banner
depositphotos
depositphotos

התחדשות עירונית גוברת על הכשרת חריגות בנייה

הרצליה: ועדת ערר דחתה בקשה להכשרת חריגות בנייה ובתוך כך, ציינה כי ממילא לא יינתן אישור שאינו תואם לתכנית התחדשות עירונית שאושרה בשטח הבניין

ועדת הערר המחוזית בתל אביב סירבה לאחרונה לאפשר הכשרת עבירות בנייה במתחם המיועד לפינוי בינוי בהרצליה. הוועדה דחתה ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, לסרב למתן היתר לתוספת שטחי בנייה עבור 2 דירות בקומת הקרקע שבבניין מגורים משותף הממוקם במתחם המיועד לפינוי בינוי. המדובר בבקשה להכשיר בדיעבד עבירות בנייה שבוצעו במבנה ברחוב בר כוכבא, עבירות בגינן כבר הוגש כתב אישום.

העורר: חרגנו בטעות
לטענת העורר, בשנת 1999 הוא קיבל היתר בנייה להרחבת דירתו ודירת בתו אלא שבשל טעות, הבנייה בפועל בוצעה בחריגה ממה שהותר. בגין החריגות הוגש כתב אישום ובעקבות כך העורר ביקש היתר, בשנת 2004, להכשרת החריגה, אולם הוועדה המקומית סירבה לבקשתו בנימוק של חריגה מקווי בניין באופן של סטייה ניכרת.

כנגד החלטת הסירוב הגיש העורר החלטת ערר אחר, במובן זה שנקבע כי יש לערוך תב"ע נקודתית, אשר תסדיר את החריגות ותהווה תשתית להרחבה עתידית של הדירות בקומות העליונות. עוד הוחלט באותו ערר להתנות את ההיתר בהריסת סממנים המצביעים על חלוקת הדירה המזרחית ל-2 יח"ד נפרדות ובבניית ממ"ד תקין. העורר טען כי פנה למספר אדריכלים ובהמלצתם החליט שלא לקדם את התב"ע הנקודתית.

הוועדה המקומית: מצג שווא
מנגד, טענה הוועדה המקומית, כי הבקשה מבקשת להציג מצג שווא של בקשה תואמת תכנית ומבלי שפורסמו הקלות, כאשר למעשה מבוקש לאשר חריגות בנייה מחוץ לקווי בניין, אשר מהוות סטייה ניכרת ביחס לתכניות החלות ואף חורגות מעבר לקווי בניין כפי שהותרו בהיתר משנת 1999. הוועדה המקומית טענה כי בהיתר משנת 1999 הותר לעורר להרחיב מעבר לקווי בניין ובאופן המהווה סטייה ניכרת, אך העורר בנה אף יותר מכך, תוך חריגה גדולה יותר, אף תוך חדירה אל תוך חלקה סמוכה. לפיכך, נטען כי אין אפשרות להכשרת חריגות הבנייה כמבוקש ויש לדחות את הערר.

ועדת ערר: לא יינתן כל היתר שלא תואם את התכנית להתחדשות עירונית
לאחר ששמעה את טענות הצדדים החליטה ועדת הערר לדחות את הערר תוך שהיא קובעת בין היתר בהחלטתה: "אין חולק כי במסגרת הבקשה נשוא הערר למעשה מבוקש לאשר חריגות בנייה מחוץ לקווי בניין, אשר מהוות סטייה ניכרת ביחס לתכניות החלות ואף חורגות מעבר לקווי בניין כפי שהותרו בהיתר משנת 1999. הכשרת חריגות הבניה בקווי הבניין יכולה להיעשות בדרך של תכנית, העורר בחר שלא להגיש תכנית כאמור. אנו סבורים, כפי שסברה ועדת הערר בערר הקודם, כי לא ניתן להכשיר בקשה שיש בה חריגות בקווי הבניין במקרה זה אלא בדרך של אישור תכנית נקודתית ומשהעורר בחר שלא לעשות כן, אין לו אלא להלין על עצמו".

עוד התייחסה ועדת הערר לכך, שבסוף חודש אוגוסט אשתקד הופקדה תוכנית הר/מק/2266, אשר מטרתה התחדשות עירונית במתחם שבין הרחובות בר-כוכבא והר מירון, במסגרתה יהרסו 9 מבנים ישנים, המכילים 124 יח"ד ויוקמו במקומם בשלבים 8 מבנים, המכילים עד 400 יח"ד חדשות וכן מסחר שכונתי, גני ילדים, כיכרות עירוניות ודרך. התכנית חלה על המקרקעין נשוא הערר. הוועדה קבעה כי ממילא, לא יינתן כל היתר שלא בהתאם לתכנית המופקדת וגם בשל סיבה זו הערר נדחה.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות