banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

התוצר המקומי הגולמי עלה ב- 4.8%

ההשקעה בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות ירדה ב – 1.5%. ההשקעה בבנייה למגורים ירדה ברבעון הרביעי של 2019 ב-5.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 1.2% ברבעון השלישי של שנת 2019

אילוסטרציה // depositphotos

הרבעון הרביעי של שנת 2019 לעומת הרבעון השלישי של 2019 בחישוב שנתי: עלייה של 3.3% בתמ"ג ללא מיסים על היבוא, עלייה של 5.6% בתמ"ג העסקי, עלייה של 10% בהוצאה לצריכה פרטית (5.9% למעט מוצרים בני קיימה), עלייה של 0.9% בהוצאה לצריכה ציבורית, עליה של  של 8.7% בהשקעה בנכסים קבועים (5.9% למעט אוניות ומטוסים), עלייה של 5.0% ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק, עלייה של 6.8% ביבוא סחורות ושירותים. בשנת 2019 עלה התוצר המקומי הגולמי ב3.5% לאחר עליה של 3.4% בשנת 2018: "העלייה בתוצר ברבעון הרביעי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים שהושפעו מעליה משמעותית ביבוא כלי הרכב ברבעון זה (כאשר המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג), וכמו כן עלייה גם בהוצאה לצריכה ציבורית, ובייצוא סחורות ושירותים", כך מסבירים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). 

התוצר המקומי הגולמי עלה ב- 4.8%

במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, התוצר המקומי עלה ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב- 4.8% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.5% ברבעון השלישי, עלייה של 1.3% ברבעון השני של שנת 2019  ושל 4.7% ברבעון הראשון של שנת 2019. התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היבוא (שאינו כולל את השפעת הגידול במיסים בשל העלייה בייבוא כלי הרכב), עלה ב- 3.3% לאחר עליה של 4.0% ברבעון השלישי  של שנת 2019. 

עלייה של 2.7% בתוצר המקומי הגולמי לנפש

התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ברבעון הרביעי ב- 2.7% בשיעור שנתי לאחר עלייה  של 2.4% ברבעון השלישי של שנת 2019. התוצר המקומי הגולמי של המגזר העיסקי עלה ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב5.6% לאחר עלייה של 5.8% ברבעון הקודם.

ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-10.0% 

מדובר ברבעון הרביעי של שנת 2019 בחישוב שנתי, שפירושו עלייה של 7.8% בהוצאה לנפש. העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הרביעי באה לאחר עלייה של 0.7% ברבעון הקודם וירידה של 2.1% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2019. השינוי בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון הרביעי של 2019 משקף עלייה של 2.2% בהוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, שירותים, דיור, דלק ונסיעות לחו"ל).

גם ההוצאה לצריכת מוצרי בני קיימה למחצה לנפש עלתה ב- 12.0%, כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה עלתה ב- 15.6% וההוצאה לרכישת מוצרי בני קיימה למחצה אחרים עלתה ב 3.8% בחישוב שנתי. ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה לנפש עלתה ב- 54.4% ברבעון הרביעי ( 11.5% בחישוב רבעוני) בהמשך לעלייה  של 37.4% ברבעון הקודם (8.3% בחישוב רבעוני) ולאחר ירידה של 64.5% ברבעון השני (22.8% בחישוב רבעוני) כאשר העלייה בהוצאה לרכישת כלי רכב לשימוש פרטי עלתה ב-486.4% בחישוב שנתי (55.6% בחישוב רבעוני) לאחר עלייה של 175.1% ברבעון הקודם (28.8% בחישוב רבעוני) וירידה של 96.4% ברבעון השני של 2019 (56.4% בחישוב רבעוני). ההוצאה לרכישת ציוד משק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה, מזגנים עלתה בשיעור של 13.1% בחישוב שנתי לאחר ירידה של של 13.7% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההוצאות לריהוט ותכשיטים ירדו ב 7.6% בהמשך לירידה של 4.8% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. 

עליה של 8.7% בהשקעה בנכסים קבועים 

ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה עלתה ברבעון הרביעי של 2019 בשיעור של 8.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.4% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההשקעה במכונות וציוד אחר (לא כולל ציוד ICT- טכנולוגית מידע ותקשורת) ירדה ב- 14.2% בחישוב שנתי וההשקעה בציוד ICT עלתה ב 10.6%. ההשקעה בכלי תחבורה יבשתיים עלתה ב1294.4% (93.2% בחישוב רבעוני).

ההשקעה בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות  ירדה ב –1.5%. ההשקעה בבנייה למגורים ירדה ברבעון הרביעי של 2019 ב-5.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 1.2% ברבעון השלישי של שנת  2019. 

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות