banner
אילוסטרציה, תמונה להמחשה בלבד // Depositphotos
אילוסטרציה, תמונה להמחשה בלבד // Depositphotos

ציון נכשל לקידום התחבורה הציבורית ובינתיים, הגודש בכבישים עלה לנו 31 מיליארד שקל בשנה

משרד התחבורה מציג: 16 מיליון שקל ליועצים חיצוניים, תוכניות ארציות שתקועות והעדר מענה לוועדות התכנון. מישהו כאן בונה על תחב"צ?

קידום תחבורה ציבורית? ועדות התכנון רצות קדימה ובונות על התחבורה הציבורית בתכנון ערי ישראל אבל כעת מסתבר כי במשרד התחבורה אין קול ואין עונה, והתוכניות נתקעות.  מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן מפרסם היום את ממצאי הדו"ח שנכתב טרם פרוץ המלחמה, הכולל בין היתר מעקב על ביקורת קודמת בתחום תכנון וקידום של התחבורה הציבורית, ממנו עולה כי הגודש בכבישים הולך וגדל משנה לשנה ובשנת 2021 גרם לנזק של כ-31 מיליארד שקל, מעמדה של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית אינו מוסדר כבר 12 שנה וכוח האדם באגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה אינו מספיק כדי לתת מענה למשימותיו הרבות בוועדות התכנון.  

כמה עולה לנו הגודש בכבישים?
מהדו"ח עולה כי בשנים 2000 – 2021 מצבת כלי הרכב, הנסועה, שטח הכבישים ואורך הכבישים גדלו פי 2.1, 1.75, 1.58 ו-1.24 בהתאמה, ולפיכך הגודש בכבישים הולך וגדל משנה לשנה. הנזק בגין הגודש בכבישים נאמד בכ-2% מהתוצר המקומי הגולמי, ולשנת 2021 הוא נאמד בכ-31 מיליארד ש"ח.

אלו הם הליקויים שתוקנו במידה מועטה
ביקורת  המעקב שערך מבקר המדינה העלתה כי משרד התחבורה פעל לתיקון מחצית מהליקויים שעלו בדוח הביקורת הקודם, שפורסם במרץ 2019 – 7 מתוך 16 תוקנו במידה רבה, ואחד נוסף תוקן באופן מלא. 

הביקורת מציינת עוד כי: "הליקוי שקשור להסדרת מעמדה של הרשות הארצית לא תוקן, ומעמדה כיחידת סמך לא מוסדר כבר 12 שנה למרות החלטת הממשלה משנת 2011", וכי תוקנו רק במידה מועטה ליקויים שקשורים למבנה הארגוני של הרשות הארצית, להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות, כוח אדם מקצועי באגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה, הסתמכות על יועצים חיצוניים בעבודת האגף לתכנון תחבורתי, העברת תוכנית מתאר ארצית לתשתיות תחבורה יבשתית (תמ"א 42) לאישור הממשלה, וייצוג משרד התחבורה במוסדות התכנון הארציים ובוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה. 

"כך, אף שמשרד התחבורה סיים את הכנת תמ"א 42 בשנת 2019, והמועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה אותה במרץ 2020 – תמ"א 42 לא הוגשה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לאישור הממשלה, עקב מחלוקת בין משרד התחבורה למשרד האוצר לגבי כתב השיפוי ולגבי מתן פיצויים לבעלי המקרקעין או לבעלי הזכות שנפגעו מתמ"א 42, וממילא היא לא אושרה בהחלטת ממשלה ולא נכנסה לתוקף", נכתב בביקורת. 

עלייה של 28% בהעסקת יועצים חיצוניים
הביקורת העלתה עוד כי כוח האדם באגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה אינו מספיק כדי לתת מענה למשימותיו הרבות בוועדות התכנון השונות, והדבר פוגע בתפקודו השוטף של האגף. המבקר מצא כי מספרם של תקני כוח האדם ומשרות עבודה בלתי צמיתה ברשות הארצית לתחבורה ציבורית ירד בין השנים 2017 ל-2022 ב-21% (מ-104 ל-82 תקנים). עוד נמצא כי האגף מסתמך בעבודתו השוטפת על יועצים חיצוניים. סך ההוצאות שלו על ההתקשרויות עם היועצים החיצוניים: בגין הפעלת "מנהלת תכנון תחבורתי" ושירותי ייעוץ נוספים גדל בכ-28% בשנת 2022 לעומת שנת 2021  (מכ-12.5 מיליון ש"ח לכ-16 מיליון ש"ח).

נוסף על כך, היעדר ייצוג של נציגי משרד התחבורה עלול להוביל להיעדרו של "מבט-על" בכל נושאי התחבורה הציבורית בדיונים השונים במוסדות התכנון והבנייה, ולהיעדר התייחסות לתחבורה הציבורית בדיונים בוועדות ובמוסדות התכנון הארציים, ובכללם גם להיעדר התייחסות לתכנון ולקידום של התחבורה הציבורית.

מתניהו אנגלמן // צילום: דוברות משרד מבקר המדינה
מתניהו אנגלמן // צילום: דוברות משרד מבקר המדינה

המבקר אנגלמן ממליץ למשרד התחבורה, "לפעול לחיזוק היחידות המקצועיות העוסקות בתכנון מערכות התח"צ ובניהולן, להגביר את מעורבותו בתהליכי התכנון הסטטוטורי ולהפוך לגורם מוביל, ובמיוחד לחזק את האגף לתכנון תחבורתי – שהמחסור בכוח אדם ניכר בו במועד סיום ביקורת המעקב, פברואר 2023. נוסף על כך מומלץ להסדיר את מעמדה, סמכויותיה ותחומי אחריותה של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ולפעול למימוש החלטת הממשלה לגבי הקמת רשויות מרחביות לתחבורה". 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות