banner
מיכה קליין // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos
מיכה קליין // צילום: רז רוגובסקי | Depositphotos

אפריקה ישראל מסכמת שנה עם רווח נקי של כ-170 מיליון שקל

המנכ"ל מיכה קליין: "חרף המלחמה, אנו מסיימים את השנה עם צמיחה בהכנסות וברווחים לצד המשך הירידה במינוף וחיזוק האיתנות הפיננסית"

חברת אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת לפידות קפיטל, מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023: 

ההכנסות ממכירת דירות בשנת 2023 הסתכמו בכ-937 מיליון ש"ח לעומת כ-708 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-32%. עוד על פי הנתונים, סך הכנסות החברה בשנת 2023 הסתכמו בכ-1,079 מיליון ש"ח לעומת כ-963 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-12%. ההכנסות אשתקד כללו הכנסות של כ-177 מיליון ₪ בגין מכירת שטחי מסחר לעומת כ-10 מיליון ש"ח בסעיף זה השנה.

הרווח הגולמי ממכירת דירות בשנת 2023 גדל בכ-43% והסתכם לכ-212 מיליון ש"ח לעומת כ-148 מיליון ש"ח אשתקד. מהחברה נמסר עוד כי שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עלה בשנת 2023 ועמד על כ-23% לעומת כ-21% אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-171.5 מיליון ש"ח לעומת כ-202 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי, בנטרול רווחי שערוך, הסתכם בשנת 2023 בכ-128 מיליון ש"ח לעומת כ-103 מיליון ש"ח אשתקד, צמיחה של כ-25%.  רווחי שערוך נטו עמדו על היקף של כ-43.5 מיליון ש"ח לעומת רווחי שערוך נטו של כ- 99 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-75 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

צבר פרויקטים – נכון ל-31 בדצמבר 2023, לחברה 12 פרויקטים בביצוע בהיקף כולל של 1,449 יח"ד, מתוכן נמכרו 1,187 יח"ד (כ-82%) בהיקף כספי של כ-3.48 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה). 

לחברה פרויקטים בביצוע ובשיווק טרם ביצוע בהיקף כולל של 2,470 יח"ד, מתוכן נמכרו 1,328 יח"ד (כ-54%) בהיקף כספי של כ-3.86 מיליארד ש"ח כולל מע"מ (חלק החברה). 

כמה דירות נמכרו?
בשנת 2023 מכרה החברה (כולל שותפים) 233 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-768 מיליון ש"ח כולל מע"מ (כ-681 מיליון ש"ח חלק החברה). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) בשנת 2023 עמד על כ-3.3 מיליון ש"ח. ברבעון הרביעי מכרה החברה (כולל שותפים) 48 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-152 מיליון ש"ח כולל מע"מ (כ-131 מיליון ש"ח חלק החברה). המחיר הממוצע ליח"ד (כולל מע"מ) ברבעון הרביעי עמד על כ-3.2 מיליון ש"ח. 

נכון ל-31.12.23, לחברה 68 בקשות רכישה שטרם הבשילו לחוזה חתום.  במהלך ינואר-מרץ 2024 התקשרה החברה ב-113 בקשות לרכישת דירות בהיקף כספי של כ-413 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). 

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו מסכמים שנה מאתגרת על רקע אי הוודאות הכלכלית בישראל ומלחמת חברות ברזל שפרצה במהלך הרבעון האחרון. חרף זאת, אנו מסיימים את השנה עם צמיחה בהכנסות וברווחים לצד המשך הירידה במינוף וחיזוק האיתנות הפיננסית הגבוהה של החברה. לקראת סוף השנה חתמנו על הסכם השקעה משמעותי עם כלל ביטוח אשר משקף לחברת הבת שלנו בתחום ההתחדשות העירונית שווי של כ-1.7 מיליארד ש"ח. אנו רואים בעסקה זו הבעת אמון משמעותית בחברה בכלל, ובפעילות ההתחדשות העירונית בפרט. עסקה זו תהווה חיזוק נוסף לעוצמה הפיננסית שלנו ותאפשר לנו להמשיך בפיתוח פרויקטים למגורים בישראל בהיקפים משמעותיים. במהלך הרבעון ואחריו פתחנו 6 פרויקטים חדשים עם מאות יח"ד וכבר התחלנו בשיווקם. אנו רואים מתחילת 2024 התעוררות משמעותית בתנועת הרוכשים במשרדי המכירות שלנו וקצב המכירות הנוכחי אינו דומה לקצבים שראינו במהלך כל שנת 2023. אנו נכנסים לשנת 2024 בעמדה חזקה וצפויים לפתוח לשיווק עוד מספר פרויקטים משמעותיים במהלך השנה אשר צפויות להוסיף כ-1000 יח"ד נוספות למכירה." 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות