banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

תקדים: בעלי תו חניית נכה אינם רשאים להשתמש בלעדית בחניה נגישה של כלל הבניין

התקבלה תביעת דיירים נגד בעלת תו רכב נכה, שהשתמשה בחנית נכים משותפת למרות שבבעלותה חניה נוספת

זיו גולדפישר 23.08.2023

החלטה תקדימית של המפקח על רישום מקרקעין: בעל תו לרכב נכה אינו רשאי להשתמש באופן בלעדי בחניית נכים המוגדרת כרכוש משותף של הבניין. פסק הדין של המפקח ארז שטיינברג מהלשכה בנתניה, שבו קיבל תביעה של נציגות דיירי בניין בהרצליה נגד שכניהם, שהשתמשו באופן בלעדי בחניית נכים השייכת לכלל הבניין, למרות שבבעלותם חניה פרטית.

מפסק הדין עולה כי בבניין, שיש לו תקנון דיירים מוסכם, קיימות שתי חניות המסומנות בתכנית היתר הבניה כ"חניות נכים" וממוקמות בקומת המרתף. החניות הנגישות לא הוצמדו לאף אחת מהדירות בבניין. הדיירים שנתבעו הם בני זוג שבבעלותם דירה שאליה הוצמדה חניה. בת הזוג, אישה בת 84, מחזיקה בתג נכה לרכב.

בכתב התביעה טענה הנציגות כי בני הזוג הנתבעים מחנים את רכבם בחניות הנגישות באופן העולה כדי שימוש ייחודי ובלעדי ברכוש המשותף שאינו כדין. נטען עוד כי שימוש זה עומד בניגוד להוראה מפורשת בתקנון המוסכם של הבניין. הנציגות הוסיפה וטענה כי השימוש אותו עושים בני הזוג בחניות שבמחלוקת מהווה הסגת גבול ברכוש המשותף, פוגע בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ואף עלול להפחית את ערך דירותיהם. הנציגות ציינה כי דרישותיה מהנתבעים שלא להחנות את רכבם בחניות שבמחלוקת לא נענו ועל כן נאלצה להגיש תביעה נגדם.

הנתבעים טענו בכתב ההגנה מטעמם כי הנציגות פוגעת בזכותה של בת הזוג כבעלת "תג חנייה לנכה" לחנות בחנית נכים בבניין. נטען כי הנציגות מתעלמת ממסמכים מהותיים, כגון תשריט היתר הבניה שבו סומנו החניות הנגישות כ"חניית נכים". עוד טענו בני הזוג כי חניות הנכים, מעצם הגדרתן ככאלה, אינן יכולות להיות מוגדרות כ"רכוש משותף".

המפקח שטיינברג קבע כי ניתוח מסמכי הבית המשותף מלמד כי בניגוד לטענת הנתבעים, שטח החניות הנגישות הוא אכן בגדר "רכוש משותף": החניות הנגישות אינן תחומות ולא מסומנות בצבע כשטח המוצמד לאיזה מהדירות שבבית המשותף, ואף אינן מופיעות בטבלת ההצמדות. עוד נקבע בפסק הדין כי לבני הזוג יש חניה מוצמדת המותאמת לצרכיה של בת הזוג. 

"למעשה, בני הזוג מבקשים לעשות שימוש ייחודי בחניה הנגישה כחניה שנייה לדירתם, מבלי לבטל את ההצמדה של החניה הקיימת הצמודה לדירה שרכשו, שאינה נגישה, כאמור, אלא בנוסף אליה – חניה אותה לוי לא רכשו ולא שילמו תמורתה דבר", כתב המפקח בפסק הדין. "במצב שבו לבני הזוג חניה חלופית הצמודה לדירתם, הרי שמתן זכות שימוש ייחודית, שכמוהו כעין הצמדה של חניה נוספת לדירתם, ללא הסכמת כל הדיירים, תעשיר את בעל הדירה על חשבון קניינם של שאר הדיירים בבית המשותף, ועל כן אינה אפשרית על פי חוק וגם אינה מוצדקת".

המפקח הוסיף עוד כי על פי חוק חניה לנכים לעניין הקצאת מקומות חניה לנכים על ידי רשות מקומית קובע סייג ברור לפיו לא יוקצה מקום חניה, במקרה שבו כבר קיימת לנכה חניה הצמודה לדירת מגוריו. "את האיזון שערך המחוקק בעניין הזכאות להקצאת חנית נכה בתחומי הרשות המקומית, ניתן להקיש גם לענייננו ולמרחב המשותף הפרטי, שכן כל עוד לנתבעים חניה מוצמדת אחרת בבית המשותף, אין הצדקה להעביר לשימושם הייחודי והבלעדי מקום חניה נוסף, וזאת, הלכה למעשה, על חשבון קניינם של האחרים".

המפקח סיים את פסק דינו וקבע כי: "מתן זכות שימוש ייחודית ובלעדית לנתבעים בחניות הנגישות כפי שמבוקש במקרה שלפני, עלולה לקפח את זכויות כלל בעלי הדירות לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף והיא אינה הוגנת כלפיהם מחד גיסא ומנגד כל עוד לבני הזוג חניה צמודה אחרת, אין באי מתן זכות שימוש ייחודית כזו, לגרוע מזכותם לנגישות".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות