banner
Stocks and shares against businessman discussing with colleague over digital tablet

דרמה בענף: כקרוב ל-20 אחוזי ירידה בכמות המבוקשת לדירות חדשות

דו"ח הלמ"ס קובע כי חלה ירידה דרמטית בכל נתוני התחלות הבנייה והמכירות לשנת 2017

הלמ"ס מפרסם היום את דו"ח דצמבר 2017 לכמות המבוקשת של דירות חדשות עבור בנייה, כולל דירות בבניינים שהחלה בנייתם ומורכבת מדירות חדשות שנמכרו ומדירות חדשות שלא למכירה, שהחלה בנייתן.  יש להדגיש כי להבדיל מנתוני משרד האוצר, סקר הלמ"ס מתייחס רק לדירות שקיבלו היתר בנייה והחלה בנייתן.

 

ירידה תקדימית של 17.3 אחוז!

בשנת 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות על כ-41,300 יחידות, מתוכן כ-60% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-40%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-17.3% לעומת שנת 2016.

 

בלוד, בית שמש, נהריה וראש העין – הירידות החדשות ביותר

השינויים על פני זמן, ביישובים השונים, אינם אחידים. בינואר-דצמבר 2017 נרשמה בתל אביב-יפו ובירושלים הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות, כ-2,510 וכ-2,210 דירות חדשות, בהתאמה. בירושלים חלה ירידה בכמות המבוקשת של דירות חדשות בהשוואה לשנת 2016 (כ-11%), לעומת עליה מתונה בתל אביב יפו (כ-3% בלבד). בבדיקת השנים 2017-2015 ניתן לראות שביישובים לוד, בית שמש, נהרייה וראש העין נרשמה בשנת 2016 כמות מבוקשת של דירות חדשות גדולה משמעותית מהשנים 2015 ו-2017 ולכן, חלה בהם ירידה חדה בשנת 2017 בהשוואה ל-2016: נרשמה ירידה  של כ-63% בלוד, כ-55% בבית שמש ובנהרייה וכ-47% בראש העין. בקריית מוצקין, מודיעין-מכבים-רעות ונתיבות חלו העליות החדות ביותר בכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת 2017 בהשוואה לשנת 2016: כ-154%, 148% ו-132% בהתאמה .

כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי יישובים בהם מספר גבוה של דירות מבוקשות ינואר-דצמבר 2017

הביקוש: במחוז מרכז, ירושלים נשארה בתחתית
בשנת 2017, כ-26% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות  היו במחוז המרכז וכ-7% בלבד במחוז ירושלים.

ירידה של 7.7 אחוז בכמות הדירות המבוקשות
בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר-דצמבר 2017, עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות  על כ-9,500 יחידות, מתוכן כ-59% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-41%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד. לפיכך, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות, ירידה של 5.3% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 7.7%.

בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות, מראה שבחודשים יולי 2016–דצמבר 2017 נרשמה ירידה של 1.7% בממוצע לחודש ועמדה על כ-3,580 דירות בממוצע לחודש. זאת לאחר שבחודשים דצמבר 2015 – יוני 2016 נרשמה עלייה של 0.5% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-4,140 דירות בממוצע לחודש.

ירידה של 4.5 אחוז בדירות חדשות שנמכרו
בשלושת החודשים האחרונים אוקטובר-דצמבר 2017  נמכרו כ-5,580 דירות חדשות, ירידה של 2.8% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (יולי-ספטמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 4.5% . כ-30% מן הדירות החדשות בתקופה ינואר 2017- דצמבר 2017 נמכרו במחוז המרכז, ואילו במחוז ירושלים נמכרו כ-7% בלבד. בשנת 2017 נרשמה ירידה של 18.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לשנת 2016.

על פי נתוני המגמה, נרשמה ירידה של 1.7% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים יוני 2016-דצמבר 2017, ברמה ממוצעת של כ-2,150 דירות לחודש, לאחר עלייה של 0.8% בממוצע בחודשים ינואר 2016 -מאי 2016, ברמה ממוצעת של כ-2,590 דירות לחודש.

ירידה של 16.5 אחוז בדירות חדשות שלא למכירה

מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 היה נמוך ב-8.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 16.5%.

בשנת 2017 נרשמה ירידה של 15.8% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, בהשוואה לשנת 2016. על פי נתונים מתוקנים, בשנת 2017, החלה בנייתן של כ-3,510 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.1 דירות שמכרו קבלנים, לעומת שנת 2016, בהה החלה בנייתן של 4,190 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.2 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות, נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,040 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7 דירות שמכרו קבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,170 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 4.1 דירות שמכרו קבלנים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות