banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

"עליה בתיאבון לסיכון" – בנק ישראל נוקט צעדים למול העלייה בסיכון האשראי בענף הנדל"ן

בנק ישראל ידרוש מעתה הקצאת הון נוספת בגין מימון קרקעות במינוף גבוה. המפקח על הבנקים: "החלטנו לפרסם סט צעדים נוספים שיאפשרו לקיים מערכת ניהול סיכונים אחראית יותר"

"בתקופה האחרונה חלה עלייה בסיכון האשראי במערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן, אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בגידול המואץ של יתרות האשראי ובמאפייני הסיכון לענף ובפרט בשיעורי המימון בחלק מהתאגידים הבנקאיים", כך מפרסם היום בנק ישראל. 

בין הצעדים מדובר בדרישה להקצאת הון נוספת בגין מימון קרקעות במינוף גבוה, כאשר  הבנקים יידרשו להגדיל את משקל הסיכון של הלוואות שניתנו ושיינתנו לרכישת קרקעות, בשיעור LTV העולה על 75%. עוד יידרש הפיקוח להעביר למערכת הבנקאית דוגמאות מייצגות לתהליכי חיתום וסיווג אשראי, זאת במטרה "להמחיש ולהדגים את תהליך הניתוח של צוותי הביקורת של הפיקוח על הבנקים ולסייע בכך לניהול הליכי החיתום והסיווג של האשראי בבנקים. יפורסמו דוגמאות למקרים מייצגים שעלו אגב ביצוע של תהליכי ביקורת שביצע הפיקוח בהתייחס לאשראי לענף הבינוי והנדל"ן. הדוגמאות יתייחסו, בין היתר למימון פרויקטים בליווי פיננסי סגור ולמימון רכישת קרקעות", כך בהודעת בנק ישראל.

בנוסף, יורחבו דרישות הדיווח לפיקוח על ענף הבינוי והנדל"ן. "על אף  קיומו של מידע שמדווח בנושא הנדל"ן, הוחלט על הרחבה והעמקה של דרישות המידע שימסרו הבנקים בדיווחיהם לפיקוח כדי לאפשר מעקב טוב יותר אחר התפתחות הסיכון לענפים אלו", נמסר מהבנק, שם מציינים כי צעדים אלו יידונו בהליכי ההתייעצות המקובלים ויכנסו לתוקפם בהקדם.

עו"ד שמואל שוב שותף מנהל ממשרד שוב ושות' המתמחה בנדל"ן, מסביר כי: "הפיקוח על הבנקים מבקש לצנן את מתן האשראי ובפרט לחברות שאינן בעלות חוסן כספי ואינן בעלות יציבות ,אנו נוכחים כי המכרזים המפורסמים שוברים שיאים,כך שהזוכים כבר משקללים עליות מחירים עתידיות, ובונים על מימון במינוף גבוה לרכישה בשיעורים ניכרים . המינוף הגבוה ,בריבית נמוכה מדרבן לעיתים הצעות שאינן ריאליות, יתכן והמהלך יבלום את 'מחול השדים' במאבק על קרקעות לבנייה ואת המחירים הלא ריאליים שחלק מהקבלנים מוכנים לשלם – וזאת כי לא יהיה להם כל כך קל לקבל את המימון הבנקאי במינוף גבוה. יחד עם זאת נציין שהיזמים האחראים כבר משקללים הנתונים בעת ההצעות".

כזכור, כבר במחצית השנייה של שנת 2021 שלח המפקח על הבנקים הנחייה לנקוט בפעולות שמטרתן, בין היתר, לחזק את ניהול סיכוני האשראי של המערכת הבנקאית, בזה, הגברת הליכי הניטור והבקרה אחר התפתחות סיכון האשראי, בחינת ואתגור ההפרשה הנדרשת להפסדי אשראי והרחבת התיאור האיכותני והכמותני במסגרת הדוחות הכספיים להתפתחות הסיכון הענפי. היום אומרים בבנק ישראל כי: "לנוכח המשך המגמה של העלייה במאפייני הסיכון וכחלק מהחלטה לנקוט בצעדים פיקוחיים נוספים, שלח היום המפקח על הבנקים מכתב ובו הנחיות נוספות שמטרתן לחזק את ניהול הסיכונים, את השקיפות ואת כושר הניטור אחר הסיכון בתיק".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "לאור עליה בתיאבון לסיכון ובחשיפות המערכת הבנקאית לענף הבינוי והנדל"ן הנחנו בתקופה האחרונה את הבנקים לקיים דיונים מתאימים בנושא בדירקטוריון ובהנהלותיהם, שמטרתם בחינת תיאבון הסיכון, מדיניות האשראי, הגברת הניטור והבקרה, ניתוח מאפייני התפתחות הסיכון ולוודא קיומם של הפרשות נאותות. 

"בנוסף, החלטנו לפרסם היום סט צעדים נוספים שיאפשרו לקיים מערכת ניהול סיכונים אחראית יותר ובכללם, ריתוק הון נוסף למימון קרקעות ממונפות, ובנוסף, העמקת והרחבת דיווח המידע של חשיפת המערכת הבנקאית לענף. אנו רואים חשיבות רבה למימון וליווי ענף הנדל"ן במשק הישראלי, זאת לצד, שמירת תיאבון סיכון ומתודולוגיית חיתום אשראי שמרנית ונאותה. אנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק הבינוי והנדל"ן, בזה, תיאבון לסיכון, מדיניות האשראי, החיתום והתמחור ונשקול את הצורך בנקיטת צעדים נוספים בהמשך, לפי הצורך".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות