banner
רני צים // צילום: מאיר אדרי | Depositphotos
רני צים // צילום: מאיר אדרי | Depositphotos

לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט רוכשות 30% מחברת נדל"ן

השתיים ישלמו כ-100 מיליון שקל לחברת המגורים מגידו, שווי דומה לזה שהשקיע רני צים בחברה

חברת רני צים מרכזי קניות מדווחת כי חתמה על הסכם עקרונות עם לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות אינווסט לרכישת 30% (15% על ידי כל אחד מהגופים) ממניות חברת הנדל"ן למגורים מגידו בתמורה לכ-100.5  מיליון שקל, בעסקה המשקפת למגידו שווי של 335 מיליון שקל. 

על פי דוחות הרבעון הראשון לשנת 2023, למגידו צבר של 2,843 דירות בשלבים שונים, ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ ובפריפריה. מתחילת 2023 ועד למועד זה מכרה החברה 134 דירות. בחברה מציינים כי במסגרת מסמך העקרונות, הוסכם כי הצדדים יפעלו לבצע הנפקה לציבור של מגידו, בתוך 3 שנים ממועד ההשלמה של מניות מגידו. 

באשר לשווי העסקה, מדובר בשווי דומה לזה שהשקיעה רני צים מרכזי קניות בחברת מגידו במאי אשתקד, דאז התקשרה בהסכם לרכישת מלוא המניות של קבוצת המגורים והביצוע מגידו, בעסקה המתבצעת במספר שלבים. בשלב הראשון רכשה רני צים מרכזי קניות 25% ממניות מגידו תמורת 45 מיליון שקל, והחל מאותו מועד השליטה במגידו הפכה למשותפת. על פי הדיווח, בהתאם לעדכון להסכם, שנחתם בחודש מאי האחרון, פוצלה התמורה בגין השלב השני בהסכם, כך שסכום של כ-50 מיליון שקל, עבור 11% ממניות מגידו, ישולם עד ה-1 בספטמבר 2023 וסכום נוסף של כ-145 מיליון שקל, תמורת 44% ממניות החברה, ישולם עד ה-1 ביולי 2024. יתרת התמורה, בסך של כ-67 מיליון שקל בעבור 20% מההון של מגידו, תשולם בשתי מנות בסוף 2024 ובסוף שנת 2025. בנוסף, קיימת אופציה למכירת מניות במגידו לצים תמורת כ-28 מיליון שקל, לתקופה של שנתיים, החל מינואר 2026.  

מחברת רני צים נמסר כי: "עם החתימה על ההסכמים עם לאומי ומזרחי, וכתנאי להשלמתם, יחתמו חברת רני צים מגורים (חברת בת בבעלות מלאה של רני צים מרכזי קניות) ויגאל קרני, ממנו רכשה החברה את מגידו, על תיקון להסכם הרכישה המקורי, לפיו, כל המניות הנמכרות כעת ללאומי ומזרחי ייגרעו מהמניות שרני צים מגורים התחייבה לרכוש מקרני בשלב ב' של העסקה. צפוי שעם חתימת ההסכמים בין הצדדים תוקדם השלמת שלב ב' של העסקה בין רני צים לקרני. יצוין, כי בהתאם להסכם עם לאומי ומזרחי, שני הבנקים יקבלו מרני צים מרכזי קניות אופציית מכר (PUT) למכירת המניות הנרכשות על ידם במחיר השווה למחיר הרכישה, בתוספת תשואה שנתית נצברת ברוטו של 10% וזאת במידה ומניות מגידו לא יונפקו בבורסה כאמור".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות