banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

בתוך חודש: ירידה של 27% בכמות המבוקשת לדירות חדשות

מדובר בירידה של 67.8% בדירות חדשות שנמכרו, זאת בהשוואה לחודש אוקטובר אשתקד. ירושלים, קריית-גת, נתניה ואשקלון הובילו במכירות – כל נתוני הלמ"ס לשוק הדיור

הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשלושת החודשים אוגוסט- אוקטובר 2022 עמדה על כ-11,390 דירות, מתוכן כ-7,450 דירות חדשות נמכרו – כ-65.4%. כרבע מכלל הדירות החדשות שנמכרו מתרכז בערים: ירושלים, קריית גת, נתניה, אשקלון ותל אביב-יפו וכ-19.0% מהדירות נמכרו בסבסוד ממשלתי (תוכניות בהנחה לזכאים), כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שפורסמו היום.

בהשוואה בין 12 החודשים האחרונים לקודמים, מדובר בירידה של 8%; בהשוואה לאוקטובר 2021 מדובר בירידה של 58% בכמות המבוקשת ובירידה של 67.8% בדירות חדשות שנמכרו. כאמור, בהשוואה לספטמבר השנה, מדובר בירידה של 27% בכמות המבוקשת ובירידה של 34.4% בדירות חדשות שנמכרו.

מה עשה השוק בחודש אוקטובר?
הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-3,060 דירות. נתוני המגמה מראים כי חלה ירידה של 5.6% לעומת החודש הקודם. מתוך הכמות המבוקשת כ-1,820 דירות חדשות נמכרו. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 7.3% לעומת החודש הקודם. מספר הדירות שלא למכירה עמד על כ-1,240. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 5.2% לעומת החודש הקודם. בסוף חודש אוקטובר נותרו למכירה כ-49,110 דירות, ומספר חודשי ההיצע הוא 20.7 חודשים.

אוגוסט-אוקטובר: ירידה של 26.3%
בשלושת החודשים אוגוסט- אוקטובר 2022 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-11,390 דירות, ירידה של 26.3% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (מאי-יולי 2022). לאחר ניכוי עונתיות, מסתמנת בתקופה זו ירידה של 21.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. בלמ"ס מציינים כי בחינת נתוני המגמה מראה כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות ירדה מחודש אוקטובר 2021 בקצב של 3.9% לחודש, לאחר שמחודש מאי 2020 נרשמה עלייה בקצב של 1.4% לחודש. 

בחודש אוקטובר 2022 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-3,060 דירות. נתוני המגמה מראים כי חלה ירידה של 5.6% לעומת החודש הקודם.

ירידה של 29.8% בדירות חדשות שנמכרו
בשלושת החודשים נמכרו כ-7,450 דירות חדשות, ירידה של 29.8% לעומת הרבעון הקודם (מאי-יולי 2022). 19.0% מהדירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. לאחר ניכוי עונתיות מסתמנת בתקופה זו ירידה של 23.3% לעומת התקופה הקודמת, על כך אומרים בלמ"ס כי: "בחינת נתוני המגמה מראה כי מחודש אוגוסט 2021 נרשמה ירידה בקצב של 4.9% בחודש, לאחר שמחודש אפריל 2020 עד יולי 2021 נצפתה עלייה בקצב של 2.3% לחודש. 

בחודש אוקטובר 2022 נמכרו כ-1,820 דירות חדשות. נתוני המגמה מראים כי חלה ירידה של 7.3% לעומת החודש הקודם.

מה עשו היישובים והמחוזות?
בשלושת החודשים אוגוסט- אוקטובר 2022, הכמות המבוקשת של דירות חדשות שנצפתה בכל אחד מן המחוזות הדרום, הצפון והמרכז הייתה פי שתיים מאשר במחוז ירושלים. חלקן של הדירות שנמכרו מסך הכמות המבוקשת במחוז תל אביב עמד על 75.8%, לעומת זאת, חלקן של הדירות שנמכרו במחוז הצפון עמד על 40.0% בלבד.

כמות מבוקשת של דירות חדשות לפי מחוז

* כולל לא ידוע
** יישובים ישראליים

היישובים שבהם נמכרו יותר מ-300 דירות בשלושת החודשים הם: ירושלים (457), קריית-גת (450), נתניה (387) ואשקלון (355).

היישובים שבהם נמכרו יותר מ-150 דירות

עוד בין הנתונים, מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בשלושת החודשים עומד על כ-3,940 דירות, ירידה של 18.7% לעומת שלושת החודשים הקודמים. בחודש אוקטובר 2022 מספר הדירות שלא למכירה עמד על כ-1,240. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 5.2% לעומת החודש הקודם.

בשלושת החודשים, 82.8% מסך הדירות שהחלה בנייתן שלא למטרת מכירה היו למטרת שימוש עצמי (בנייה עצמית ו"בנה ביתך"), מתוכן 41.1% היו במחוז הצפון, 17.6% במחוז הדרום ו-14.7% במחוז המרכז. 7.5% מהדירות נבנות למטרת השכרה.

בסוף אוקטובר 2022, מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על 49,110 דירות ומספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה תימכרנה) הוא 20.7 חודשים.

מספר חודשי ההיצע בשלושת החודשים אוגוסט- אוקטובר 2022 הוא 18.9 חודשים בממוצע (משוקלל), בהנחה שקצב מכירתן בחודשים אלו יהיה זהה לקצב המכירה שנרשם במהלך אוקטובר 2022.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות