banner
גולד קוסט סיטי - אוסטרליה // אילוסטרציה
גולד קוסט סיטי - אוסטרליה // אילוסטרציה

לידיעת המשקיעים: שינויים באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטרליה

עו"ד ורו"ח יועד פרנקל ממשרד זיו שרון: "החידוש הוא מניעת התכנון, באופן שהיו מוכרים את הנדל"ן ואז מוכרים חברה שאינה חברת מקרקעין וזכות המיסוי הבלעדית היתה למדינת התושבות"

גולד קוסט סיטי – אוסטרליה // depositphotos

בתום מו"מ שנמשך מספר שנים נחתמה ואושררה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטרליה. האמנה תיכנס לתוקף ביום ה- 1.1.2020. אוסטרליה היא מהמדינות המפותחות האחרונות עמן לא הייתה לישראל אמנה בתחום.

האמנה מבוססת, בעיקרה, על אמנת המודל של ה-OECD וקובעת, בין היתר, שיעורי ניכוי מס במקור כלהלן: ריבית – שיעור ניכוי המס במדינת המושב של משלם הריבית מוגבל ל- 5% אם הריבית משתלמת למוסד פיננסי או לקרן פנסיה ול-10% בכל מקרה אחר. דיבידנד – שיעור ניכוי המס במדינה שהחברה שמשלמת את הדיבידנד היא תושבת בה מוגבל ל-5% אם הדיבידנד משולם לחברה המחזיקה ב-10% או יותר מכוח ההצבעה בחברה המשלמת. בכל מקרה אחר, שיעור הניכוי במקור מתשלום דיבידנד יהיה 15%.  תמלוגים – שיעור ניכוי המס במקור במדינת המושב של משלם התמלוגים מוגבל ל-5%.

לגבי רווח הון, אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה-OECD, שלפיו במכירת נכס תהיה זכות מיסוי בלעדית למדינת המושב של מוכר הנכס, אלא אם כן הנכס הנמכר הוא מקרקעין, או מניות בחברה או זכויות בישות שלמעלה מ-50% משווין הוא מקרקעין. כמו כן, אתר בניה ייחשב למוסד קבע, החייב במס שבמדינה שבה הוא ממוקם, רק אם הוא קיים למעלה מ-9 חודשים.

בהתאם לאמנת המודל של ארגון ה-OECD כוללת האמנה, בין השאר, סעיפים הנוגעים לקביעת התושבות של יחיד וחברה שהם תושבי שתי המדינות, למניעת כפל מס וחלוקת זכויות המיסוי בין המדינות, אי אפליה, הליך הסכמה הדדית בין רשויות המס בשתי המדינות וסעיף חילופי מידע. האמנה כוללת גם סעיפים בנושא  ה- BEPS-Base Erosion and Profit Shifting ,שנקבעו על ידי ה-OECD ומטרתם מניעת ניצול לרעה של אמנות מס.

עו"ד ורו"ח יועד פרנקל ממשרד זיו שרון, מסביר את ההשלכות למשקיעים: "אין שינוי ממשי כך שבתחום השכרת הנדל"ן ישנה זכות מיסוי ראשונית למדינת מקום המצא הנדל"ן ושיורית למדינת התושבות וכך גם ברווח הון.  החידוש הוא לאור ה-BEPS וה-MLI בסעיף 13(2) המרחיב את אפשרות למיסוי "איגודי מקרקעין" למצב שבו ביום כלשהו ב-365 הימים שקדמו למכירה החזיק המוכר בחברה שרוב נכסיה נדל"ן, זאת כדי למנוע את התכנון, כאשר היו מוכרים את הנדל"ן ואז מוכרים חברה שאינה חברת מקרקעין וזכות המיסוי הבלעדית היתה למדינת התושבות".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות