banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

ירידה בהתחלות הבנייה – רבע מהדירות נבנו בהתחדשות עירונית

12 החודשים האחרונים קובעים: ירידות בהיתרי והתחלות בנייה, שכרבע מהן בוצעו במסגרת התחדשות עירונית. ת"א, ירושלים, ראשל"צ, בת ים, באר שבע ואשקלון מובילות

ב-12 החודשים אפריל 2022-מרץ 2023 הונפקו היתרי בנייה עבור 74,700 דירות, ירידה של 2.6% לעומת 12 החודשים הקודמים, כך עולה מדו"ח הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) להתחלות בנייה וגמר בנייה. עוד מעניין לציין כי נרשמה ירידה של 10.4% בהתחלות בנייה לעומת 12 החודשים הקודמים וכי בהשוואה בין הרבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון אשתקד מדובר בירידה של 25%. 

עוד עולה כי רבע מהדירות (כ-26.9%) נבנו במסגרת התחדשות עירונית, מהן כ-74.4% במסגרת תמ"א ופינוי-בינוי. הערים המובילות בהתחלות הבנייה הן: תל אביב-יפו, ירושלים, ראשון לציון, בת ים, באר שבע ואשקלון.

ירידה של 10.4% בהתחלות הבנייה
ב-12 החודשים אפריל 2022-מרץ 2023 הונפקו היתרי בנייה עבור כ-74,700 דירות, ירידה של 2.6% לעומת 12 החודשים הקודמים. מסך הדירות שהונפקו עבורן היתרים, כ-46.0% היו במחוזות המרכז ותל אביב – 23.9% ו-22.1%, בהתאמה. עוד עולה כי הוחל בבנייתן של כ-62,480 דירות, ירידה של 10.4% לעומת 12 החודשים הקודמים. התחלות הבנייה נטו עומדות על כ-58,720 דירות, כלומר כ-94.0% מהדירות הן תוספתיות למשק, לאחר ניכוי של כ-3,760 דירות קיימות שנהרסו. כרבע (25.3%) מסך התחלות הבנייה היו במחוז המרכז וכחמישית (21.9%) – במחוז תל אביב. 

רבע מהדירות נבנו התחדשות עירונית
רבע מהדירות (כ-26.9%) נבנו במסגרת התחדשות עירונית, מהן כ-74.4% במסגרת תמ"א ופינוי-בינוי. ב-12 החודשים האמורים החלה בנייתן של כ-11,970 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-61.1% מהן נבנו במחוז תל אביב וכ-21.7% – במחוז המרכז. מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-81.2% (9,720 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38/2 ופינוי-בינוי. החלה בנייתן של כ-4,870 דירות כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-23.5% מהן נבנו במחוז תל אביב וכ-19.2% – במחוז מרכז. מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-57.8% (2,810 דירות) נבנו במסגרת תמ"א 38. 

ממשיכות לעלות: באר שבע, פתח תקווה, אשדוד, רעננה, ראש העין, חיפה ושדרות
היישובים שבהם החלה בנייתן של יותר מ-2,000 דירות במהלך 12 החודשים האחרונים היו: תל אביב-יפו (4,514), ירושלים (4,005), ראשון לציון (2,764), בת ים (2,652), באר שבע (2,200) ואשקלון (2,107). 

היישובים הבולטים שבהם נמשכה ב-12 החודשים העלייה בהתחלות הבנייה שנרשמה ב-12 החודשים הקודמים היו: באר שבע, פתח תקווה, אשדוד, רעננה, ראש העין, חיפה ושדרות. בין היישובים שבהם נרשמה עלייה במספר הדירות שהחלה בנייתן ב-12 החודשים, לאחר ירידות שנרשמו ב-12 החודשים הקודמים היו: רמת גן, בני ברק, באר יעקב, קריית גת והוד השרון. 

דירות שהחלה בנייתן, לפי יישובים נבחרים(1), בתקופות נבחרות

בתים בודדים היוו כ-17.4 אחוז מכלל הדירות
עוד עולה מהדו"ח כי כ-64.5% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו למטרת מכירה, מהן כ-13.2% בסבסוד ממשלתי (כ-5,340 דירות). מספר הדירות הגדול ביותר במסגרת סבסוד ממשלתי היה במחוז המרכז, כ-2,270 דירות, שהן כ-42.5% מכלל הדירות הנבנות במסגרת זו. כ-35.5% מהדירות שהחלה בנייתן נבנות שלא למטרת מכירה, מהן כ-58.7% במסגרת בנייה עצמית, כ-17.5% במסגרת עסקאות קומבינציה וכ-13.5% למטרת השכרה. כ-92.2% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו בבניינים חדשים וכ-7.8% מהדירות התווספו לבניינים קיימים (כ-4,860 דירות). מתוך כלל הדירות בבניינים חדשים שהחלה בנייתן, כ-17.4% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים) וכ-14.3% נבנו בבניינים בני 100 דירות ויותר. 

עלייה בגמר הבנייה
הסתיימה בנייתן של כ-52,750 דירות, עלייה של 12.2% לעומת 12 החודשים הקודמים. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה בהיה במחוז המרכז – כ-22.7% מכלל הדירות, ואילו במחוז חיפה – כ-9.1% בלבד.

עוד על פי הנתונים, משך זמן הבנייה הממוצע של בניין הסתכם ב-27.3 חודשים, ואילו ממוצע משך זמן הבנייה המשוקלל לפי מספר הדירות בבניין היה 33.7 חודשים.

דירות בבנייה פעילה
בסוף מרץ 2023, הסתכם מספר הדירות בבנייה פעילה בכ-169.7 אלף דירות. כמחצית מכלל הדירות בבנייה פעילה נמצאות במחוז תל אביב ובמחוז המרכז (26.5% ו-25.2%, בהתאמה), לעומת 8.5% במחוז חיפה.

שטח הבנייה לפי ייעודים
התחלת בנייה – שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-15.6 מיליון מ"ר. מכלל שטח התחלות הבנייה, כ-72.9% נועד לבנייה למגורים וכ-27.1% – לבנייה שלא למגורים.  כ-54.1% משטח התחלות הבנייה שלא למגורים, נועד לתעשייה ואחסנה (28.7%)  ולמשרדים (25.4%). 

גמר בנייה – שטח גמר הבנייה לכל הייעודים הסתכם ב-14.2 מיליון מ"ר. מכלל שטח גמר הבנייה ב-12 החודשים אפריל 2022-מרץ 2023, כ-71.2% נועד לבנייה למגורים וכ-28.8% – לבנייה שלא למגורים. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות