banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

ראו הוזהרתם: פרסומי פייק לזכות לבעלות על הקרקע באזור הצפון

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת אזהרה לציבור בעקבות פרסומים מטעים באשר לזכאות לבעלות על קרקע ללא תמורה

"רשות מקרקעי ישראל מבקשת להתריע כי פרסומים של עורכי דין מהמגזר הפרטי וגורמים נוספים לפיהם קיימת לציבור זכות לבעלות ללא תמורה בקרקעות בישובים באזור הצפון אינם מדויקים ואף חלקם מטעים", כך נמסר מרמ"י בהודעה חריגה, שם מציינים עוד כי: "בחלק מהפרסומים צוין תאריך לפקיעת הזכות דבר שאין לו אחיזה במציאות".

מדובר על ישובים  דוגמת גבעת שמשית, חנתון ועדי בהם הוקצו לחוכרים זכויות לפי בינוי בפועל, היינו, בהתאם לתכניות בניה, והרוכשים חויבו בהתאם. במקרים כאלה הזכות לבעלות במגרשים אלו תחייב תשלום נוסף בגין יתרת הזכויות בהתאם לתוכנית בתוקף. כך, לדוגמה, חוכר ששילם עבור זכויות של 160 מ"ר, והתכנית מאפשרת בנייה של 300 מ"ר,  אחד התנאים להקניית בעלות יהא רכישה של יתרת הזכויות של 140 מ"ר בהתאם לערכי קרקע עדכניים.

"מצג זה הוביל לקבלת היקף חריג של פניות להקניית בעלות במרחב צפון ברשות מקרקעי ישראל", מסבירים ברמ"י, "טיפול בפניות אלו מצריך בשלב הראשון בדיקה האם קיימת לפונה זכאות להקניית בעלות ללא תמורה, האם ניתן כלל לבצע הקניית בעלות באותו יישוב לאור סיווגו, האם הנכס כשיר לרישום בטאבו. בנוסף, נדרשת בדיקה האם נדרשים מסמכים נוספים לצורך טיפול בבקשה, כגון אישור הסוכנות היהודית ביישובים שבהם היא החברה המיישבת ו/או אישור האגודה וכו'. כך גם במקרים, שבהם נמצא כי אין זכאות לבעלות ללא תמורה, ולצורך מתן מענה לפנייה, יש צורך בהכנת הצעה להקניית בעלות בתשלום (רכישת מלוא הזכויות על פי תכנית בתוקף). אם הפונה יהיה מעוניין להמשיך בטיפול בבקשה בהתאם להצעה שקיבל, הרשות תדרש להכין עסקה לרכישת הזכויות שתאפשר הקניית הבעלות". 

בימים אלו נותנת רמ"י מענה לפניות בנושא,  הכולל מידע מלא ואמין בנושא הקניית הבעלות שייתן מענה לפרסומים הקיימים בתפוצות השונות ובהמשך תפעל לפיתוח הליך עסקי שייתן מענה למי שמבקש לפעול להקניית בעלות בנכסים שבחכירתם.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות