banner
חברות יזמיות ישלמו לחברת חשמל בשל פגיעה בתשתיות // depositphotos
חברות יזמיות ישלמו לחברת חשמל בשל פגיעה בתשתיות // depositphotos

חברות יזמיות ישלמו לחברת חשמל בשל פגיעה בתשתיות

שתי חברות יזמיות ישלמו כ-20,000 שקל לחברת חשמל בגין נזקים שנגרמו לכבלי חשמל, בעקבות עבודות בפרויקט תמ"א 38. חברת חשמל תשלם מנגד הוצאות משפט לחברה הנתבעת, שלא מוגדרת כמבצעת הבנייה

בדיון שהתקיים לאחרונה אוחדו חמש תביעות נזיקיות כספיות בסכום מצטבר של 22,214 שקלים שהוגשו נגד שתי חברות יזמיות- קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ ופנינת עוזיאל בע"מ. התביעות עוסקות כולן בנזקים שונים, שנגרמו לכבל חשמלי תת-קרקעי של התובעת, באירועים שונים במהלך שנת 2015 בעת ביצוע עבודות תמ"א 38 ברחוב גרשום ברמת גן.

"טענות מיתממות של שתי נתבעות אלה"
חברת החשמל הגישה לבית המשפט תצלומים שצורפו לתצהירים והביאה לעדות לא פחות מתשעה עדים. בנוסף, העידו שני עדים מטעמן של שתי החברות היזמיות הנתבעות. לאחר ששמע את טענות הצדדים ואת העדויות השונות, הרשם הבכיר אבי כהן החליט לדחות את שלוש התביעות הראשונות ולקבל את שתי התביעות האחרונות.

בפסק הדין הוא קבע בין היתר: "חברת קדם טענה בסיכומיה כי אין לה "כל ידיעה" אם טענת התובעת שנגרמו לה הנזקים המפורטים בתביעות היא טענה נכונה אם לאו. וגם חברת פנינת עוזיאל טענה בסיכומיה, הגם שבאופן מוצנע ובחצי פה, כי לא עלה בידי התובעת להוכיח אף אחד מהאירועים והנזקים הנטענים בתביעות.

ניתוח מכלול הטענות והראיות מביא למסקנה, לפיה אכן הוכח קיומם של חמשת אירועי הנזק שפורטו בחמש התביעות.

"התרשמותי היא שמדובר בטענות מיתממות של שתי נתבעות אלה, שוודאי יודעות וצריכות לדעת, למצער בשלב הסופי שלאחר ניהול המשפט ושמיעת ראיות התובעת בו, כי הוכח באופן מספיק שאותם אירועי נזק ואותם נזקים שנטענו ע"י התובעת בתביעות אכן התרחשו במציאות. עדי התביעה הרבים הוכיחו באופן מספיק בהחלט (גם בהיעדר כל ראיה לסתור מטעם הנתבעות), כי הכבל החשמלי התת-קרקעי של התובעת ניזוק שוב ושוב ובאותו אתר, והדבר מעוגן בעדויות העדים ובמסמכי התובעת. לא נטען ולא הוכח שקיימת כל סיבה לפקפק באותנטיות וברצינות של ראיות אלו, שכאמור, לא הוצגו כל ראיות כדי לסותרן. אני מקבל אפוא את ראיות התובעת וקובע כי אכן הוכח קיומם של חמשת אירועי הנזק שפורטו בחמש התביעות. יצוין כי באשר לשיעורי הנזקים הנטענים שנגרמו לתובעת, לא באה כל התנגדות מפורשת או התנגדות של ממש מצד הנתבעות, והתובעת הוכיחה היטב ובאופן מספיק את היקף ואת שיעור הנזקים מושא התביעות, באסמכתות ובתחשיבים מבוססים, סבירים ומספיקים".

על פי פסק הדין חברת קדם וחברת פנינת עוזיאל ישלמו (יחד ולחוד) לחברת חשמל סכום של 10,124 שקלים – סכום התביעות הרביעית והחמישית שהתקבלו כאמור. בנוסף נקבע כי החברות היזמיות יפצו את חברת החשמל בסכום של שתי מחציות האגרה שבהן חויבה החברה בשתי התביעות האחרונות, שכר כל עדי התביעה כפי שנפסק בדיונים ושכר טרחת עו"ד בסכום של 8,000 שקלים.

"לא יכולה להיחשב כמבצעת בנייה"
עם זאת בית המשפט הבחין בין שלוש התביעות הראשונות ובין שתי התביעות האחרונות וקבע כי התביעות הראשונות נדחות, שכן חברת החשמל הייתה אמורה לנהל את ההליך המשפטי מול הקבלן הראשי וקבלן המשנה באתר. הוא ציין כי חברת קדם שימשה כ"מזמין" בלבד ולכן על פי תקנות הבטיחות בעבודה לא מוטלת עליה כל אחריות: "ניתוח מכלול הטענות והראיות הביאני למסקנה, לפיה הוכח שבשלושת האירועים מושא התביעות הראשונות חברת קדם לא יכולה להיחשב כ"מבצע בניה" עפ"י הגדרת הביטוי בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988 אליהן הפנו התובעת וחברת קדם יחדיו".

בשל כך קבע בית המשפט כי חברת החשמל תפצה את חברת קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ בסכום של 4,000 שקלים בגין הוצאות משפט.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות