banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תקציב 2019

תקציב המדינה בשנת 2019 יעמוד על 397.4 מיליארד שקל, הגירעון על 2.9% מהתוצר ובשנת 2020 על 2.5% מהתוצר

אילוסטרציה // Depositphotos

בין הרפורמות הנכללות במסגרת התקציב: הגדלת היצע הדיור, קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי ל-42 שעות ללא הפחתה בשכר והגדלת ההכנסה הפנויה של הורים עובדים באמצעות הרחבת מענק העבודה.

מה כדאי לכם לדעת?
לתשומת לב המשקיעים והיזמים, במסגרת התקציב והתוכנית הכלכלית יוגדל הפטור מהיטל השבחה על מתקנים סולאריים עד 6,000 מ"ר וזאת לעומת 200 מ"ר בפטור הקיים. צעד זה צפוי להוות תמריץ משמעותי לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, בכל בניין בישראל, כחלק מצעדי הממשלה בתחום.

עוד כדאי לדעת שרשויות מטרופוליניות לתחבורה יוקמו בחוק ויהיו אחראיות על ניהול התחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה בתחומי המטרופולין: "המודל המוצע מאפשר את שימור סמכותו של משרד התחבורה לקביעת מדיניות תחבורה ציבורית והובלת פרויקטי תשתיות משמעותיים, ובמקביל, ריכוז הטיפול בהיבטי תחבורה ציבורית מטרופוליניים בידי הרשויות המטרופוליניות, כגוף מקצועי שמכיר היטב את צרכי המטרופולין, תוך שיינתנו לו סמכויות מתאימות", נמסר מהאוצר.  עוד בפיתוח תחבורה ציבורית: החקיקה תאפשר הקמת נתיבים מהירים נוספים בכניסות למטרופולינים וכן פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית לנסיעה מהירה של רכבים מרובי נוסעים.

כמו כן, תקודם הקמת מסילת רכבת כבדה נוספת בפרוזדור איילון שתתמודד עם הגידול הצפוי בכמות הנוסעים ברכבת ישראל במעבר צה"ל הצפוי לנגב. על מנת להקים את המסילה הרביעית, קיים תנאי הכרחי והוא יצירת שטחי הצפה שיהוו פתרון ניקוז לנחל איילון על בסיס שטחים המצויים בחלקם בשטח מקרקעי בית הספר מקווה ישראל (בהתאם לתכנית המתאר המאושרת). נוסף לשטחי ההצפה שאינם דורשים הפקעה, נדרש להפקיע שטח בהיקף של כ- 60 דונם חקלאיים עבור שטח המסילה החדשה. על מנת לאפשר את קידום התכנית, נדרש לבצע שינויי חקיקה המובאים במסגרת חוק ההסדרים.

שינוי הרכב ועדת מכרזים ברשויות המקומיות
במסגרת התכנית הכלכלית לשנת 2019 מתוכנן גם שינוי בהרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים ברשויות המקומיות, באופן שיידמה לדין החל בשלטון המרכזי. "ועדת המכרזים בשלטון המקומי מורכבת מגורמים פוליטיים", נמסר מהאוצר, "בהינתן כי ההחלטות המובאות לפתחן של ועדות מכרזים צריכות להתבסס על שיקולים מקצועיים בלבד ובמטרה שחברי המועצה לא יהיו נתונים לשיקולים וללחצים פוליטיים ומניגודי עניינים, מוצע כי ועדת מכרזים בשלטון המקומי תכלול גורמים מקצועיים רלבנטיים".

תכנון ופיתוח
תוכנית 2019 מדברת גם בין היתר, על העברת פארק אריאל שרון לאחת הרשויות הגובלות בפארק, כאשר מטרת ההחלטה להביא לפיתוח אחד המרחבים החשובים ביותר בגוש דן, תוך שימור אופיו כפארק עירוני הכולל טבע ושבילי אופניים. לשם כך, יוקם צוות משותף למשרדי האוצר, הפנים והגנת הסביבה שעתיד לבחון את העברת השטח הגלילי לשיוך מוניציפלי וניהולי לאחת הערים הסמוכות לפארק.

הגדלת היצע הדיור
בכל הנוגע להגדלת היצע הדיור, אושר קידום עירוב שימושים, קרי, מתן אפשרות לבניית דיור להשכרה, מעונות יום ומעונות סטודנטים במתחמי תעסוקה לצורך יישום מדיניות הממשלה לייעול התהליכים בתחום התכנון והבנייה. התכנית מציעה לאפשר עירוב שימושים של מבני ציבור באזורי תעסוקה ומגורים, לקצר את הליכי הוצאת היתרי בנייה ושינוי מערך התמריצים בעבודות הפיתוח לתכניות למגורים. בנוסף תינתן אפשרות לשלב מוסדות ציבור וגני ילדים בבנייני מגורים ומסחר. כמו כן, התוכנית מתייחסת להוצאת היתרי בנייה לתשתיות לאומיות- במטרה לקצר את משך זמן הבנייה בנדרש ולצמצם ככל הניתן את הביורוקרטיה הקיימת.

צמצום ההון השחור
עוד עוסקת התוכנית בצמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים, במטרה לצמצם את היקף הכלכלה השחורה בישראל, המוערך בכ-22% מתוצר המקומי הגולמי. התוכנית מציעה להגביל את תקרת השימוש במזומן, כאשר בשלב הראשון עסקאות במזומן בין פרט לעסק יוגבלו לסכום של 8,000 שקל ובעסקאות במזומן בין פרטים ההגבלה תעמוד על סכום של -25,000 שקל. בשלב השני עסקאות במזומן בין פרט לעסק יוגבלו לסכום של 5,000 שקל ובעסקאות במזומן בין פרטים ההגבלה תעמוד על סכום של -12,500 שקל.

"הנזק למשק ולחברה בישראל מקיומה של כלכלה שחורה אינו מסתכם בפגיעה בהכנסות ממיסים, שכן הכלכלה השחורה פוגעת בלכידות החברתית ובחוסן הלאומי ומערערת את לגיטימיות שלטון החוק וסדרי הממשל, פוגעת בשוויון בכלל, ובשוויון בחלוקת הנטל האזרחי בפרט. לאור ההשפעה הרבה של השימוש במזומן על הכלכלה השחורה. ישנה חשיבות בצמצום הכלכלה על מנת להגדיל את הצמיחה, לקדם את התחרותיות בכלכלה, להקטין את היקף הפשיעה הכלכלית והפשיעה הביטחונית, להקטין את נטל המס על אזרחי המדינה", נמסר ממשרד האוצר.

שר האוצר, משה כחלון: "התקציב הזה הוא המשך ישיר למהפכה החברתית שאנחנו מובילים בישראל בשנים האחרונות. תקציב 2019 יכול להיות קל, אבל הוא לא יהיה קל, כי אנחנו נוסיף לאיפה שצריך בכדי להמשיך ולצמצם פערים. תקציב קל הוא תקציב לא טוב לחלשים ולא טוב לצמצום הפערים החברתיים".

מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד: "התקציב כולל מנועי צמיחה כלכליים ובאותה העת ממשיך את התנופה התקציבית המשמעותית עבור המשרדים החברתיים במטרה לשפר את רווחתם של כלל אזרחי המדינה. כלכלת ישראל חזקה, יציבה וצומחת ".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות