banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

עודכנו מדרגות מס הרכישה לשנת 2021

כמו בכל שנה, רשות המיסים מעדכנת את מדרגות מס הרכישה, זאת בהתאם לשינוי במדד בשנת 2020. נזכיר כי קיים הבדל משמעותי בין שיעור המס ברכישת דירה יחידה לבין רכישת דירה להשקעה. להלן המדרגות המלאות כפי שעודכנו ברשות המיסים

כמו בכל תחילת שנה אזרחית חדשה, הודיעה היום רשות המיסים על עדכון מדרגות מס הרכישה.  

"ביום 16.1.2021 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2020 המתפרסם ביום 15.1.2021 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק", כך על פי רשות המיסים.

המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2020 לא שולם מס על שווי שעד 1,744,505 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,747,865 שקל ממחיר הדירה.

במקביל,  עודכנו יתר מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, וכן יתר הסכומים שבחוק המתעדכנים לפי שיעור עליית המדד.

 להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.2021 ועד 15.1.2022: 

  • על חלק השווי שעד 1,747,865 שקל – לא ישולם מס.
  • על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקל ועד 2,073,190 שקל – 3.5% מס רכישה.
  • על חלק השווי העולה על 2,073,190 שקל ועד 5,348,565 שקל – 5% מס רכישה.
  • על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקל ועד 17,828,555 שקל – 8% מס רכישה.
  • על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקל – 10% מס רכישה.

כדי להבין טוב יותר את המדרגות וצורת החיוב, להלן דוגמא: ברכישת דירת מגורים יחידה במחיר של 2.2 מיליון שקל. על חלק השווי שעד 1,747,865 שקל  – לא ישולם מס. על חלק השווי העולה על 1,747,865 שקל ועד 2,073,190 שקל  ישולם מס בשיעור 3.5% , כלומר,  11,386 שקל, ועל חלק השווי העולה על 2,073,190 שקל ועד 2.2 מיליון שקל, ישולם מס בשיעור 5% , כלומר, 6,341  שקל. כלומר, בעסקה זו ישלם הרוכש סך הכל 17,727 שקל.

במקביל, להלן מדרגות מס הרכישה החלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):

  • על חלק השווי שעד 1,294,770 שקל יעמוד המס על 5%.
  • על חלק השווי העולה על 1,294,770 שקל ועד 3,884,295 שקל – 6% מס רכישה.
  • על חלק השווי העולה על 3,884,295 שקל ועד 5,348,565 שקל – שיעור המס יעמוד על 7%.
  • על חלק השווי העולה על 5,348,565 שקל ועד 17,828,555 שקל – שיעור המס יעמוד על 8%.
  • על חלק השווי העולה על 17,828,555 שקל – מס הרכישה יעמוד על 10%.

גם במקרה הזה – להלן דוגמא לשיעור החיוב בעסקה נקודתית לרכישת דירה נוספת (דירה להשקעה): אדם רוכש דירה בעבור 2.2 מיליון שקל. על חלק השווי שעד 1,294,770 שקל  ישולם מס בשיעור 5%, כלומר, 64,739 שקל. על חלק השווי העולה על 1,294,770 שקל ועד 2.2 מיליון שקל ישולם מס בשיעור 6% , כלומר, 54,314 שקל. סך הכל ישלם רוכש הדירה מס רכישה בגובה 119,053 שקל. 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות