banner
הדמיה: פרויקט הדגל של מבנה נדל"ן ברחוב הסוללים בת"א // קרדיט: קבוצת מבנה נדל"ן
הדמיה: פרויקט הדגל של מבנה נדל"ן ברחוב הסוללים בת"א // קרדיט: קבוצת מבנה נדל"ן

"מבנה נדל"ן" רושמת רווח נקי של כ-238 מיליון שקל ברבעון השני

קבוצת מבנה נדל"ן מדווחת על דו"ח כספי לרבעון השני של שנת 2020, לפיו הרווח הנקי עלה בכ- 94% לכ-238 מיליון שקל. ה-NOI ירד בכ-137 מיליון שקל, הנחות והקלות לשוכרים בגין משבר הקורונה הסתכמו בסך של כ-7 מיליון שקל וחלוקת דיבידנד עמדה על סך של 55 מיליון שקל

 

קבוצת מבנה נדל"ן מדווחת על דו"ח כספי לרבעון השני של שנת 2020, לפיו הרווח הנקי עלה בכ- 94% לכ-238 מיליון שקל, לעומת 122 מיליון שקל ברבעון הקודם. עוד מציינים בחברה כי במהלך הרבעון השני של השנה הכירה החברה בהנחות לשוכרים בסך של כ-13 מיליון שקל: "על אף משבר הקורונה, שיעור התפוסה הממוצע בישראל עלה לכ-90.3%, לעומת כ-90% בסוף שנת 2019. להערכת החברה, בתקופה הקרובה לא צפוי שינוי משמעותי בשיעור התפוסה".

 עוד עולה מהדו"ח כי ה-NOI מנכסים זהים בישראל ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-137 מיליון שקל, בהשוואה לכ-144 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי: "הירידה מיוחסת בעיקר להנחות והקלות שניתנו לשוכרים בגין משבר הקורונה בסך של כ-7 מיליון שקל". ה-NOI הכולל ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-158 מיליון שקל, בהשוואה לכ-178 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, החברה עדכנה את תחזית ה-NOI הכולל לשנת 2020  לטווח של כ- 644-657 מיליון שקל.

ה-FFO מנכסים מניבים ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-93 מיליון שקל, בהשוואה לכ-103 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תחזית ה-FFO מנכסים מניבים לשנת 2020 עודכנה לטווח של 384-405 מיליון שקל, לעומת תחזית של כ- 381-402 מיליון שקל.

ברבעון השני של השנה הכירה החברה בעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך של כ-211 מיליון שקל, לעומת עלייה של כ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. "העלייה בתקופה נבעה בעיקר מעליית שווי הוגן של נכסים בישראל לאחר ביצוע הערכת שווי לנכסים בשווי כולל של כ-3.8 מיליארד שקל. העלייה בשווי נכסים אלו מיוחסת בעיקר לעלייה בדמי השכירות הריאליים, השיפור בשיעורי התפוסה ומירידה בשיעורי ההיוון, וכן מהבשלה וגיבוש תב"ע בפרויקט הסוללים ולנכסים מניבים בירושלים בעלי זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות", נמסר מהחברה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2020 עלה לכ-233 מיליון שקל, בהשוואה לכ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מציינים כי: "העלייה החדה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהעלייה האמורה של שווי נדל"ן להשקעה, משיפור בסעיף המימון,  ומכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה במימוש קרן הון שלילית בסך של כ-56 מיליון שקל בגין מכירת נכסים בחו"ל". לראשונה משנת 2015 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 55 מיליון ₪.

נכון למועד פרסום הדוחות, לחברה מזומנים ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ-980 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-5.92 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.57 מיליארד שקל בסוף שנת 2019 – גידול של כ-352 מיליון שקל בתקופה של המחצית הראשונה של שנת 2020.

 לקבוצה 560 נכסים מניבים בישראל הפזורים בשטח כולל של כ-1.6 מיליון מ"ר המושכרים לכ-2,609 שוכרים, לצד 14 פרויקטים בשלבי בנייה ותכנון מתקדם בהיקף כולל של כ-360 אלף מ"ר. במחצית הראשונה של השנה מכרה החברה נכסים מניבים בישראל בתמורה לכ-25 מיליון שקל, בגינם הכירה ברווח לפני מס של כ-4 מיליון שקל. בחודש אפריל 2020, הושלמה מכירת הקרקע בפורטוגל בתמורה לכ-87 מיליון שקל בתוספת ריבית של כ-2 מיליון שקל. חברת הבת דרבן (מוחזקת 100%) מכרה את מלוא הון המניות המוחזק על ידי בפרויקט יקום בתמורה לכ-243.5 מיליון שקל בתוספת מע"מ. נכון לסוף רבעון שני 2020, לקבוצה נותרו בחו"ל 18 נכסים מניבים, לצד 3 קרקעות, בשווי כולל של כ-1.1 מיליארד שקל. בכוונת הקבוצה לממש את מרבית נכסיה בחו"ל בטווח הקצר-בינוני, כך נמסר בדיווח.

דודו זבידה // צילום: תומר לוי
דודו זבידה // צילום: תומר לוי

דודו זבידה, מנכ"ל הקבוצה מסר כי: "על אף המשבר הבריאותי והכלכלי שמתחולל בימים מורכבים אלו, את הרבעון השני אנו מסכמים עם תוצאות חיוביות – המשך העלייה בשיעורי התפוסה, עלייה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, גידול בהון העצמי, שיפור באיתנות הפיננסית ועלייה חדה ברווח הנקי.  אנו ממשיכים בפרויקטי הייזום שלנו כמתוכנן ורואים במשבר הזדמנות להיות יצירתיים וגמישים יותר בניהול הקבוצה. בנוסף, הצלחנו לייצר מנועי צמיחה נוספים ויציבים כמו פרויקט הגגות הסולאריים שתופס תאוצה בחודשים האחרונים".

 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות