banner

הלמ"ס: עלייה של 21.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו

בשלושת החודשים האחרונים הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-9,670 דירות, עלייה של 17% לעומת שלושת החודשים הקודמים, כך עולה מדו"ח שפרסמה היום הלמ"ס לחודש יולי 2018

מהדו"ח עולה כי כ-58% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-42% – דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. עוד על פי הדו"ח, נרשמה עלייה של 21.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו, עלייה של11.4% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן וכן, בסוף יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-24,340 דירות.

עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות
בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות  עמדה על כ-9,670 דירות, עלייה של 17.0% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות, מסתמנת בתקופה זו עלייה של 3.3% בלבד בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בחינת נתוני המגמה מראה כי החל בחודש הקודם, יוני 2018, החלה מגמת עלייה בקצב של 0.3% בממוצע לחודש וזאת לאחר שנרשמה מגמת ירידה שנמשכה ממאי 2016 בקצב של 1.4% בממוצע לחודש, עם תנודתיות קלה, מכ-4,220 דירות במאי 2016 לכ-2,990 דירות במאי 2018 . הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-58% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-42%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

עלייה בדירות חדשות שנמכרו
בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 נמכרו כ-5,650 דירות חדשות, עלייה של 21.3% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 6.1% לעומת התקופה הקודמת. בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה כי החל מחודש מרץ 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-1,670 דירות לכ-1,800 דירות. מגמת עלייה זו נצפתה לאחר תקופה (יולי 2015-פברואר 2018) שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-2,790 דירות לכ-1,660 דירות.

עלייה בדירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן
מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים מאי-יולי 2018 עמד על כ-4,020 דירות, עלייה של 11.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה עלייה של 1.4% בשלושת החודשים החלה בנייתן של 762 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.4 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה. עוד עולה כי

בסוף יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-24,340 דירות.

על פי נתוני המגמה, בחודשים אוקטובר 2017-יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה ירד ב-0.5% בממוצע, וזאת לאחר שבין פברואר 2017 לספטמבר 2017 הוא עלה בכ-0.4% בממוצע לחודש. על פי המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, עומד על 15.9 חודשים.

רבע מכלל הדירות המבוקשות – במחוז מרכז
בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 כ-25.9% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-19.1% ו-18.8% היו במחוז הצפון ובמחוז תל-אביב בהתאמה,  כ-13.3% במחוז הדרום, כ-12.0% במחוז חיפה וכ-9.2% בלבד – במחוז ירושלים. הדירות שנמכרו מהוות יותר ממחצית מהכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל אחד מן המחוזות, למעט במחוז הצפון בו הדירות שנמכרו מהוות 20.4% בלבד.

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018, במחוז ירושלים החלה בנייתן של 176 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 2.9 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה.
במחוז המרכז החלה בנייתן של 234 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.0 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה ואילו במחוז תל אביב החלה בנייתן של 250 דירות, דירה אחת לכל 5.5 דירות שמכרו הקבלנים.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות