banner
מיכה קליין - מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים // צילום: כרמל שירן
מיכה קליין - מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים // צילום: כרמל שירן

"אפריקה ישראל": הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-19%

במהלך הרבעון מכרה החברה 87 יח"ד בהיקף כספי של כ- 153 מיליון ₪, כאשר חלק החברה עומד על כ- 132 מיליון ₪ לעומת 128 יח"ד בהיקף כספי של כ- 252 מיליון ₪, כאשר חלק החברה עמד על כ- 228 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

אפריקה ישראל מגורים, המשתייכת לקבוצת לפידות קפיטל שרכשה את השליטה באפריקה ישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2020. על פי הדיווח ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו בכ-300 מיליון ₪ לעומת כ-315 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות הכולל מעסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו ברבעון בכ- 318 מיליון ₪  לעומת כ- 325 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. 

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון על כ-15%, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-19% והסתכם ברבעון השני בכ- 21 מיליון ₪  לעומת כ- 18 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי: "העלייה ברווח נובעת בעיקר מעליה בריווחי חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני וירידה בעלויות המימון". 

 במהלך הרבעון מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 87 יח"ד בהיקף כספי של כ- 153 מיליון ₪  (חלק החברה כ- 132 מיליון ₪) לעומת 128 יח"ד בהיקף כספי של כ- 252 מיליון ₪  (חלק החברה כ- 228 מיליון ₪ ) ברבעון המקביל אשתקד. המכירות הרבעון כוללות 19 יח"ד שנמכרו לזכאים במסגרת פרויקטי מחיר למשתכן בהיקף כספי של כ- 28 מיליוני ₪  (חלק החברה כ- 16 מיליוני ₪ ).

כזכור, ביולי עדכנה החברה כי במסגרת המבצע "משכנתא מתחשבת" שנמשך 45 יום, שיווקה 110 דירות בהיקף כולל של כ-235 מיליון ₪, מתוכם 11 יח"ד במסגרת מחיר למשתכן בהיקף של כ-19 מיליון ₪. נכון להיום נחתמו חוזי מכירה בנוגע למרבית הדירות. עוד על פי הדיווח, הכנסות החברה מפעילות השכרת דירות הסתכמו ברבעון השני בכ-2.2 מיליון ₪ , עליה קלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

נכון ל- 30 ביוני 2020, מצויות 2,423 יח"ד בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בלמעלה מ- 20 אתרים מתוכן נמכרו 1,674 יח"ד כאשר השווי החוזי של המכירות הינו כ- 2.4 מיליארד ₪  (חלק החברה). מכירות של יח"ד בביצוע באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים בהתאם לשיעור ההשלמה. מכירות של יח"ד בשיווק טרם ביצוע לא באות לידי ביטוי בדוחות הכספיים ויוכרו עם התקדמות העבודות. 

צבר קרקעות – בסה"כ לחברה (כולל שותפים) זכויות לכ-9,500 יח"ד, מתוכן כ-7,500 יח"ד עם תב"ע מאושרת.
יתרת המזומנים, שווי מזומנים, ני"ע סחירים ומזומנים וני"ע בחשבונות ליווי, הסתכמה ליום 30 ביוני 2020 בכ- 348 מיליון ₪  מהם כ- 147 מיליון ₪  בחשבונות ליווי.
ההון העצמי ליום 30 ביוני 2020 עמד על כ- 1,037 מיליון ₪  לעומת כ- 1,065 מיליון ₪  ליום 31 בדצמבר 2019. בחברה מציינים כי הירידה נובעת בעיקר מחלוקת דיבידנד של 50 מיליון ₪  באפריל אשר קוזזה חלקית מהרווח ברבעון.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אפריקה ישראל מגורים מציגה תוצאות טובות וזאת, חרף משבר הקורונה והסגר שאפיין חלק משמעותי מימי העבודה ברבעון. החברה נכנסה לתקופת אי הוודאות המאפיינת את הכלכלה בארץ ובעולם, כשהיא נהנית מנזילות גבוהה ואיתנות פיננסית. אני מאמין כי, איתנות זו תאפשר לנו לצלוח את האתגרים העומדים לפתחנו בצורה הטובה ביותר תוך ניצול הזדמנויות עסקיות שהתקופה תזמן. אנו ממשיכים לפעול בקידום מספר פרויקטים חדשים וצפויים עד סוף השנה להתחיל בשיווק פרויקט הדגל סומייל (אבן גבירול-ארלוזורוב, ת"א) ופרויקט "סביוני קטמון החדשה". כמו כן, אנו פועלים נמרצות לקבלת ההיתרים הנדרשים לצורך יציאה לשיווק עם הפרויקט החדש "סביוני נס ציונה". במסגרת הפיתוח העסקי של החברה אנו ממשיכים לפעול לפיתוח הפעילות בתחום המגורים והגדלת צבר הקרקעות באזורי ביקושים לצד בחינת עסקאות להרחבת תחומי הפעילות של החברה לתחומים נוספים בענף הנדל"ן. אנו מאמינים כי ביכולתנו לייצר ערך נוסף לבעלי המניות שלנו דרך פיתוח אפיקי פעילות נוספים".

 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות