banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

התיקון החדש לחוק המקרקעין: הסדרת הצמדת חניות נגישות בבניין מגורים חדש

"נמצא כי הוראות החוק הקיימות היום שותקות בכל הנוגע להסדרת הנושא מהפן הקנייני". על פי הצעת החוק לא תידרש הסכמה של בעלי דירות אחרים. התיקון לחוק יחול רק על בקשות חדשות להיתרי בנייה

משרד המשפטים פרסם להערות הציבור תזכיר לתיקון חוק המקרקעין בעניין הצמדת חניות נגישות בבניין מגורים חדש. במשרד מציינים כי: "מטרת התיקון המוצע לסייע לאנשים עם מוגבלות הרוכשים דירה בבניין מגורים חדש, באמצעות האפשרות להצמדת חניות נגישות לדירותיהם. זאת, נוכח ההבנה כי קיימת חשיבות רבה לכך שלאדם עם מוגבלות הזקוק לכך, תהיה בביתו חניה נגישה לשימוש הבלעדי, כדי שיוכל לצאת ולשוב בכל עת". 

את התיקון יזם משרד המשפטים – מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה כרמית יוליס, שם מסבירים כי: "נמצא כי הוראות החוק הקיימות היום, אמנם מסדירות את נושא ההקצאה של חניות נגישות בבניין מגורים חדש מהבחינה התכנונית, אך שותקות בכל הנוגע להסדרת הנושא מהפן הקנייני. 

"נמצא כי היעדר הסדרה קניינית של הסוגיה הביא למדיניות שונה בקרב רשויות מקומיות בכל הנוגע לאפשרות הצמדתן של חניות נגישות לדירות בבניין מגורים חדש. בנוסף נמצא כי היא אינה עולה בקנה אחד עם תכלית הוראות הדין הקיימות לעניין הקצאה של חניות נגישות, שכן בהיעדר הסדרה קניינית בנושא, אין הבטחה כי רוכש דירה בבניין מגורים חדש שהוא אדם עם מוגבלות, יקבל חניה נגישה לשימושו הבלעדי". 

הצעת החוק מבקשת כאמור להסדיר את סוגיית ההצמדה של חניות נגישות בבניין מגורים חדש, באופן שיאפשר לרוכש דירה, שהוא אדם עם מוגבלות הזכאי לתג נכה לרכב, להצמיד לדירתו חניה נגישה מתוך סך החניות הנגישות שהוקצו לבית המשותף בהתאם לדיני התכנון והבניה. עוד מוצע לקבוע הוראות שמטרתן לאפשר גם למי שרוכש דירה בבניין בשלב מאוחר יותר להצמיד לדירתו חניה נגישה. 

יש לציין עוד כי, בהתאם לתיקון המוצע, הצמדת חניה נגישה הנעשית בהתאם להוראות המוצעות לא תדרוש הסכמה של בעלי דירות אחרים בבית המשותף וכי מוצע להחיל את הוראות ההסדר החדש על בניין מגורים חדש שבקשה להיתר לגביו, ניתנה לאחר תחילתו של תיקון החוק שבנדון.

במקביל, מוצע לערוך תיקון נוסף בחוק המקרקעין שיחול גם לגבי בניינים קיימים, במסגרתו תתוקן התוספת השנייה לחוק, הנוגעת לביצוע התאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות, כך שיידרש רוב רגיל של בעלי הדירות, במקום רוב של ששים אחוזים בעלי הדירות כפי שנדרש היום. "תיקון זה נועד בעיקרו למצבים שבהם לא קיימות חניות נגישות פנויות בבניין, ומטרתו להקל על בעל דירה שהוא אדם עם מוגבלות, בגיוס הרוב הנדרש לשם ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים כך שיעמוד לשימושו, אם הדבר נדרש לו בשל מוגבלותו ובהתאם לכל יתר התנאים המפורטים בסעיף 59ג לחוק המקרקעין", כך נמסר ממשרד המשפטים. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות