banner
Depositphotos
Depositphotos

הלמ"ס מדווח על עלייה של 10.5% בדירות חדשות שנמכרו

בחינת נתוני המגמה לחודש יוני,  מראה כי מגמת הירידה נמשכת ממאי 2016 בקצב של 1.5% בממוצע לחודש, עם תנודתיות קלה, מכ-4,220 דירות במאי 2016 לכ-2,890 דירות ביוני 2018

בשלושת החודשים האחרונים (אפריל–יוני 2018) הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-8,890 דירות, כך עולה מנתוני הלמ"ס לחודש יוני, שפורסמו היום. עוד עולה כי מתוכן, כ-60% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-40% – דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. נרשמה עלייה של 10.5% במספר הדירות החדשות שנמכרו וירידה של4.9% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן ובסוף יוני 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-23,640 דירות.

מגמת הירידה נמשכת
בשלושת החודשים אפריל–יוני 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-8,890 דירות, עלייה של 3.8% לעומת שלושת החודשים הקודמים. בלמ"ס מסבירים כי העלייה חלה בעיקר בשל השינויים העונתיים (נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים), ולכן לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו ירידה של 2.4% בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בחינת נתוני המגמה  מראה כי מגמת הירידה נמשכת ממאי 2016 בקצב של 1.5% בממוצע לחודש, עם תנודתיות קלה, מכ-4,220 דירות במאי 2016 לכ-2,890 דירות ביוני 2018. הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-60% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-40%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

עלייה של 10.5% בדירות חדשות שנמכרו
בשלושת החודשים אפריל–יוני 2018 נמכרו כ-5,330 דירות חדשות, עלייה של 10.5% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 4.8% לעומת התקופה הקודמת. בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה כי בחודשים מרץ–יוני 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.0% בממוצע לחודש, מכ-1,650 דירות לכ-1,710 דירות. מגמת עלייה זו נצפתה לאחר תקופה ארוכה (יוני 2017–פברואר 2018) שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-2,760 דירות לכ-1,650 דירות.

יריד של 4.9% בדירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן
מספר הדירות החדשות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים מרץ–יוני 2018 עמד על כ-3,560 דירות, ירידה של 4.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה ירידה של 10.2%. בשלושת החודשים אפריל–יוני 2018 החלה בנייתן של 549 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 9.7 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה.

בסוף יוני 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-23,640 דירות. על פי נתוני המגמה, בחודשים אוקטובר 2017–יוני 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה ירד ב-0.6% בממוצע, וזאת לאחר שבין ינואר 2017 לספטמבר 2017 הוא עלה בכ-0.3% בממוצע לחודש. על פי המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים אפריל–יוני 2018 מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, עומד על 16.4 חודשים.

כ-26.3% מהכמות המבוקשת נרשמה במחוז מרכז
בשלושת החודשים אפריל–יוני 2018 כ-26.3% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-19.8% היו במחוז הצפון, כ-17.5% במחוז תל-אביב, כ-12.4% במחוז חיפה וכ-9.2% בלבד – במחוז ירושלים. הדירות שנמכרו מהוות יותר מ-70% מהכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל אחד מן המחוזות תל אביב, המרכז וחיפה. לעומת זאת, במחוז הצפון הדירות שנמכרו מהוות 18.3% בלבד. בשלושת החודשים אפריל–יוני 2018, במחוז ירושלים החלה בנייתן של 160 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 3.0 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה. במחוז המרכז החלה בנייתן של 177 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 9.6 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות