banner
עופר נמרודי // ורדי כהנא
עופר נמרודי // ורדי כהנא

רשת מלונות דן רכשה שלושה בתי מלון מהכשרת הישוב

מלונות הכשרת הישוב חתמה על הסכמים למכירת שלושה בתי מלון מרשת "רימונים" שבבעלותה לרשת מלונות דן בתמורה כוללת של כ-225 מיליון שקל

תמונה: עופר נמרודי // צילום: ורדי כהנא

חברת הכשרת הישוב מדווחת היום, כי חברת הבת, מלונות הכשרת הישוב (מוחזקת בשיעור של כ-83.3%) חתמה על הסכמים למכירת בתי המלון שבבעלותה וההסכמים לניהול בתי מלון שברשותה לרשת מלונות דן. תמורת ההסכמים, תסתכם בכ-225 מיליון שקל, בכפוף להשלמת כל ההסכמים ומימוש אופציה שניתנה. מתוך התמורה האמורה, ישמש סך של כ-72 מיליון שקל לפרעון הלוואות, כך שבידי מלונות הכשרת הישוב יוותר, לאחר השלמת ההסכמים, תזרים מזומנים פנוי בסך של כ-153 מיליון שקל, לפני הוצאות ומיסים, ככל שיחולו. מלונות דיווחה כי ככל שיושלמו כלל העסקאות המפורטות לעיל, היא צפויה לרשום רווח כולל אחר בסך המוערך בכ- 15 מיליון שקל, לפני הוצאות ומסים, ככל שיחולו. ההסכמים כפופים למספר אישורים, ביניהם: אישור הממונה על התחרות, קבלת מכתבי הסכמה מבנקים ואישור רמ"י.

נמכרו: "רימונים" אילת, צפת ונצרת
מלונות הכשרת הישוב הינה חברת בת של הכשרת הישוב (83.3%) ומרכזת את זרוע המלונאות של הקבוצה. החברה פועלת בעיקר תחת שם המותג "רימונים". כיום מלונות מנהלת 8 בתי מלון, מתוכם 3 בבעלות מלאה, אחד בבעלות חלקית ו-4 על פי הסכם ניהול, וכוללים בסך הכל 1,255 חדרים. בנוסף, רשת רימונים מפעילה קאנטרי לפעילות ספורט ונופש במתחם רימונים חוף התמרים בעכו.

במסגרת העיסקה, תמכור מלונות הכשרת הישוב, הפועלת בשוק הישראלי באמצעות המותג "רימונים", את בתי המלון הבאים: מלון רימונים אילת (מוחזק בשיעור של 33.3% והכולל הסכם ניהול), מלון רות רימונים צפת, מלון רימונים המעיין נצרת, וכן תהיה בידיה אופציה ל-3 חודשים למכירת זכויות החכירה בגין מלון רימונים נווה אטיב. בנוסף, מקנה ההסכם למלונות דן את הזכות לנהל מו"מ להתקשר בהסכמי ניהול לגבי  3 בתי מלון נוספים.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב, אמר כי: "העיסקה הנוכחית הינה נדבך נוסף במסגרת יישום האסטרטגיה של קבוצת הכשרת הישוב למימוש נכסים שאינם בליבת העסקים שלה ולהתמקדות בפיתוח פעילות הנדל"ן המניב והייזום בישראל ובחו"ל. השלמת העיסקה תביא כמובן להקטנת המינוף הפיננסי של הקבוצה, אך יותר מכך – תתבטא בתנופה משמעותית וביסוס הפיתוח בכל התחומים: בפרוייקטים רחבי ההיקף שאנו יוזמים, ובראשם "קמפוס הכשרת הישוב", במרכז העסקים של בני-ברק ומגדל בית מעריב", בהגדלת עוצמתה של חברת הפארקים הלוגיסטיים בפולין (MLP), ובייזום למגורים – באמצעות רכישת קרקעות לפרוייקטים נוספים בפולין, ובהמשך ביסוס מעמדנו כשחקן מוביל בשוק ההתחדשות העירונית בישראל".

עוד נמסר כי מלונות הכשרת הישוב תבחן, לאחר השלמת ההסכמים, את האפשרויות העומדות בפניה לשימוש בתזרים המזומנים האמור שיוותר בידה. הודעה על העסקה דווחה הבוקר לבורסה לניירות ערך.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות