banner
Depositphotos
Depositphotos

ירידה של קרוב ל-30% בכמות המבוקשת של דירות חדשות

זאת בהשוואה ליולי אשתקד. בחודש יולי 2022 נמכרו כ-2,780 דירות חדשות, ירידה של 5.3% לעומת החודש הקודם. הכמות המבוקשת של דירות חדשות ירדה מחודש אוקטובר 2021 בקצב של 2.4% לחודש

בשלושת החודשים האחרונים, מאי-יולי 2022, עמדה הכמות המבוקשת של דירות על כ-15,000, מתוכן כ-10,520 דירות חדשות נמכרו כ-69.7% מהכמות המבוקשת, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום. כרבע מכלל הדירות החדשות שנמכרו מתרכז בערים: נתניה, תל אביב-יפו, ירושלים, אשקלון ולוד. 22.6% מהדירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. 

בהשוואה בין חודש יולי 2022 לחודש יולי 2021 מדובר בירידה של כ-27.8% ובהשוואה לחודש הקודם (יוני 2022) מדובר בירידה של 15.4%. בהשוואה לרבעון הקודם מדובר בירידה של 9.9% ובהשוואה ל-12 החודשים הקודמים, מדובר בעלייה של 5%. 

עוד על פי הנתונים, נבנו כ-4,580 דירות חדשות שלא למכירה – 30.3% מהכמות המבוקשת, 14% מהדירות נבנות למטרת השכרה, יותר ממחציתן במחוזות חיפה והצפון (55.0%).

ירידה של 3.1% בתוך חודש
הכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודש יולי עמדה על כ-4,320 דירות. נתוני המגמה מראים כי חלה ירידה של 3.1% לעומת החודש הקודם. מתוך הכמות המבוקשת: כ-2,780 דירות חדשות נמכרו. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 5.3% לעומת החודש הקודם. מספר הדירות שלא למכירה עמד על כ-1,540. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 2.8% לעומת החודש הקודם.

בסוף חודש יולי נותרו למכירה כ-47,360 דירות, ומספר חודשי ההיצע הוא 14.8 חודשים.

ירידה של 9.9% בביקוש לדירות חדשות
בשלושת החודשים מאי-יולי 2022 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-15,100 דירות, ירידה של 9.9% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (פברואר-אפריל 2022). לאחר ניכוי עונתיות, מסתמנת בתקופה זו ירידה של 10.9% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. בלמ"ס מציינים כי: "בחינת נתוני המגמה מראה כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות ירדה מחודש אוקטובר 2021 בקצב של 2.4% לחודש, לאחר שמחודש מאי 2020 נרשמה עלייה בקצב של 1.4% לחודש". בכל הנוגע לחודש יולי, הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-4,320 דירות. גם כאן נתוני המגמה מראים כי חלה ירידה של 3.1% לעומת החודש הקודם. הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מ-69.7% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, ומ-30.3% דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

ירידה של 10.4% בדירות חדשות שנמכרו
בשלושת החודשים נמכרו כ-10,520 דירות חדשות, ירידה של 10.4% לעומת הרבעון הקודם (פברואר-אפריל 2022). 22.6% מהדירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. לאחר ניכוי עונתיות מסתמנת בתקופה זו ירידה של 14.4% לעומת התקופה הקודמת. בלמ"ס מציינים כי בחינת נתוני המגמה מראה כי מחודש אוגוסט 2021 נרשמה ירידה בקצב של 3.9% בחודש, לאחר שמחודש אפריל 2020 עד יולי 2021 נצפתה עלייה בקצב של 2.3% לחודש. בחודש יולי 2022 נמכרו כ-2,780 דירות חדשות, ירידה של 5.3% לעומת החודש הקודם.

מה עשו המחוזות?
בשלושת החודשים מאי-יולי 2022, כ-40.5% מסך הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוזות המרכז ותל אביב (22.8% ו-17.7%, בהתאמה), מחוז ירושלים עם 9.7% בלבד.

בשלושת החודשים מאי-יולי 2022 חלקן של הדירות שנמכרו מסך הכמות המבוקשת היה גבוה מהממוצע הארצי (69.7%) במחוזות תל אביב (87.5%), המרכז (76.1%) והדרום (73.0%). במחוז הצפון לעומת זאת, חלקן של הדירות שנמכרו עמד על 39.2% בלבד.

עוד על פי הנתונים,  73.7% מסך הדירות שהחלה בנייתן שלא למטרת מכירה היו למטרת שימוש עצמי (בנייה עצמית ו"בנה ביתך"), מתוכן 40.6% היו במחוז הצפון, 17.7% במחוז המרכז ו-17.3% במחוז הדרום. 14.0% מהדירות נבנות למטרת השכרה – 29.0% במחוז חיפה, 26.0% במחוז הצפון ו-22.3% במחוז תל אביב. 5.3% מהדירות נבנות במסגרת קבוצת רכישה, יותר ממחציתן (54.7%) במחוז המרכז. 

כמות מבוקשת של דירות חדשות לפי מחוז, בשלושת החודשים מאי-יולי 2022

*כולל לא ידוע | **יישובים ישראליים
*כולל לא ידוע | **יישובים ישראליים

נתניה מובילה במכירות
היישובים שבהם נמכרו יותר מ-400 דירות בשלושת החודשים מאי-יולי 2022 הם: נתניה (597), תל אביב-יפו (590), ירושלים (575) ואשקלון (471).

היישובים שבהם נמכרו יותר מ-150 דירות, בשלושת החודשים מאי-יולי 2022

ירידה בקצב של 2.0% בדירות חדשות שלא למכירה
מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בשלושת החודשים עומד על כ-4,580 דירות, ירידה של 8.5% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי עונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של 2.6% לעומת שלושת החודשים הקודמים. בחינת נתוני המגמה מראה כי החל מחודש מאי 2022 נרשמה ירידה בקצב של 2.0%, לאחר שמחודש יולי 2021 נצפתה עלייה של 4.5% לחודש בממוצע.

בחודש יולי 2022 מספר הדירות שלא למכירה עמד על כ-1,540. בהתאם לנתוני המגמה חלה ירידה של 2.8% לעומת החודש הקודם.

בסוף יולי 2022, מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה עמד על 47,360 דירות ומספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה תימכרנה) הוא 14.8 חודשים.

מספר חודשי ההיצע בשלושת החודשים מאי-יולי 2022 הוא 13.9 חודשים בממוצע (משוקלל), בהנחה שקצב מכירתן בחודשים אלו יהיה זהה לקצב המכירה שנרשם במהלך יולי 2022.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות