banner
ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד // צילומים באדיבות עיריית ערד
ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד // צילומים באדיבות עיריית ערד

נחשפו שמות יישובי מבואות ערד – הדיון הראשון בתכניות המפורטות יצא לדרך

תכירו את שלהבית, עירית, מרווה, צבר וחבצלת הנגב. מחצית מהשטח יהיה מיועד ליישוב הבדואי. ראש העיר ערד הסיר את התנגדותו

זיו גולדפישר 24.01.2024

נא להכיר: שלהבית, עירית, מרווה, צבר וחבצלת הנגב. אלו הם שמותיהם של חמשת היישובים שאמורים להיבנות במבואות ערד, ואשר ההליכים להקמתם הולכים וצוברים תאוצה בשבועות אלה. בשבוע שעבר נחשפו שמות היישוב בהחלטה של הוועדה המחוזית דרום לגבש הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה עבור הקמת היישובים. מדובר בתנאי ראשוני לקידום התכנית. במקביל, הוועדה המחוזית צפויה לדון בשבוע הבא בהתנגדות היחידה שהוגשה נגד השינוי לתכנית המתאר, המאפשר את הגשת התכנית להקמת היישובים. על פי התכניות, אחד מהיישובים המתוכננים יהיה מיועד לאוכלוסייה בדואית, יהיה כמו שטחם של כל יתר ארבעת היישובים, המיועדים לציבור היהודי.

התכנית להקמת יישובי מבואות מציעה הקמה של חמישה יישובים כפריים בבקעת ערד, בחלק המזרחי של מטרופולין באר-שבע, ממערב לעיר ערד ומצפון לדרך מס' 31 באזור המכונה "מבואות ערד", זאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 3782 מיום 30.10.2011 ליזום הקמתו של חבל התיישבות בעל אופי כפרי קהילתי. מתוך יישובים אלה, אחד יהיה מיועד לאוכלוסיה בדואית. כל אחד מהיישובים כולל 500 יח"ד וצפי האוכלוסייה שלו הוא 1,800 נפש, ואילו היישוב המיועד לאוכלוסייה הבדואית מיועד לצפי אוכלוסייה של כ-5,000 נפש (1,000 יח"ד). כל היישובים נמצאים בשטח גלילי, שלא חלה בתחומו מועצה אזורית. חלק מהישובים הם בחפיפה למרחב תכנון מקומי ערד. 

בימים אלה מתנהלים בוועדה המחוזית דרום שני הליכים שעניינם הקמת היישובים: האחד הוא אישור תמ"מ 23/14/4 – שינוי מס' 6, המציעה שינוי לתכנית המתאר של מחוז דרום, המאפשרת את הקמתם של היישובים. במקביל, עלו לדיון ראשון בוועדה המחוזית חמש תכניות מפורטות שעניינן הקמתם של היישובים השונים.

בשבוע שעבר ערכה הוועדה המחוזית דיון מקדמי בתכניות המפורטות להקמת חמשת יישובי מבואות ערד. מדובר בהליך ראשוני, שבו הוועדה הורתה למשרד להגנת הסביבה לגבש להכין הנחיות להגשת תסקיר השפעה על הסביבה. התסקיר יהיה משותף לחמשת יישובי מבואות ערד. הכנת תסקיר הוא הליך מקדים ותנאי ראשוני לדיון בהפקדת התכנית. בדיון נחשפו שמותיהם של היישובים המתוכננים: שלהבית, עירית, צבר וחבצלת הנגב, המיועד לציבור הכללי, והיישוב מרווה, המיועד לבדואים. 

מהדיון שנערך בוועדה המחוזית עולה מתוך השטח שיוקצה לכלל היישובים, כמחצית תוקצה ליישוב הבדואי. במהלך הדיון, אמר יואל ריבלין, מתכנן החטיבה להתיישבות: "יש פה גם את הגדלים, מבחינתנו אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 2,500 דונם לאתרים, 500 כל אחד, הישוב הבדואי יותר גדול קצת. אז יהיה טיפה יותר גדול, אז יקבל קיבולת 3,000 דונם, של 2,800 דונם. וכמובן ניתנו פה שטחים של קרוב ל-6,000 דונם שטחים חקלאיים". ממסמכי התכניות של היישובים עולה כי שטחם של כל אחד מהיישובים המיועדים לציבור הכללי הוא כ-500 דונמים. היישוב מרווה, המיועד לבדואים, יקבל קצת יותר מ-1,635 דונמים. מכאן, היישוב הבדואי יהיה יותר מפי 3 משאר היישובים, וקרוב למחצית מכלל שטח היישובים.

במקביל, ייערך בשבוע הבא דיון בהתנגדות לתכנית המציעה שינוי לתכנית המתאר (תמ"מ 23/14/4 – שינוי מס' 6). התכנית הופקדה בחודש ספטמבר, והוגשה נגדה התנגדות אחת, של עמותת השמאל "עמותת במקום", שמטרתה היא "לחזק את הקשר בין זכויות האדם ומערכות התכנון במדינת ישראל". בהתנגדות מציינת העמותה כי היא מסייעת לוועד התושבים בכפר הבדואי הלא מוכר "תל ערד " בתהליך המתנהל כעת לקראת הכרתו ותכנונו כיישוב כפרי חקלאי בדואי.

העמותה העלתה מספר דרישות בהתנגדות, ביניהן הדרישה כי גודל היישוב המיועד לבדואים ייקבע רק לאחר עריכת סקר מפורט של האוכלוסייה המיועדת עבורו. "אין לקבוע בשלב זה מגבלות תכנוניות כלשהן כפי באות לידי ביטוי בסעיף קיבולת יחידות דיור, או בסעיף שטח היישוב וצורך בקבלת אישור ממשרד הביטחון", כותבת העמותה.

בעיר ערד התנגדו לקידום התכנית, אך הסירו את ההתנגדות. ראש עיריית ערד, ניסן בן חמו, מסביר כי: "לאורך כל השנים התנגדנו להקמת יישובי מבואות ערד. העמדה שלנו הייתה שקודם צריך להשקיע בישובים קיימים לפני שרצים להקים ישובים חדשים. היו לנו מספר תנאים על מנת שנסיר את ההתנגדות, בהם החלטת ממשלה לערד והנגב המזרחי – והצלחנו להעביר את החלטה 1416 לחיזוק ערד. וכמו כן, השפעה על הפרוגרמה התכנונית של הישובים, קרי, מושב, קיבוץ, ישוב דתי ויישוב בדואי, כאשר כל פתרונות החינוך יהיו בערד. ברגע שהתקיימו התנאים הסרנו את התנגדותנו".

 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות