banner
השר כחלון // באדיבות דוברות מפלגת כולנו
השר כחלון // באדיבות דוברות מפלגת כולנו

מועצת מקרקעי ישראל אישרה לרשויות שינוי ייעוד קרקע ציבורית למגורים

רשויות מקומיות יוכלו לשנות יעוד של קרקעות  ציבוריות לטובת מגורים ועירוב שימושים, כך עולה מהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, שאישרה בנוסף שורה של תיקונים בתוכנית מחיר למשתכן

השר כחלון // באדיבות דוברות מפלגת כולנו

"מועצת מקרקעי ישראל מבקשת לעודד את הרשויות המקומיות לפעול לתכנון מחדש של קרקעות המיועדות לצרכי ציבור, אשר אינן נדרשות לרשות המקומית בהתאם לייעודם התכנוני, תוך שינוי ייעודן לייעוד שעיקרו מגורים ולעירוב שימושים שעיקרם מגורים, שילוב יעודים ציבוריים יחד עם יעוד מגורים על אותם מקרקעין, כך שיתאפשר ניצולן היעיל", כך הודיעה המועצה לאחר ישיבתה האחרונה.

 עוד נמסר כי: "החלטה זו תאפשר הן לרשויות המקומיות והן לרשות מקרקעי ישראל לייעל את ניהול הקרקע באופן שיגדיל את היצע הקרקעות הפנויות לצרכי שיווק למגורים וכי לא יוגבל שווי יחידות דיור לחצי מיליון ₪  בהקצאה לבני מקום באזורי עדיפות לאומית".    

בוטלה קדימות למחוסרי דיור בהגרלות מחיר למשתכן
כמו כן, מועצת מקרקעי ישראל  אישרה  לתקן החלטה  קודמת משנת 2015 בנושא הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה לבני מקום הנוגעת לאזורי עדיפות לאומית. המועצה החליטה שלא להתנות את שיווק הקרקע בדרך של הרשמה והגרלה באזורי עדיפות לאומית בכך ששווי הקרקע ליחידת דיור אינו עולה על חצי מיליון שקלים.  זאת לטענתה מתוך "הבנה כי קביעת רף מונעת ממחוסרי דיור להתיישב באזורי עדיפות לאומית. תיקון זה יעודד התיישבות באותם אזורים".   תיקון נוסף מאפשר להנהלת הרשות לקבוע כי במקומות בהם התפרסמו או עתידים להתפרסם שיווקים בהיקף משמעותי של יחידות דיור, לרבות בבנייה רוויה, ובמסגרת מחיר למשתכן יהיו ההגרלות, במכרזים לבניה צמודת קרקע, למחוסרי דיור ומשפרי דיור ללא מתן קדימות למי מהם.

תיקונים במחיר למשתכן במכרזים שבהם לא היו זוכים
מועצת מקרקעי ישראל החליטה לערוך כמה תיקונים בתוכנית "מחיר למשתכן" וקבעה כי במקרה בו קיימות דירות המשווקות במסגרת התוכנית, אשר לא נבחרו ע"י זוכים בהגרלה, מועצת מקרקעי ישראל החליטה, לאפשר לשווק את אותן דירות לזכאים יחידים חסרי דירה בגילאי 26-36, (קבוצת גיל שכיום אינה רשאית להשתתף בהגרלות) ולהגדירם "משתכן צעיר". כמו כן, החליטה   המועצה לאפשר גם להורה גרוש שגילו מתחת ל-35 להשתתף בתוכנית.   תיקון נוסף מאפשר לשווק במתכונת של "מחיר למשתכן" גם מגרשים שאינם מוגדרים בנייה רוויה ואינם נכללים כיום בתוכנית. החלטה נוספת מאפשרת לרשות להפעיל פיילוט להרחבת התוכנית "מחיר למשתכן" ולפרסם מכרזים בהם תהיה תחרות על גובה גובה תשלום עלויות הפיתוח.  

רמ"י הוסמכה לחתום על הסכם פיתוח לירושלים, כולל התחדשות עירונית
עוד באותה הישיבה, המועצה הסמיכה את רמ"י לחתום על   הסכם הפיתוח של  עיריית ירושלים המעניק הטבות לבירה, בכפוף לאישור ההסכם על ידי מועצת העיר ירושלים. במסגרת ההסכם   המסדיר   12,000 יח"ד לרבות התחדשות עירונית, החליטה מועצת מקרקעי ישראל  לאפשר סיוע נוסף בשדרוג תשתיות קיימות בשכונות ותיקות עבור מתחמים הכלולים בהסכם בסכום מרבי של 3,500 שקלים חדשים ליחידת דיור.

 בנוסף, תתאפשר הסבת כספים מתשתיות על לצורך מימון הקמת מוסדות ציבור והשלמת מבני חינוך ובלבד שסך הכספים המוסבים כאמור לא יעלה על 25% מהתקציב הכולל המיועד להקמת תשתיות העל, וזאת, בין היתר נוכח מחסור של כ- 5,000 כיתות לימוד בירושלים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות