banner
עו"ד ענת בירן // נדב יהונתן כהן
עו"ד ענת בירן // נדב יהונתן כהן

מדריך: מי זכאי להנחה מארנונה בשל משבר הקורונה?

האם הרשויות המקומיות מחוייבות לתקנות החדשות הקובעות פטור מארנונה, מה גובה ההנחה, מי זכאי ומי לא והאם גם מי שכבר שילם זכאי להנחה? עו"ד ענת בירן עם התשובות לכל השאלות

מגדילים 23.04.2020

עו"ד ענת בירן // צילום: נדב יהונתן כהן

מאת: עו"ד ענת בירן (רקם) , בעלת "ענת בירן – משרד עורכי דין" 

כמעט חודשיים לאחר פרוץ משבר הקורונה פורסמו השבוע (21.4.2020) תקנות הקובעות פטור מיוחד מארנונה לנכסים עסקיים בגין משבר הקורונה, של שלושה חודשי ארנונה או 25% מהחיוב השנתי. התקנות אינן מקנות הנחה לנכסים המשמשים למגורים.

יש לדעת כי עד פרסום התקנות לא הייתה לרשויות המקומיות סמכות לתת הנחה מארנונה על דעת עצמן, מאחר ששיקול דעתן כפוף לתקנות  תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993 . תקנות אלה לא אפשרו עד היום לתת הנחה מארנונה בגין האטה בפעילות ואף לא בשל סגירת עסקים (אלא אם המקום עומד ריק וסגור ואף זאת לתקופות מוגבלות).התקנות שפורסמו השבוע- תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף- 2020 מסדירות סוף סוף את ההנחה מארנונה בגין תקופת הקורונה ומקנות למחזיקי הנכסים זכות להנחה.

מה גובה ההנחה?
התקנות מאפשרות לרשות המקומית לבחור באחת משתי חלופות של הנחה: מתן פטור לשלושת החודשים מרץ- מאי 2020 או מתן הנחה בשיעור 25% מסכום הארנונה השנתי לשנת 2020.

על כל רשות להחליט בתוך 10 יום מפרסום התקנות  באיזו חלופה בחרה ולפרסם הודעה על כך  באותה דרך בה היא מפרסמת את שיעורי הארנונה מדי שנה.

הנכסים הזכאים  להנחה באופן אוטומטי
מרבית הנכסים העסקיים זכאים להנחה באופן אוטומטי: משרדים, שירותים ומסחר, תעשיה ובתי מלאכה, בתי מלון, קרקעות המשמשות לארועים וקרקעות תפוסות במפעלים עתירי שטח.

נכסים שזכותם להנחה כפופה לאישור גזבר הרשות המקומית
התקנות מתייחסות לקבוצת נכסים המוגדרים "אחרים", בהם הוגבלה הפעילות במסגרת תקנה 5 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף- 2020.

מדובר בנכסים שעיקר הפעילות בהם היא בילוי ופנאי, כגון: קניונים, בתי קולנוע, תיאטראות, מועדונים, מוזיאונים ועוד רשימה ארוכה של עסקים שפעילותם הוגבלה עקב משבר הקורונה. אלו יהיו זכאים להנחה בתנאי שלא ניתן היה להפעילם לתקופה של 21 יום לפחות. על מנת לקבל הנחה עליהם לפנות לגזבר הרשות והוא יקבע את זכותם להנחה לאחר קבלת חוות דעת מהיועץ המשפטי של הרשות.

על הרשות המקומית לקבוע את המועד להגשת בקשות ואת המועד למתן תשובה לפונים.

נכסים עסקיים שאינם זכאים להנות מהפטור
התקנות מפרטות רשימה של שימושים המוחרגים מן ההנחה: שימושים חקלאיים, בנקים וחברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.

כמו כן התקנות אינן חלות על נכסים של המדינה או זרוע שלה, נכסים להשכלה גבוהה הפטורים מארנונה ונכסים הפטורים מכוח חקיקה אחרת, נכסים שנהרסו ואינם ראויים לשימוש (ועל כן ממילא פטורים) ונכסים ריקים (הזכאים לפטור מכוח תקנה נפרדת).

האם ההנחה מוגבלת לנכס אחד לאדם?
ההנחה אינה מוגבלת לנכס אחד לאדם, כך שמי שמחזיק במספר נכסים עסקיים הזכאים להנחה לפי התקנות זכאי להנחה עבור כולם.

האם ההנחה ניתנת גם למי שזכאי להנחה מכוח תקנה אחרת?
הנחה זו באה בנוסף לכל הנחה אחרת לה זכאי המחזיק. 

האם מי ששילם ארנונה מראש זכאי להנחה?
גם  מי ששילם ארנונה מראש זכאי להנחה. יש להניח כי יתעוררו שאלות בקשר ליישום התקנות לצורך קבלת ההנחות מארנונה על עסקים ונכסים שונים, ואני ממליצה לפנות ראשית למחלקות הארנונה ברשויות המקומיות, ואם עדיין נותר ספק- לקבלת ייעוץ משפטי בכל מקרה לגופו.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות