banner
משה ליאון // צילום ראובן קפוצ'ינסקי
משה ליאון // צילום ראובן קפוצ'ינסקי

עיריית ירושלים האריכה את ההצעה לפטור מהיטל השבחה בפינוי בינוי עד תחילת שנת 2023

מועצת העיר ירושלים אישרה לאחרונה את שינוי התבחינים לקבלת פטור מהיטל השבחה במתחמי פינוי בינוי, זאת לטענתה במטרה לזרז את הוצאת היתרי הבניה. היזם יידרש לחתום על הסכם פיתוח ויתחייב לבצע בעצמו ועל חשבונו את המטלות הציבוריות הנובעות מהפרויקט

כרמלה קופר 15.11.2020

כזכור, בשנת 2014 החליטה עיריית ירושלים להעניק פטור מוגבל בזמן מהיטל השבחה לפרויקטים שיתממשו בטווח כולל של 9 שנים – 6 שנים לאישור תב"ע ועוד 3 שנים להוצאת היתר בנייה, במטרה לעודד פרויקטים לפינוי בינוי. על פי העירייה, המהלך עודד יזמים ותושבים רבים לקדם פרויקטים להתחדשות עירונית בעיר. יש לציין כי טרם ההחלטה היו בירושלים 10 פרויקטים לפינוי בינוי ובהן כ-3,000 יחידות דיור. כיום יש בירושלים מעל 80 פרויקטים הכוללים כ-30,000 יחידות דיור ומהן מעל 8,000 יחידות דיור שכבר מצויות בשלב התכניות מאושרות.

כעת אומרים בעירייה כי "על מנת להקל על יזמים במעבר משלב התכנון לשלב הביצוע, החליטה העירייה לאפשר לכל פרויקט להתחדשות עירונית להגיש בקשה לפטור מהיטל השבחה, ללא תלות במועד אישור התכנית ובלבד שהבקשה להיתר הבנייה תאושר בוועדה המקומית עד לתחילת 2023". 

על פי ההחלטה: "לאור הניסיון המצטבר בשנים האחרונות עולה כי ישנו קושי משמעותי במעבר משלב התכנון הסטטוטורי לשלב הבנייה בפועל…פרק הזמן של הוצאות היתר בנייה בתוך 3 שנים מיום תחילת תוקף התוכנית אינו מספיק בחלק מן הפרויקטים… מוצע כי תוקפו של התמריץ הכלכלי שנקבע בהחלטות הקודמות על ידי מועצת העיר לא יחרוג מינואר 2023 ואולם תוארך התקופה להפקת ההיתר עד לחצי שנה ממועד מתן צו על ידי השרים האמורים". 

מהחלטה זו צפויות ליהנות כ-14 תכניות נוספות, בהן 6,871 יח"ד, הנמצאות בשלבים סופיים, בהנחה כי 30% מהן יספיקו לממש עד המועד האחרון להוצאות היתר בנייה, הרי שמדובר בתוספת משמעותית. "בכך נסללת הדרך להגדלת פוטנציאל מימוש יחידות הדיור", אומרים בעירייה. 

עם זאת, בעירייה מבהירים כי על תכניות שלא יעמדו בלוחות זמנים אלו יחול המצב החוקי הרגיל – והן לא תוכלנה להסתמך על קבלת המלצת העירייה לפטור מהיטל השבחה. יש לציין כי המלצת המועצה טעונה אישור שר הפנים ושר הבינוי והשיכון למתן צו הפטור. 

עוד נכתב בהחלטה כי: "מתן הפטור מחייב אישור מחייב אישור מהנדס העיר על כך שהפרויקט מייצר מקורות מימון מספקים לצורך השלמת ביצוע כל עבודות הפיתוח הנדרשות לצורך הקמת יח"ד במתחם. לצורך כך, יידרש היזם לחתום על הסכם פיתוח מול עיריית ירושלים ובו היזם יתחייב לבצע בעצמו ועל חשבונות את המטלות הציבוריות הנובעות מהפרויקט". עוד הובהר בהחלטה כי ההחלטה לפטור מהיטל השבחה הינה בהסכמת שר הבינוי והשיכון ושר הפנים ולצורך החלטתם נדרשת המלצת הרשות המקומית. 

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "עיריית ירושלים רואה את תהליכי ההתחדשות העירונית ככלי מרכזי להגדלת היצע הדירות בעיר ושינוי התבחינים לקבלת פטור המיטיב עם היזמים ומהווה זרז לביצוע הפרויקטים. נמשיך לפעול ככל האפשר למתן מענה לזוגות הצעירים ולהורדת מחירי הדיור".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות