banner
רון אבידן // צילום: תמר מצפי
רון אבידן // צילום: תמר מצפי

חברת אזורים תקדם 2,000 יח"ד במתחם הר נוף דרום בירושלים

זאת לאחר שזכתה במכרז למקרקעין ביחד עם שותף. החברה פועלת לקידום מתחם עירוב שימושים הכולל כ-350 יחידות לדיור מיוחד וכ-4,500 מ"ר למסחר

חברת אזורים מדווחת כי זכתה ביחד עם שותף במכרז לרכישת זכויות החכירה בחטיבת קרקע בשטח כולל של כ- 37 דונם בשכונת הר נוף בירושלים. החברה מעריכה, בהסתמך, בין היתר, על מקרקעין סמוכים אחרים בשכונת הר נוף בירושלים, לגביהם התקשרה בהסכם קומבינציה בחודש אפריל, כי במסגרת התכנית החדשה תאושרנה זכויות בניה להקמת 2,000 יחידות דיור, מתוכן כ- 350 יחידות דיור שייעודו לדיור מיוחד וכן 4,500 מ"ר לשטחי מסחר, מתוכן חלק החברה והשותף כ-30%. "יובהר, כי לנוכח שלב ראשוני זה אין ודאות כי הערכותיה של החברה יתממשו וכי התכניות תאושרנה בהתאם להן", כך נמסר מהחברה.

התמורה שתשולם על ידי החברה בגין הזכייה במכרז הינה בסך של כ- 300 מיליון שקל בתוספת מע"מ ועלויות פיתוח ופיקוח בסך של כ – 25 מיליון שקל כולל מע"מ. חלקה של החברה במקרקעין יעמוד על שיעור של 75%, וחלקו של השותף בהחזקת המקרקעין יעמוד על שיעור של 25%. עוד מציינים בחברה כי: "חלקה של החברה במימון הקמת הפרויקט על המקרקעין יהיה גדול יותר מחלקה היחסי במקרקעין. בכוונת החברה לממן את עלות הרכישה באמצעות הון עצמי ומימון בנקאי או מימון מגופים מוסדיים".

על פי תנאי המכרז, בשלב הראשון ייחתם עם החברה חוזה פיתוח והרשאה לתכנון לתקופה של 8 שנים, בשיתוף פעולה עם בעלי זכויות אחרים במתחם זה ("התכנית החדשה"). על פי הדיווח: "החברה נמצאת, ביחד עם אותו השותף, במשא ומתן בשלבים מתקדמים לרכישת זכויות במקרקעין נוספים הסמוכים למקרקעין נשוא המכרז בשכונת הר נוף בירושלים, עליהם ניתן להקים לפי התכנית החלה על המקרקעין למועד דוח זה 61 יחידות דיור, ואשר בכוונת החברה לקדם לגביהם תכנית משביחה שתקנה זכויות להקמה של כ- 180 יחידות דיור, וזאת בתמורה לסך של כ- 126 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, וכן בתמורה להתחייבות החברה לשאת בתשלום היטל השבחה, היטלי פיתוח ותשלומים לרשות מקרקעי ישראל שיחולו בגין המקרקעין. החברה מעריכה כי עסקה זו לרכישת הזכויות במקרקעין הסמוכים לצד רכישת המקרקעין נשוא המכרז, תסייע ביצירת רצף תכנוני וגמישות תכנונית במתחם".

רון אבידן, מנכ"ל חברת אזורים: "אנו מברכים על הזכייה במכרז בפי גלילות. עסקה זו מצטרפת למספר עסקאות שמובילה אזורים בשכונת הר נוף כאשר במתחם אחד החלו עבודות הבנייה, מתחם נוסף עליו הכרזנו כעת  צפוי להחתם בתקופה הקרובה והמתחם השלישי הוא מתחם פי גלילות. 

"בכך אזורים מבססת את עצמה עם מאות יחידות דיור שצפויות להיבנות בשכונה, דבר שיצור רצף תכנוני ויאפשר להקים שכונה ברמה הגבוהה ביותר. הפרויקט העתידי צפוי להיות בעל ערך רב הן לאזור ולקהילה. 

"כמו כן, עסקה זו מצטרפת לשורה של הסכמים שונים שחתמה החברה כך שניתן לראות שאזורים מסמנת את העיר ירושלים כיעד מרכזי להשקעה ופיתוח ובכך מובילה מספר פרויקטים הפונים לקהל יעד מגוון".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות