banner
אדם קניגסברגר // באדיבות דוברות עיריית רמת גן
אדם קניגסברגר // באדיבות דוברות עיריית רמת גן

עיריית רמת גן: "תמ"א 38 רווחית לקבלנים אבל היא נזק גדול לתושבים ולעיר"

סגן ראש עיריית רמת גן, אדם קניגסברגר, מחזיק תיק ההנדסה ויו"ר הועדה לתכנון ובניה, בראיון מיוחד ל"מגדילים": "ברגע שבונים רק תמ"א אין שטחים ואין כסף. זה חמור". על הטענות להקפאה של פרויקטים: "הוועדה לא הקפיאה דיונים ופרויקטים במסגרת תמ"א 38"

בחודשים האחרונים רמת גן סוערת. התוכנית על פיה פעלה העירייה, ר"ג340/ג' 30 פגה, והוועדה המקומית נמצאת בתהליכי אישור של התוכנית החדשה שעתידה לתת מענה עד לשנת 2022 – אז קבעה המועצה הארצית לתכנון ובניה שתמ"א 38 תפוג. קבלנים ויזמים מתלוננים כבר זמן רב על אי הוודאות השוררת בעיר בכל הנוגע לתמ"א 38, ועמדתו הנוקשה של ראש העיר ובכירים נוספים כנגד התוכנית מוסיפה לאי הוודאות. 

כדי לנסות ולהבין היכן עומדים הדברים כיום ומה אמורים בעלי דירות שטרם קידמו פרויקט לעשות כעת, שוחחנו עם סגן ראש העיר, אדם קניגסברגר, מחזיק תיק ההנדסה ויו"ר הועדה לתכנון ובניה בעיר, שאמר כי: "הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לא הקפיאה דיונים ופרויקטים במסגרת תמ"א 38", פותח ומשיב קניגסברגר לטענות השונות שעלו לאחרונה על סחבת בדיונים. "בגלל עומס התוכניות והבקשות להיתר, מספר הדיונים בבקשות לתמ"א 38 הצטמצמו ונידונים תחילה הבקשות להיתר שעליהן הייתה החלטה של וועדת ערר. אכן פג תוקפה של התכנית ר"ג340/ג' 30 .הוועדה מאשרת בקרוב מדיניות חדשה שתיתן וודאות תכנונית עד לפקיעת תוקף תמ"א 38. למרות שעדיין לא אושרה המדיניות, אושרו בוועדת המשנה הוראות מעבר שנותנות וודאות ליזמים והקבלנים לגבי בקשות להיתר מהעבר. הוועדה לתכנון ובניה לא תעכב מתן היתרים לבקשות שעמדו בכל תנאי ההיתר ושילמו אגרות והיטלים. המדיניות החדשה מקיימת את הוראות תיקון 3 א' לתמ"א 38 ואמורה להתקיים עד התכלות תמ"א 38 בשנת 2022".

מה אמורים היזמים וגם בעל הדירות להבין מהמציאות החדשה, מה עליהם לעשות?
"היזמים הקבלנים ובעלי הדירות אמורים להגיש את התוכניות החדשות, על פי המדיניות החדשה, לרבות המכפילים החדשים ואת הבקשות להיתר בהתאם למדיניות שהייתה נהוגה ביום שבקשתם עמדה בבקרה המרחבית. במסגרת ההתחדשות העירונית, יתחדשו ויחוזקו הבניינים בהתאם למדיניות החדשה, כאשר תינתן עדיפות לבנייה בהתאם לתוכניות האב השכונתיות המביאות בחשבון את המרקם השכונתי ואת צרכי התשתית, לרבות מבני ציבור וחינוך".

מה המצב היום בעיר בכל הקשור לתמ"א 38?  האם בעתיד הקרוב לא ניתן יהיה לקדם פרויקטים נקודתיים במסגרת התוכנית?
"לצערי, עד 2018 רמת גן בנתה על פי תמ"א יותר דירות מאשר תל אביב וירושלים יחד. אם נוסיף גם את 2019 – היינו עדיין מובילים בבניה. אבל הנזק שנוצר בעיר הוא נזק אדיר. לא נעשו שום תשתיות משלימות – שילשו מספר התושבים מבלי להוסיף תשתית ונוצר מצב שאין מקום בגני הילדים למשל, ומכניסים גנים איפה שיש מחסני חירום. זה בעיני חמור מאוד. במסגרת תפקידי, ויחד עם ראש העיר, השתנתה המדיניות בעיר. אני בעד בניה במתחמים, בוחנים מסביב ואם אפשר לאחד מגרשים זה הכי טוב. יש לא מעט מתחמים, והתועלת הציבורית אדירה לתושבים ולעיר. אנחנו מעודדים מתחמים – והרציונל הוא שרק איפה שאי אפשר יהיה דבר אחר תהיה התמ"א הנקודתית".

למה בעצם לא נשארים עם אותה המדיניות עד 2022?
"באוקטובר 2020 – התוכנית פגה. הועדה המחוזית לא אפשרה להאריך את התוקף עד 2022 אז פגה התמ"א 38. אנחנו מנסים לקדם מדיניות חדשה אבל זה מתעכב. ואנחנו נכנסים לפרטי פרטים. יש הוראות מעבר – כל מה שהיה בעבר יחול על פי תוכניות העבר. כל התוכניות שיבואו מהיום, יהיו על פי המדיניות החדשה המבוססת על תמ"א 38, תיקון 3א', עם תיקונים שאנחנו מכניסים.  התיקונים הם שאיפה שיש תוכנית אב שכונתית, היא גוברת. שם נקבע הגובה, וקווי הבניין, ואי אפשר להכניס עוד זכויות".

ומה המצב היום בכל הקשור לתוכניות אב שכונתיות? כבר כולן מאושרות?
"אין תוכניות אב בכל העיר. חלקן אושרו וחלקן לא. יש עוד כ-4: ראשונים, מרכז העיר, נגבה ועוד שיאושרו בקרוב. אנחנו ממשיכים את הפעילות בתוכנית מתאר כוללת עירונית. אנחנו רוצים להגיע לוודאות בכל העיר. לא רק איפה שיש תוכניות אב. מה שיקרה עם המדיניות זה המכפילים. איפה שיש תוכנית אב, המכפילים יהיו חדשים. נניח שיכון ותיקים. היו מכפילים שונים עם השנים. עכשיו מאשרים 2.2 כי ערך הקרקע עולה. אם בתוכניות האב כתוב אחרת, עכשיו יהיה על פי השמאות החדשה. אבל שוב, אני מדגיש – זה לא חל על בקשות שאושרו כבר בוועדה".

קיבלנו טענות על פרויקטים שכבר הגיעו לשלבים מתקדמים, אפילו אגרות להיתר, ונעצרו.
"בקשה להיתר בוועדה – שעמדה בכל התנאים ועומדת בתנאי היתר, וקיבלו אגרות, יקבלו היתר. נכון, היה עיכוב לבדוק מה הנוהל והאם המדיניות חלה או לא. אני תמיד אומר שצריכה להיות וודאות לקבלנים – מי שקיבל החלטה אין לשנות. יש חוק. מה שקיבל החלטת ועדה יקבלו היתר".

"ברגע שבונים רק תמ"אות אין שטחים ואין כסף"
"כאמור, המדיניות הכללית בעיר רמת גן, וחשוב להזכיר שבמידה כל שהיא גם מדיניות מינהל התכנון ורשויות אחרות, היא לעודד התחדשות עירונית במתחמים, ובעיקר על ידי פינוי בינוי ולהמעיט כמה שיותר עם תמ"א 38. קניגסברגר מסביר את הסיבות לכך.

"ברגע שבונים רק תמ"אות אין שטחים ואין כסף. זה חמור. ברגע שיש כמויות כמו שנבנו כאן, ברמת גן, מה שקורה למשל בשכונת חרוזים היום, שם הבנייה מאוד מאסיבית, זה אסון. גם תשתיתי וגם באיכות האוויר, איכות חיים, פקקים וכד'. זה בלתי אפשרי. בגלל זה אנחנו מעודדים מתחמים. בתים שעדיין לא עברו תמ"א, תהיה להם אפשרות במסגרת מתחמים. שם יהיה גם עירוב שימושים וזה אפשרי כי השטח גדול יותר".

ומה עם בניינים בודדים, במצב רעוע, שאין להם מתחם להיאחז בו? דינו נחרץ?
"במקום שחלילה וחס יש בניין שהוא בסכנת קריסה, יש את תוכנית ג' 9 – נהרוס ונבנה מחדש בלי תוספות משמעותיות. אבל בעיקר מדובר בבניינים ישנים שצריכים חיזוק וגם ממ"ד. איפה שאין מתחם, נאשר תמ"א 38 – אבל ההעדפה היא למתחם. וגם התושבים צריכים להתרגל ולהבין שלמרות שזה קשה יש לזה תועלת אדירה".

ומה עם התוספות לבעלי הדירות בפינוי בינוי, רמת גן מיישרת קו עם תל אביב למשל, 12 מ"ר?
"התוספת שנותנים כרגע היא 12 מ"ר. במקרים מסוימים מאוד תהיה חריגה, אבל היא תהיה בדרך כלל לזכות היזם. הוא יקבל 12 מ"ר לכל דירה, והוא יכול להחליט איך להשתמש. אגב, בתל אביב כבר לא נותנים כלום, ואנחנו עדיין נותנים 12 מ"ר".

מה הלאה, מה יהיה עם תמ"א 38?
"אנחנו חייבים לגשר על הפער בין המדיניות לבין תמ"א 38. גם המדינה הבינה באיחור, שתמ"א 38 היא נזק גדול לתושבים ולעיר. לדעתי – לא יכול להיות שתהיה תמ"א 38 אחידה לכל הארץ. כי בסופו של דבר לא בונים איפה שצריך. היזמים בונים איפה שהקרקע יקרה. רק שם. יוצא שתמ"א 38 רווחית מאוד לקבלנים אבל יוצרת נזק לתושבים ולעיר. אנחנו בקדנציה הזו עושים בלימה כדי לרפא את העיר. מחסור בתשתיות זו עבודה קשה מאוד. אנחנו מקווים שהעיר בעוד כמה שנים תראה אחרת, ואני מקווה שעוד כמה שנים יבינו שכל מה שאנחנו עושים עכשיו נתן פרי כי את האישורים שניתן עכשיו, ואת תוצאות המדיניות והצעדים שלנו נראה רק עוד 5 שנים".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות