banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

כל בית צריך מרפסת, גרסת רמת השרון

תכנית חדשה שצפויה לקבל תוקף השבוע תאפשר תוספת שטח למרפסות ברחבי רמת השרון

זיו גולדפישר 16.04.2023

בשורה לתושבי רמת השרון: תכנית חדשה שתעלה לדיון השבוע תאפשר לקבל תוספת לשטחי המרפסות בעיר, מעבר לאחוזי הבנייה שנקבעו בתכניות אחרות. התכנית תעלה לדיון בוועדת המשנה להתנגדויות במחוז תל אביב, אך מכיוון שלא הוגשו התנגדויות היא צפויה לקבל אישור למתן תוקף כבר השבוע.

תכנית רש/1164 "מרפסות", אמורה להסדיר את נושא המרפסות בתחום העיר על ידי תוספת שטח למרפסת ביחידת דיור. התכנית מתירה להוסיף שטח של עד 3 מ"ר למרפסות ביעוד מגורים ג' ומגורים ד', וזאת מעבר לשטחים הקבועים בתכניות תקפות, ועד לשטח של 15 מ"ר. בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי: "בעידן בו הרוב המכריע של יחידות דיור החדשות נבנות במסגרת של בניה רוויה, חזרה המרפסת להיות חלל משמעותי בבית המגורים. תכנית זו באה לעודד בניית מרפסות בשטח העיר רמת השרון".

התכנית קובעת תוספת שטחי בניה למרפסות מעבר לאחוזי הבניה הקבועים מכח תכניות אחרות, ובכך לאפשר תכנון מרפסות ראוי ושימושי לרווחת התושבים. בדברי ההסבר לתכנית נכתב עוד כי: "למען הסר ספק, תוספת השטח מכח תכנית זו תאושר לתוספת שטח למרפסות שקועות וגזוזטראות בלבד. כל בקשה לניוד שטח מרפסות לשימוש מגורים תחשב כסטייה ניכרת מתכנית". עוד נכתב כי אין בתכנית זו משום הרשאה לסגירת מרפסות.

התכנית עלתה לוועדה המחוזית בראשית השנה שעברה. בדיון שנערך נקבע כי: "התכנית הינה תכנית מסדירה לנושא מרפסות שקועות וגזוזטראות במבנים קיימים וחדשים. התכנית חלה על כל שטח רמת השרון ומתייחסת לייעודי קרקע למגורים ג' ולמגורים ד' בלבד. התכנית קובעת תוספת של עד 3 מ"ר למרפסות ביחס לתכניות מאושרות אחרות, ועד 15 מ"ר סה"כ. כמו כן, היא מאפשרת הוספת מרפסות למבנים קיימים ללא מרפסות בשטח כאמור. התכנית לא משנה ייעודי קרקע, ולא מוסיפה או גורעת שימושים מייעודי קרקע קיימים".

הוועדה החליטה להפקיד את התכנית בתנאים, ביניהם קביעה כי הוספת מרפסות לחזית הבניין תהיה באגף שלם בבניין, ותבוצע בהינף אחד. עוד קבעה הוועדה כי יותר פיצול שטח המרפסות הכולל למספר מרפסות בכל יח"ד, ובלבד ששטח המרפסות הכולל לא יעלה על 15 מ"ר ליח"ד, ובתנאי שגם הפיצול יבוצע באגפים שלמים בבניין.

בראשית השנה התכנית הופקדה בפועל, אך לא הוגשו נגדה התנגדויות. השבוע, כאמור, ועדת המשנה להתנגדויות צפויה לדון בתכנית, אך בהיעדר התנגדויות היא צפויה לקבל תוקף.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות