונה, ובהמשך בעקבות עתירה שהוגשה נגד התכנית. מסיבה זו, רק בשבוע שעבר דנה הוועדה המחוזית ב-63 התנגדויות שהוגשו נגד התכנית. על המתנגדים נמנו סוחרי המע"ר, הוואקף האסלאמי, ארגונים כנסייתיים ותושבי האזור.

הוואקף האסלאמי, שכפוף לממשלת ירדן ולבית המלוכה הירדני, טוען בהתנגדות כי התכנית נערכה ללא שיתוף התושבים. "התנגדות זו מוגשת בגין תכנית שקודמה במחשכים מבלי לשתף את הציבור בדבר הכוונה להכינה או בדבר קידומה… אין להבין מדוע תכנית זו קודמה במחשכים מבלי ליידע את הציבור הרחב ואת בעלי הכנסים, כדוגמת הוואקף".

הוואקף האסלאמי ביקר את העובדה שהתכנית כוללת 146 מבנים המיועדים לשימור, וכן מתחמים המיועדים לשימור, מבלי שהדבר הובא לידיעת בעלים. "אין להתקדם עם התכנית, ולכל הפחות ליידעם על מנת לאפשר להם לפעול למען מיצוי זכויותיהם". עוד נטען בהתנגדות כי התכנית אינה כדאית מבחינה כלכלית ומטילה מגבלות תכנוניות קשות.

המנזר הדומיניקני בירושלים טוען בהתנגדות מטעמו כי התכנית פוגעת בזכויות השימוש שלהם בקרקע, בזכויות הבנייה שלהם ובזכויות הקנייניות שלהם, וזאת בגלל פיתוח מעבר תת קרקעי על שטחי המנזר.  

הכנסייה הבפטיסטית העולמית טוענת כי התכנית מגדירה את הנכסים שלה, ביניהן כנסיות ומרכז קהילתי, לייעוד ציבורי, ושטחים אלה אמורים להיות מופקעים ולהירשם על שמה של הרשות המקומית. "ההפקעה תהווה פגיעה שאינה מידתית בזכות הקניין וחופש הדת של מרשתנו", כצבו באי כוחה של הכנסייה הבפטיסטית.

ארגון "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון", טוען בהתנגדות כי אף אחד מבעלי הנכסים המיועדים לשימור לא קיבל הודעה על הכנת תכנית לשימור. עוד נטען כי התכנית מתעלמת מפיתוח תחבורה ציבורית, שהיא אחד מההיבטים החשובים בפיתוח עירוני. בנוסף, הוגשו התנגדויות של תושבים ובעלי עסקים נגד התכנית. 

הוועדה המחוזית קבעה בהחלטתה כי: "התכנית מאזנת באופן ראוי בין היבטי שימור לבין צרכי הפיתוח, ומייצרת אופק תכנוני לפיתוח תשתית המרחב הציבורי, לרבות הפרשת שטחים לצרכי ציבור מבונים ופתוחים, מערכת תנועתית מתפקדת וחיזוק הדופן המסחרית כלפי רחובות המע"ר". עוד ציינה הוועדה בפרוטוקול כי "התכנית מציעה הסדרה תכנונית של המרחב, המשופע בבנייה שנעשתה ללא היתרי בנייה. התכנית מאפשרת ניצול יעיל של משאב הקרקע המוגבל, באמצעות עירוב שימושים ושיפור מערך התנועה, והכל תוך הבטחת שימור ערכי המקום ואי פגיעה בהם. הוועדה התרשמה בהקשר זה כי התכנית מציעה איזון ראוי בין צרכי הפיתוח המסחרי התיירותי והתרבותי בסמיכות לעיר העתיקה ובין שימור ערכי המתחם והמרחב בו הוא ממוקם, לרבות המונומנטים הקיימים בו".

לעצם העניין, הוועדה דחתה, שלפיה אין לתכנית תועלת תכנונית וכלכלית, ומטרתה היא להגביל את אפשרויות התכנון באזור. "בניגוד לנטען, התכנית מציעה תוספת זכויות ניכרת למגוון של שימושים, לרבות מסחר, מלונאות ומשרדים וכן למגורים ולצרכים ציבוריים הנדרשים עבור האוכלוסייה הקיימת והעתידית במתחם, באופן שיאפשר פיתוח של מרכז עירוני".

עוד נכתב בהחלטת הוועדה כי "התכנית מציעה הסדרה של בינוי נרחב אשר נבנה ללא היתרי בנייה, והן תוספת משמעותית של זכויות בנייה אשר יתרמו לפיתוח המרחב ולשגשוגו. כך, בהתייחס למרחב הפרטי, התכנית מציעה תוספת של זכויות בנייה לשימושים של מסחר, תעסוקה, מלונאות ומגורים החיוניים לפיתוח האזור, לצד שימור ערכים אדריכליים והיסטוריים מהמרשימים שישנם, המעניקים לאזור המע"ר את אופיו הייחודי".

בנייה עד גובה החומות
עוד נקבע בהחלטת הוועדה כי נכון לבחון את האפשרות להוספת בינוי עד גובה חומת העיר העתיקה, וזאת בין היתר נוכח קיומו של בינוי היסטורי בגובה החומה ואף בינוי גבוה יותר. "הוועדה סבורה כי תוספות בנייה לאורך חזית זו עשויות לסייע ביצירת מנוף כלכלי שיאפשר את הטיפול בחזיתות המבנים. עם זאת, הוועדה סבורה כי בשל רגישות השטח, הממוקם בסמיכות גדולה לחומות העיר העתיקה, ונוכח מדיניות הוועדה שלא לאפשר בינוי במתחם זה, ראוי לבחון נושא זה במסגרת של תכנית נפרדת"

בהתייחסה לטענות שלפיהן התכנית קודמה ללא מעורבות הציבור, הוועדה קבעה כי "קידום התכנית לווה בהליך משמעותי של שיתוף ציבור, אשר כלל מפגשים רבים עם תושבי האזור, במסגרתם נשמעו בקשות התושבים וגובש מתווה תכנוני אשר נועד לקדם את מטרות התכנית תוך התחשבות בכלל הצרכים הנדרשים במיקום זה". הוועדה אף דחתה את הטענות שלפיהן התכנית אינה מבוססת על סקרים ומסמכי רקע ראויים.

בסופו של דבר, הוועדה דחתה את רוב ההתנגדויות ונתנה תוקף לתכנית, והורתה לבצע תיקונים טכניים. כך, לדוגמה, בכל הנוגע לטענות של הכנסיות שלפיהן התכנית צפויה להפקיע את שטחיהן, הוועדה הורתה לבצע תיקון בתכניות, כך שיובהר כי השטחים הנמצאים בבעלות פרטית של הכנסיות לא יופקעו.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות