banner
הדמיה: קריית משה רחובות // באדיבות דוברות עיריית רחובות
הדמיה: קריית משה רחובות // באדיבות דוברות עיריית רחובות

המדינה תשתתף במימון מתחמי פינוי בינוי בקריית משה, בהיקף של כ-200 מיליון שקל

פורסם מכרז ראשון להקצאת הכנסות משיווק קרקעות לטובת סיוע ממשלתי במימון פרויקטים להתחדשות עירונית. המכרז, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, מיועד לשכונת קריית משה ברחובות והוא חושף את התחשיב שייקבע כמה יקבלו היזמים במתחמים הבאים

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מפרסמת לראשונה מכרז למימוש מיזמי פינוי בינוי בשכונת קריית משה ברחובות. מדובר במכרז הראשון שיוצא במסגרת הפיילוט למתן מענקים שיווק המגרשים בקרקע המשלימה, לצורך יצירת כדאיות כלכלית למימוש תוכניות באזורים שבהם ערך הקרקע נמוך. כזכור, בחודשים האחרונים שיווקה רשות מקרקעי ישראל קרקעות לבניית כ- 1,700 דירות בעיר רחובות, כחלק ממימוש הפיילוט. 

התקציב הכולל העומד לטובת המכרז הראשון הוא 200 מיליון שקל והרשות הממשלתית תהא אף רשאית להגדיל סכום זה. יחד עם זאת, במכרזים הבאים, סכום המימון המרבי לכל מקבץ לפי תחשיב הרשות הממשלתית יהיה מופחת מזה המוצע בעיר רחובות. 

מעניין לציין כי לראשונה מתפרסם התחשיב שערכה הרשות והוא מורכב משווי ההכנסות למ"ר למגורים ומסחר, נתוני תכנון ותמורות, עלויות בנייה ישירה, עלויות עקיפות ועליות מימון החלות על היזמים. 

במכרז האמור השווי למגורים מוערך ב-22,796 שקל למ"ר והשווי למ"ר מסחר בכ- 18,500 שקל. עוד מעניין לציין כי עלויות ייזום ותכנון מוערכות בכ-400 אלף שקל לכל מקבץ, עלות ההריסה בכ-300 שקל למ"ר, עלות הבנייה של שטח עילי במגדל מגורים בכ-5,200 שקל למ"ר, מרפסת בכ-2,500 שקל למ"ר ושטחי ציבור בכ- 5,265 שקל למ"ר. 

עוד מתייחס התחשיב כאמור לעלויות עקיפות ליזמים ובהן שכר טרחת עו"ד, מפקח ויועצים אשר מוערך בכ -25,000 שקל לכל יח"ד וכן לעלויות הובלת הדירות בעת הפינוי (כ-3,500 שקל לכל כיוון) ודמי אחקה לחודש למשך 10 שנים, בהנחה כי 80% מהדיירים יחזרו להתגורר בניין החדש (בגובה של 500 שקל ליח"ד).

המכרז הוא חלק מתוכנית מאושרת להתחדשות עירונית בשכונת קריית משה ברחובות, הכוללת קרוב ל-10,000 יח"ד חדשות, שייבנו ב-33 מקבצים המיועדים להתחדשות עירונית. את התוכנית קידמה עיריית רחובות, בראשותו של רחמים מלול, במשך מעל לעשור, וראוי בהחלט להזכיר כי היא לוותה מיומה הראשון על ידי עינת גנון, כיום סמנכ"לית הרשות הממשלתית ומי שהיתה שותפה לקידומה עוד בתפקידה במשרד הבינוי והשיכון.

כאמור, המכרז מזמין מציעים, הפועלים לקידום תוכניות להתחדשות עירונית במקבצים, ואשר עומדים בתנאי הסף ובקריטריונים, להתמודד על קבלת סיוע במימוש מיזמי התחדשות עירונית בהם הם פועלים. תנאי הסף לעניין זה, קובע כי על המציע להוכיח שהתקשר עם לכל הפחות 50% מכלל בעלי הדירות בהסכם לביצוע מיזם פינוי בינוי במקבץ. 

עינת גנון // צילום: רז רוגובסקי
עינת גנון // צילום: רז רוגובסקי

ברשות הממשלתית מסבירים בפתח המכרז כי: "חלק ניכר מן המבנים הפוטנציאליים להתחדשות עירונית אינם בעלי היתכנות כלכלית למימוש תהליכים אלו, בין אם בשל שוויין הנמוך של זכויות הבנייה ובין אם בשל הצפיפות הקיימת, שאינה מאפשרת את תוספת הזכויות הנדרשת בכדי להגיע לכדאיות הכלכלית הנדרשת. בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין הקצאת קרקע משלימה כפי שתוקנה ביום 2.9.2021 ,יבוצע פיילוט בחמש רשויות מקומיות, במסגרתו יוקצו הכנסות שיתקבלו משיווק קרקעות באותן רשויות להשלמת כדאיות כלכלית למיזמי התחדשות עירונית שיבוצעו בהן ואשר אין כדאיות כלכלית למימושם. זאת, על פי מכרז שתפרסם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. בהמשך להחלטה האמורה, ומאחר שהתכנית החלה בתחומה תואמת את הדרישות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל, נקבע כי הפיילוט יבוצע, בין היתר, בשכונת קריית משה ברחובות".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות