banner
באדיבות מנהלת ראשון לציון
ראשון לציון |באדיבות מינהלת ראשון לציון

חלופת תמ"א 38 לראשון לציון: מכפיל 2.8 וניוד זכויות למגרש ריק

עיריית ראשון לציון מקדמת חלופה לתמ"א 38. התמורה תעמוד על עד 12 מ"ר, לא יותרו דירות בקומת קרקע והיזמים יוכלו לנייד זכויות

זיו גולדפישר 23.03.2023

הוועדה המקומית בראשון לציון תדון בשבוע הבא בחלופת תמ"א 38 שאותה מקדמת הרשות המקומית בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. התכנית, "ראשון לציון – התחדשות מבנית", היא תכנית כוללת בנושא חיזוק מבנים שעתידה להחליף את תמ"א 38 עם פקיעתה על פי התכנית, התמורה בפרויקטים של חיזוק ותוספת בנייה (תמ"א 38/1) היא תוספת של עד 12 מ"ר. תוספת עבור ממ"ד נכללת בשטח זה. גודל יח"ד לא יפחת מ-45 מ"ר. תוספת הבינוי היא עד 2.7 קומות ולא יותר מ-7.7 קומות.

במסלול של הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2), התכנית קובעת כי יש לבצע הריסה של המבנה כולו, ולא תתאפשר הריסה חלקית של הבניין. לא יותרו דירות בקומת הקרקע, גם אם אושרו בתכנית תקפה. התמורה ליח"ד היא עד 12 מ"ר. המכפיל בפרויקטים של הריסה ובנייה מחדש הוא 2.8. התכנית קובעת כי הוועדה המקומית תוכל להתיר סך יח"ד של עד פי 2.8 ממספר היחידות הקיימות בפועל. במקרה שבו הוועדה דרשה הקמת שטחי ציבור במגרש, ניתן לאשר עד פי 3 ממספר יח"ד הקיימות בכפוף לבחינה כלכלית. גודל יחידת דיור בפרויקטים מסוג זה לא יפחת מ-45 מ"ר, ולפחות 20 אחוז מהדירות יהיו קטנות, עד 80 מ"ר. 

במגרשים ששטחם מעל 1.8 דונמים או שאורך אחת החזיתות שלהם עולה על 50 מטרים, תידרש הגשת תכנית בינוי לאישור הוועדה המקומית, לבחינת הצורך בחלוקת הנפח למספר נפחי בינוי נפרדים.

התכנית קובעת עוד הוראת לניוד זכויות: בבקשה לחיזוק מבנה או הריסה ובנייה מחדש, הוועדה המקומית רשאית לאשר תוספת זכויות בנייה ויחידות דיור במגרש ריק המיועד לבנייה רוויה, לאחר שהוגשה לה חוות דעת כלכלית שלפיה לא ניתן לממש אחרת את הבנייה. עם זאת, התכנית מציבה מספר תנאים לניוד זכויות, ביניהן תוספת יחידות הדיור במגרש הריק לא תעלה על 25 אחוזים ממספר יחידות הדיור המותרות לבנייה על המגרש הריק. במגרש הריק תותר תוספת של עד 20 אחוז מהשטח הכולל המותר.

התכנית קובעת כי בעבודות של הריסה ובנייה מחדש לא תותר חניה מעל הקרקע, וכל מקומות החניה יהיו בתת הקרקע בתחום המגרש.

חברי הוועדה יתבקשו להמליץ בפני הוועדה המחוזית מרכז להפקיד את התכנית.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות