banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

הרבעון השלישי של שנת 2019: הצריכה הפרטית בעלייה

התוצר המקומי הגולמי עלה ב- 4.1%, ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב- 2.8%, כך עולה מנתוני הלמ"ס, שם מסבירים כי: "העלייה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהוצאות לצריכה ציבורית, וירידה בהשקעות בנכסים קבועים ובייצוא סחורות ושירותים"

אילוסטרציה // Depositphotos

הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2019 לעומת הרבעון השני של 2019: "העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהוצאות לצריכה ציבורית, וירידה בהשקעות בנכסים קבועים ובייצוא סחורות ושירותים". 

על פי הדו"ח, נרשמה עלייה של 3.7% בתמ"ג ללא מיסים על היבוא, עלייה של 5.0% בתמ"ג העסקי, עלייה של 2.8% בהוצאה לצריכה פרטית, עלייה של 4.2% בהוצאה לצריכה ציבורית, ירידה של 6.1% בהשקעה בנכסים קבועים, ירידה של 3.6% ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק ועלייה של 1.9% ביבוא סחורות ושירותים. 

בלמ"ס אומרים עוד כי לאחר ניכוי השפעת העונתיות בחישוב שנתי, התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון השלישי של שנת 2019 ב- 4.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.8% ברבעון השני ועלייה של 4.5% ברבעון הראשון של שנת 2019. כמו כן, התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ברבעון השלישי ב 2.1% בשיעור שנתי לאחר ירידה של 0.9% ברבעון השני ועלייה של 2.7% ברבעון הראשון של שנת 2019.

עוד על פי הנתונים, יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון השלישי השנה ב- 1.9%, בהמשך לעלייה של 2.5% ברבעון הקודם. יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים עלה ברבעון השלישי של 2019 ב- 3.6% לאחר ירידה של 2.1% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. בלמ"ס אומרים כי: "שינוי זה מבטא ירידה של 7.9% ביבוא סחורות אזרחיות, עלייה של 6.2% ביבוא שירותי התיירות ועלייה של 5.7% ביבוא שירותים אחרים (הכולל יבוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכד') בחישוב שנתי ברבעון השלישי". 

סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה ב- 3.0% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.8% ברבעון הקודם. 

ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב- 2.8%

ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-2.8% ברבעון השלישי של שנת 2019 בחישוב שנתי, שפירושו עלייה של 0.8% בהוצאה לנפש. העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי באה לאחר ירידה של 2.5% ברבעון הקודם ועלייה של 3.9% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של 2019. העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי של 2019 משקפת עלייה של 0.8% בהוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, שירותים, דיור, דלק ונסיעות לחו"ל).

עוד עולה מהדו"ח כי ההוצאה לצריכת מוצרי בני קיימה למחצה לנפש ירדה ב- 9.7%, כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה ירדה ב- 10.7% וההוצאה לרכישת מוצרי בני קיימה למחצה אחרים ירדה ב 10.8% בחישוב שנתי. ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה לנפש עלתה ב- 31.8% ברבעון השלישי ( 7.2% בחישוב רבעוני) לאחר ירידה של 65.6% ברבעון הקודם (23.4% בחישוב רבעוני)  כאשר ההעלייה בהוצאה לרכישת כלי רכב לשימוש פרטי עלתה ב-169.7% בחישוב שנתי (28.1% בחישוב רבעוני) לאחר לירידה של 96.2% ברבעון הקודם (55.8% בחישוב רבעוני).

ההוצאה לרכישת ציוד משק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה, מזגנים ירדה בשיעור של 15.1% בחישוב שנתי לאחר עלייה של 3.9% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההוצאות לריהוט ותכשיטים ירדו ב 3.6% בהמשך לירידה של 6.8% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. 

ההשקעה בנכסים קבועים ירדה 

ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה) ירדה ברבעון השלישי של 2019 בשיעור של 6.1% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 4.7% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההשקעה במכונות וציוד אחר (לא כולל ציוד ICT- טכנולוגית מידע ותקשורת) ירדה ב- 45.8% בחישוב שנתי (14.2% בחישוב רבעוני) ההשקעה בציוד ICT עלתה ב 62.3% (12.9% בחישוב רבעוני) .

ההשקעה בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות  ירדה ב – 7.4 וההשקעה בכלי תחבורה ירדה ב-0.3% בחישוב שנתי. ההשקעה בבנייה למגורים עלתה ברבעון השלישי של 2019 ב-0.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.0% ברבעון השני של שנת  2019. 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות