banner
Depositphotos
Depositphotos

הרווח הנקי של מערכת הבנקאות הסתכם בכ-11.2 מיליארדי שקל במחצית הראשונה לשנה

מדובר בגידול של 14.9% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד. בנק ישראל: "העלייה נובעת בעיקרה מגידול בהכנסות הריבית נטו; חשש לפגיעה באיכות האשראי נוכח פגיעה ביכולת הלווים להמשיך ולעמוד בהחזרי הלוואותיהם"

בנק ישראל מפרסם היום את סקירת מערכת הבנקאות בישראל למחצית הראשונה של שנת 2022. תוצאות הבנקים כפי שמשתקפות בדו"חות הכספיים מציגים שגשוג של הבנקים אולם בבנק ישראל מזהירים כי הנתונים "מתעתעים". 

על פי הסקירה, הרווח הנקי של סך מערכת הבנקאות במחצית הראשונה של שנת 2022 הסתכם בכ-11.2 מיליארדי ש"ח, גידול של14.9% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, אז הסתכם הרווח הנקי בכ- 9.7 מיליארדי ₪. לטענת בנק ישראל העלייה נובעת בעיקרה מגידול בהכנסות הריבית נטו. כמו כן, הגידול ברווח הנקי, בנוסף לעליית הריבית, נובע גם מאירועים נדל"נים חד פעמיים. כך למשל, בנק הפועלים שלשל לכיסו 112 מיליון שקל ממכירת נכסי נדל"ן, בנק מזרחי מכר נכסים שעיקרם מבנים בסכום של כ- 371 מיליון שקל ובנק דיסקונט מכר בנינים בסכום של כ- 413 מיליון שקל. 

בבנק ישראל מתייחסים לנתונים, ומסבירים כי: "התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2022 עמדה על כ- 15.8% ,בהשוואה לכ-15.2% במחצית המקבילה אשתקד ולכ-13.9% בתום שנת 2021 כולה והינה הגבוהה ביותר מאז שנת 2006. בנטרול השפעות האינפלציה, התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2022 נאמדת בכ- 11.4% ובנטרול האירועים החד-פעמיים נאמדת התשואה להון בכ-14.1% .בנטרול שתי השפעות אלה, התשואה להון נאמדת בכ-10.2% ,גבוה רק במעט מהרמה ארוכת הטווח". 

בסקירת בנק ישראל נמסר כי: "עליית הריבית והאינפלציה מטיבה עם הבנקים בטווח הקצר, נוכח עליה בהכנסות הריבית, מה שהשפיע בין היתר על התשואה להון .עם זאת, במבט צופה פני עתיד, ישנה אי-ודאות לגבי המשך ההתפתחויות הכלכליות, שעלולות להשפיע לרעה בהמשך גם על רווחיות מערכת הבנקאות בשל חשש לפגיעה באיכות האשראי נוכח פגיעה ביכולת הלווים להמשיך ולעמוד בהחזרי הלוואותיהם. על רקע האמור, נדגיש כי כלל הבנקים במערכת שומרים על יחסי הון גבוהים מדרישות ההון המזעריות שקבע הפיקוח על הבנקים".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות: בנק ישראל

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות