banner
אברהם קוזניצקי, יור קבוצת מנרב // יחצ
אברהם קוזניצקי, יור קבוצת מנרב // יחצ

"מנרב פרויקטים" תימכר בכ-550 מיליון שקל

קיצוצים ומכירת מניות בחברת "מנרב אחזקות": מנרב פרויקטים תימכר  לשותפות של חברות א.ר.ראם פרויקטים וישראל קנדה, מנרב הנדסה נסגרת וכך גם חברות הבת הנוספות שלא הניבו רווחים לחברה

אברהם קוזניצקי, יור קבוצת מנרב // יחצ

חברת מנרב אחזקות מדווחת, כי היא מנהלת מו"מ מתקדם למכירת מלוא מניותיה בחברה הבת, מנרב פרויקטים, לחברה בבעלות משותפת של א.ר.ראם פרויקטים וישראל קנדה לפי שווי חברה של 550 מיליון שקל, ובתוספת התמורה שתיווצר למנרב פרויקטים מהמרה של אופציות 2 שבמחזור למניות החברה. 

"המו"מ המתקיים הינו להתקשרות בהסכם מיזוג משולש הופכי, שבמסגרתו ירכשו הרוכשים גם את אחזקות הציבור בחברה, כך שעם השלמתו ימחקו מניותיה של מנרב פרויקטים מהמסחר בבורסה בתל אביב והחברה תהפוך לחברה פרטית, וזאת בהתאם לדין החל על מיזוג משולש הופכי", כך נמסר מהחברה. מנרב אחזקות מחזיקה כיום בכ-72.8% ממניות מנרב פרויקטים, שיתרת מניותיה בידי הציבור.

עוד נמסר כי: "בהתאם להסכמות המתגבשות, החל ממועד השלמת המיזוג, הרוכשים לא יהיו רשאים לעשות שימוש בשם "מנרב", למעט לצרכי המשך שיווק פרויקטים מסוימים לפרק זמן מוגבל, ולא יהיה בביצוע המיזוג כדי להגביל את חברת האם, מנרב אחזקות, מלבצע פעילות זהה או מתחרה לזו של החברה הנמכרת". 

במקביל, מעדכנת החברה על תכנית לשינוי ארגוני, במסגרתה, בין היתר, תמוזג מנרב הנדסה (חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה) עם חברת האם מנרב אחזקות, "כך  שבנוסף להמשך ביצוע פעילות יזום פרויקטים לבניה בחברה עצמה כאמור ולא באמצעות חברת הבת מנרב פרויקטים, גם פעילות עבודות הקבלנות תבוצע בחברה עצמה", מבהירים בחברה. בנוסף, תכלול התוכנית פישוט של מבנה החזקות הקבוצה, כאשר כחלק מכך תפעל החברה לפירוק חברות ריקות מפעילות או חברות שאין טעם כלכלי בהחזקתן. 

מהחברה נמסר כי: "מטרת התוכנית, בין היתר, היא להביא לניהול ותפעול מאוחד של החברות המתמזגות, שיוביל לחיסכון בהוצאות ובעלויות תפעוליות, חיסכון בזמן ניהולי, העמקה ושיפור של יכולות הפיקוח והבקרה על הפעילות העסקית של החברות המתמזגות, ייעול העבודה מול ספקים ולקוחות וריכוז ידע לצרכי ייעול המערך הארגוני של החברה, תוך יצירת מבנה עסקי ומשפטי אופטימלי". 

אברהם קוזניצקי, יו"ר מנרב אחזקות, ופיני דקל, מנכ"ל החברה, ציינו כי: "עסקה זו תניב לנו רווח הון ותזרים מזומנים משמעותי, ולאחריה נמשיך לפעול במסגרת מנרב אחזקות לפיתוח תחומי פעילות הליבה של הקבוצה, ובכלל זה המשך פעילות הייזום למגורים וכן תחום הנכסים המניבים וליהנות מהמותג החזק של "מנרב" בשווקים אלה.  במקביל לכך, אנו מקדמים מהלך אסטרטגי לשינוי המבנה הארגוני של הקבוצה, במסגרתו, בין היתר, תמוזג מנרב הנדסה (הזרוע הקבלנית של הקבוצה) עם חברת האם, מנרב אחזקות. השינויים הארגוניים צפויים להביא לשיפור וייעול התהליכים הארגוניים בקבוצת מנרב, לשפר את חוסנה הפיננסי, ולהביא אותה לנקודת זינוק חזקה יותר להמשך הדרך".

מניית מנרב אחזקות נסחרת כיום במחיר המשקף שווי שוק של כ-510 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2019, טרום העסקה האמורה, עומד על 709 מיליון שקל.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות