banner
בת ים // Depositphotos
בת ים // Depositphotos

קבוצת יובלים מדווחת על רוב בפינוי בינו בבת ים, הכולל 200 יח"ד

החברה צפויה לממן 65 אחוזים מהיקף ההון העצמי ולבצע מחצית מכלל הפרויקט שברחוב הדדי בעיר, הכולל הריסת 64 יח"ד

זיו גולדפישר 14.02.2023

קבוצת יובלים השקעות מדווחת כי חתמה, יחד עם צד ג', על הסכם לבצע פרויקט התחדשות עירונית בבת ים, הכולל בניית כ-200 יח"ד. בהודעתה כותבת החברה היא חתמה על הסכם לביצוע הפרויקט עם מעל 67 אחוזים מבעלי הזכויות בדירות ברחוב הדדי 11-5 בעיר. 

בשטח התכנית קיימים 64 יח"ד ב-4 בניינים. על פי התכנית, שהחברה צפויה לבצע בה רק מחצית מהפרויקט, צפויות להיבנות כ-200 דירות חדשות. בהודעה מבהירה החברה כי מימוש התכנית כפוף לאישור תב"ע (תוכנית בניין עיר) חדשה ולקבלת היתרי בניה. 

עוד נכתב בהודעה כי: "ההסכם מותנה בהתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים, הכוללים, בין היתר: חתימת רוב נדרש במועד הנקוב בהסכם, תתקבל החלטת הועדה המקומית להפקיד בתנאים את התב"ע, הגשת בקשה להיתר במועדים הנקובים בהסכם, קבלת היתר בניה במועדים הנקובים בהסכם וחתימת הסכם עם בנק מלווה עד בסמוך לאחר קבלת ההיתר".

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם צד ג', סוכם כי קבוצת יובלים תממן 65 אחוזים מהיקף עוד על פי הדיווח, ההון העצמי, יושקע בפרויקט כנגד תשלום ריבית בשיעור 11 אחוז בגין הלוואת הבעלים. החברה מסייגת בהודעתה ומציינת כי": "ההסכם עשוי להתממש באופן שונה מהצפוי על ידי החברה, או לא להתממש בכלל, בשל מגוון סיבות, ביניהן  אי קידום ועיכובים בהליכים הסטטוטוריים לרבות קידום התב"ע מצד רשויות התכנון, הקטנת היקפי זכויות הבניה מצד רשות התכנון ועוד".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות