banner
רפי אלמליח בכנס מגדילים // צילום: דרור סיתהכל
רפי אלמליח בכנס מגדילים // צילום: דרור סיתהכל

המינוי של רפי אלמליח, מנהל מינהל התכנון, חוזר לוועדת האיתור

בית המשפט העליון קבע כי נפל פגם בשניים מחברי ועדת האיתור, פרופ' רון שפירא ועו"ד דוד שני – ההכרעה החדשה נדרשת בתוך חצי שנה

בעקבות עתירה שהגישה "אדם טבע ודין" נגד ממשלת ישראל ואחרים, קבע בית המשפט העליון כי תוקם ועדת איתור חדשה לתפקיד מנהל מינהל התכנון וזאת כשנה וחצי לאחר מינויו של רפי אלמליח לתפקיד. מפסק הדין עולה כי  בחודש פברואר 2022, ולקראת סיום תפקידה של מנהלת מינהל התכנון הקודמת, החלו במשרד הפנים להיערך להליך איתורו של מנהל חדש למינהל התכנון. כחודש לאחר מכן, חתם נציב שירות המדינה על כתב מינוי לוועדת האיתור. בהמשך לכך, ביום 31.5.2022 העבירה הוועדה לשרת הפנים דאז את המלצתה על שלושה מועמדים אפשריים לתפקיד, בהם אלמליח. למחרת היום, ראיינה שרת הפנים דאז את המועמדים, ובו ביום הכריזה על בחירתו של אלמליח לתפקיד. במקביל, עוד באותו היום, שלחה העותרת ליועצת המשפטית לממשלה מכתב נוסף שכותרתו "הצורך בפיזור ועדת האיתור למנהל מינהל התכנון ואיוש מקצועי ומחודש שלה" שבמסגרתו נטען לפגמים בהרכב הוועדה. ביוני 2022 אושר המינוי של אלמליח. כעבור חודשיים הוגשה העתירה, בה נטען כי הרכב ועדת האיתור שהמליצה על מועמדים לתפקיד מנהל מינהל התכנון, חרג באופן משמעותי מהדרישות שנקבעו בהחלטה 2270 לעניין דרישת המומחיות בתחום התכנון. המחלוקת נסובה סביב חברי ועדת האיתור נשיא המרכז האקדמי פרס – פרופ' רון שפירא וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין – עו"ד דוד שני. בפסק הדין נכתב לעניין זה כי: "בעיקרם של דברים, העותרת סבורה כי דרישת המומחיות בתכנון מחייבת כי לוועדה ימונה נציג אשר מקור מומחיותו במקצוע – או מקצועות – התכנון, ואילו משיבות המדינה מצדן טוענות כי ניתן לפרש את דרישת המומחיות במובן "רחב", ככוללת גם אנשים שאינם מגיעים ממקצועות התכנון כשלעצמם, לרבות מי שעסק בתחום מהזווית המשפטית"

השופט עוזי פוגלמן // דוברות הרשות השופטת
השופט עוזי פוגלמן // דוברות הרשות השופטת

בית המשפט, בראשות כבוד ממלא מקום הנשיא עוזי פוגלמן, קבע כי: "סבורני כי הפרשנות שלפיה מומחיות וידע בתחום התכנון מצריכים רקע במקצועות התכנון, היא זו שמגשימה את התכלית שעניינה הקפדה על האיכות המקצועית של המינויים בשירות הציבורי, וזאת בהשוואה לפרשנות המרחיבה שהציעו משיבות המדינה, ונוכח אופיו וטיבו של התפקיד שעניינו מונח על הכף. משאלה הם פני הדברים, אני סבור כי חברי ועדת האיתור שממליצה על מינויו של אחד מבעלי התפקידים הבכירים ביותר בענף התכנון במדינת ישראל, ושממונים לוועדת האיתור בשל, בין היתר, מומחיותם בתחום והיכולת להעריך את כישוריו המקצועיים של המועמד לתפקיד, נדרשים להיות בעלי מומחיות גם בתחום התכנון עצמו במובנו הגרעיני, ואין די במומחיות בתחומים שיש בהם השקה מסוימת לתחום זה".

בית המשפט ביקר את עמדת המשיבות בעתירה, וקבע כי: "הקושי בגישתן של משיבות המדינה לעניין זה מתחדד שעה שבוחנים את הרכב הוועדה כמכלול. למעשה, הפרשנות האמורה אפשרה מצב שבו בוועדת האיתור שהוקמה בפועל, אשר ממליצה על מינוי של אחד מבעלי התפקידים הבכירים ביותר במגזר הציבורי בתחום התכנון, לא ישב ולו נציג אחד בעל רקע מקצועי בתחום התכנון גופו שביכולתו להעריך את כישוריו התכנוניים-מקצועיים של המשיב (רפי אלמליח, כ.ק)". 

סוף דבר, נקבע כי  ההחלטה למנות את פרופ' רון שפירא ועו"ד דוד שני לתפקידם בוועדת האיתור התקבלה תוך חריגה מהחלטת הממשלה המסמיכה את ועדת האיתור. עם זאת, נקבע כי: "נוסף על השיקולים שנמנו, אף מבחינת מינהל התכנון עצמו ישנה חשיבות לשמירה על רציפות תפקודית ביחס למנהל המינהל…ברי, כי לתחלופה תכופה בתפקיד בסדר גודל זה – אשר ניתן להניח שכולל פעולות שתכנונן וביצוען אורך זמן, ומערב ניהול מאות עובדים ותקציב משמעותי – עלולה להיות השפעה שלילית על תפקוד הגוף הרלוונטי". 

בית המשפט ציין עוד כי: "אין מניעה כי הוועדה, אם תמצא לנכון, תדון גם במועמדים נוספים",  אולם יודגש כי היא אינה חייבת לעשות כן וככל שתמצא כי אלמליח ראוי למלא את התפקיד, תוכל לסיים את תפקידה ומינויו של האחרון יעמוד בעינו. אם הוועדה לא תאשר את התאמתו של אלמליח לתפקיד בתוך חצי שנה ממועד מתן פסק הדין, יפקע מינויו כמנהל מינהל התכנון.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות