banner
הריסה בקרית האמנים של חברת אחים דוניץ בראשלצ // צילום Bee Productions
הריסה בקרית האמנים של חברת אחים דוניץ בראשלצ // צילום Bee Productions

הלמ"ס מדווחת על עלייה של כ-50% בתמ"א 38/2 בשנה החולפת

עוד בנתונים: עלייה של 6.4% בהתחלות הבנייה בשנה החולפת, לצד ירידה של 6.8% ברבעון הראשון של 2019, עלייה של כ-24.7% בדירות שנבנו כתוצאה מהריסה ובנייה מחדש והרשויות שלא מפסיקות לבנות- אור יהודה, יבנה, גדרה, קריית אונו וגבעתיים – כך עולה מדו"ח הלמ"ס להתחלות הבנייה בשנה האחרונה

הריסה של חברת אחים דוניץ בראשלצ // צילום Bee Productions

הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מפרסמת היום את התחלות הבנייה וגמר הבנייה בתקופה יולי 2018 – יוני  2019, לפיהם חלה עליה של 6.4% בהתחלות הבנייה. על פי הנתונים, בתקופה זו החלה בנייתן של 51,890 דירות, עלייה של 6.4% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (48,750). עוד עולה כי הסתיימה בנייתן של כ-50,380 דירות, עלייה של 2.1% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (49,350). נכון לסוף יוני 2019 נמצאו 120.4 אלף דירות בתהליכי בנייה פעילה.

ירידה של 6.8% ברבעון הראשון
כאמור, בחודשים יולי 2018-יוני 2019 הוחל בבנייתן של כ-51,890 דירות. נתון זה גבוה ב-6.4% מהנתון שנרשם ב-12 החודשים הקודמים (יולי 2017-יוני 2018). על פי נתוני המגמה, מהרבעון הראשון של שנת 2019 (ינואר-מרץ) החלה מגמת ירידה בהתחלות הבנייה בקצב של 6.8% בממוצע לרבעון (רמה ממוצעת של 12,030 דירות לרבעון). זאת לאחר שבשלושת הרבעים האחרונים של שנת 2018 (אפריל-דצמבר) נצפתה עלייה של כ-4.2% בממוצע לרבעון (רמה ממוצעת של כ-12,830 דירות לרבעון). 

בצפון: 61.2% בבנייה צמודת קרקע
המספר הגדול ביותר של דירות שהחלה בנייתן בחודשים יולי 2018-יוני 2019 היה במחוז תל אביב 27.1% מכלל הדירות, ואילו במחוז ירושלים – 8.8% בלבד. מתוך כלל הדירות בבניינים החדשים שהחלה בנייתן ב-12 החודשים האחרונים, כ-23.3% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים). במחוז צפון, אחוז דירות אלו גבוה מהממוצע הארצי ועומד על כ-61.2% ואילו במחוז תל אביב מהוות דירות אלה כ-3.8% בלבד.

במגמת עלייה מתמדת: אור יהודה, יבנה, גדרה, קריית אונו וגבעתיים
המספר הגבוה ביותר של דירות שהחלה בנייתן בחודשים יולי 2018-יוני 2019 היה בתל אביב כ-4,700 דירות, עלייה של 56.3% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. בירושלים החלה בנייתן של כ-2,880 דירות, עלייה של 13.5% לעומת 12 החודשים הקודמים. 

מבין היישובים שבהם המשיכה העלייה בהתחלות הבנייה ב-12 החודשים האחרונים, לאחר עלייה שנרשמה גם ב-12 החודשים שקדמו להם: אור יהודה, יבנה, גדרה, קריית אונו וגבעתיים.

מבין היישובים שבהם נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שהחלה בנייתן ב-12 החודשים האחרונים, לאחר ירידות שנרשמו ב-12 החודשים שקדמו להם: אור עקיבה, הרצלייה, נתיבות, קריית גת, באר שבע וחולון.

עלייה של כ-50% בתמ"א 38/2
בחודשים יולי 2018-יוני 2019, החלה בנייתן של כ-7,140 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, עלייה של כ-24.7% לעומת 12 החודשים הקודמים.  מתוך דירות אלה, כ-64.7% נבנו במחוז תל אביב, כ-17.6% – במחוז המרכז וכ-11.2% – במחוז חיפה.

יש לציין כי הריסה ובנייה איננה מתייחסת בהכרח לפינוי בינוי אולם ניתן לומר בוודאות כי מתוך הדירות שהחלה בנייתן, כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, כ-3,530 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, עלייה של כ-49.8% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (יולי 2017-יוני 2018) בחודשים יולי 2018-יוני 2019, החלה בנייתן של כ-3,500 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים, ירידה של 14.3% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. מתוך דירות אלה, כ-34.9% נבנו במחוז תל אביב, וכ-16.9% – במחוז המרכז. מתוך הדירות שהחלה בנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,115 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, ירידה של כ-10.9% לעומת 12 החודשים הקודמים. 

ירידה של כ-6.2% במספר הדירות שהסתיימה בנייתן
בחודשים יולי 2018-יוני 2019 הסתיימה בנייתן של כ-50,380 דירות, עלייה של 2.1% לעומת 12 החודשים הקודמים. על פי נתוני המגמה, החל ברבעון הרביעי של 2018 נרשמה ירידה של כ-6.2% בממוצע לרבעון במספר הדירות שהסתיימה בנייתן, וזאת לאחר עלייה של כ-5.8% בממוצע לרבע שהחלה ברבעון הראשון של שנת 2018.

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה בחודשים יולי  2018-יוני 2019, היה במחוז המרכז – כ-24.9% מכלל הדירות, ואילו במחוז ירושלים – כ-8.5% בלבד.

כ-69.8% משטח התחלות הבנייה נועד לבנייה למגורים 

בסוף יוני 2019 הסתכם מספר הדירות בבנייה פעילה בכ-120.4 אלף דירות, לעומת כ-119.1 אלף דירות
ב-בסוף יוני 2018 . עוד עולה מהנתונים כי בחודשים יולי 2018-יוני 2019 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים ב-13.0 מיליון מ"ר, לעומת 12.5 מיליון מ"ר ב-12 החודשים הקודמים –  עלייה של כ-3.9%.

מכלל שטח התחלות הבנייה בחודשים יולי 2018-יוני 2019, כ-69.8% נועדו לבנייה למגורים וכ-30.2% נועד לבנייה שלא למגורים. בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים, שטח הבנייה למגורים עלה ב-4.8% ושטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-1.9%. 

באשר לגמר בנייה, בחודשים יולי 2018-יוני 2019, הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-11.7 מיליון מ"ר, לעומת 11.5 מיליון מ"ר ב-12 החודשים הקודמים– עלייה של כ-2.0%. מכלל שטח גמר הבנייה בחודשים יולי 2018-יוני 2019, כ-74.8% נועד לבנייה למגורים וכ-25.2% נועד לבנייה שלא למגורים. בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים, שטח הבנייה למגורים ירד בכ-0.5% ושטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-10.3%.

חיים מסילתי יו"ר איגוד השמאים // צילום: דנה קופל
חיים מסילתי יו"ר איגוד השמאים // צילום: דנה קופל

חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין: "הירידה בהתחלות הבניה היא אחד הנתונים המדאיגים. קיטון מתמשך בהיצע יכול לגרור את השוק חזרה לעליות שנצפו כאן לפני תקופת השר כחלון. הממשלה חייבת להבין שמדובר במצב חירום ולנהוג בהתאם. מעבר להתחדשות העירונית שחייבת לקבל עתה זריקת מרץ, יש למצוא דרכים יצירתיות כמו הכפלת או שילוש ההרכבים בוועדות הערר, מתן תמריצים כלכליים למסיימים בניה במהירות וכו". לדברי מסילתי, אחת הדרכים שיכולות לסייע בעניין היא הטלת מס רכוש על מי שמחזיק קרקע ריקה זמינה לבנייה: "הדבר יעודד בניה באותן קרקעות במקום ספסור בהן ויסייע בהגדלת ההיצע בכל רחבי הארץ".

רוני כהן מנכל אלדר שיווק // צילום: אוראל כהן
רוני כהן מנכל אלדר שיווק // צילום: אוראל כהן

רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק: "מתחילת 2017 אנחנו רואים ירידה עקבית בהתחלות הבנייה בישראל. ברבעון השני התחלות הבנייה הגיעו לשפל של כ-11 אלף יח"ד וירידה גם בנתוני גמר בנייה. מעבר לכך, חלק ניכר מהתחלות הבנייה הם של מחיר למשתכן. כלומר מדובר בדירות שרובן נמכרו והיצע הדירות בשוק רק הולך וקטן. גם בתחום ההתחדשות העירונית אנחנו רואים עלייה בהתחלות בנייה אך מדובר בפרויקטים שאושרו לפני שהרשויות המקומיות עצרו את התמ"א. אם אנחנו לא רוצים שמחירי הדירות יחזרו לזנק במספר דו ספרתי, המשימה הראשונה של הממשלה החדשה היא לשווק קרקעות בשלות לבנייה בשוק החופשי ולהתיר את כל חסמי התכנון".

יוסי אברהמי // יחצ
יוסי אברהמי // יחצ

יוסי אברהמי מנכ"ל ובעלים חברת יוסי אברהמי: " אין זה מפתיע, שישנה ירידה בהתחלות הבנייה, שכן  לא יצא כאן שום מכרז בשוק החופשי כבר חמש שנים. מצד אחד מדברים על כך, שהביקוש עולה על ההיצע ואין מספיק דירות ומצד שני לא משחררים קרקעות לשוק חופשי. היזמים רוצים לבנות  אבל אין מלאי מספק של קרקעות. אין שום הגיון כזה. בנוסף בשנים האחרונות נושא הבירוקרטיה ברשויות ובוועדות התכנון, הולך ומחריף וכיום לדעתי הוא החסם המרכזי להגדלת היצע הדירות בישראל.  זה בלתי נתפס, משך התקופה, שיזם צריך להמתין כדי לקבל היתר בנייה, שלא לדבר על המשמעויות הכלכליות שהעיכובים הללו טומנים בחובם, גם לציבור וגם ליזמים.  השילוב של היעדר מכרזים לשוק חופשי עם ההמתנה הממושכת לקבלת היתר בנייה, מוביל לצניחה בהתחלות בנייה "

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות