banner
אורן הוד // צילום כרמל שירן
אורן הוד // צילום כרמל שירן

אפריקה ישראל: ירידה קלה במספר הדירות שנמכרו ב-2018

אורן הוד, מנכ"ל החברה: "המשכנו לבסס את מעמדה של חברת הבת 'אפריקה התחדשות עירונית' כמובילה בתחום והגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות על ידי לאזורים גיאוגרפיים חדשים"

תמונה: אורן הוד // צילום כרמל שירן

אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת אפריקה ישראל, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2018. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו בשנת 2018 בכ- 977 מיליון ₪  לעומת כ- 924 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההכנסות כולל עסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו בשנת 2018 בכ- 1,019 מיליון ₪ לעומת כ- 982 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ברבעון בכ- 253 מיליון ₪ לעומת כ- 302 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות כולל עסקאות בניה ומקרקעין הסתכמו ברבעון בכ- 261 מיליון ₪ לעומת כ- 316 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות שמר על יציבות ועמד בשנת 2018 על 18%. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון וברבעון המקביל אשתקד עמד על 17%.

ירידה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2018 בכ- 86 מיליון ₪ לעומת כ- 141 מיליון ₪ אשתקד. בחברה מסבירים כי: "בתקופה המקבילה אשתקד רשמה רווח חשבונאי וחד פעמי של כ- 57 מיליון ₪ בגין עסקת גבעת שמואל. בנטרול עסקה חד פעמית זו הרווח הנקי עלה בשיעור של כ-3%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ- 33.3 מיליון ₪ לעומת כ- 30.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד".

ירידה במספר יחידות דיור שנמכרו ב-2018 לעומת 2017
במהלך שנת 2018 מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 699 יח"ד בהיקף כספי של כ- 1,222 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 1,077 מיליון ₪) לעומת 823 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף כספי של כ- 1,549 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 1,477 מיליון ₪). במהלך הרבעון מכרה החברה (חוזים חתומים כולל חלקם של שותפיה) 283 יח"ד בהיקף כספי של כ- 462 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 353 מיליון ₪ ) לעומת 526 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד בהיקף כספי של כ- 932 מיליון ₪ (חלק החברה כ- 915 מיליון ₪).

"הירידה במחיר הממוצע ליח"ד נובעת מהשינוי בתמהיל הדירות שנמכרו במהלך השנה. הירידה במכירות ברבעון הרביעי נובעת בעיקר מהעובדה שברבעון המקביל מכרה הדירה כמות יח"ד גבוהה בפרויקט מחיר למשתכן גליל ים בהרצליה", מסבירים בחברה.

צבר של 7500 יח"ד
בסה"כ לחברה (כולל שותפים) זכויות לכ-7,500 יח"ד, מתוכן כ-5,250 יח"ד עם תב"ע מאושרת. יתרת המזומנים, שווי מזומנים, ני"ע סחירים ומזומנים וני"ע בחשבונות ליווי, הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2018 בכ- 334 מיליון ₪ מתוכם כ- 103 מיליון ₪ בחשבונות ליווי. "הירידה מסוף 2017 נובעת בעיקר מפירעון אג"ח בהיקף של כ- 110 מיליון ₪  ודיבידנד ששולם בהיקף של כ- 50 מיליון ₪ ופעילות שוטפת של החברה כולל פיתוח עסקי. יתרות המזומנים אינם כוללות תקבולים של כ-105.7 מיליון ₪ בגין הנפקת אג"ח שהושלמה בפברואר 2019", נמסר מהחברה.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות