banner

הלמ"ס: עלייה של 21.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו

בשלושת החודשים האחרונים הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-9,670 דירות, עלייה של 17% לעומת שלושת החודשים הקודמים, כך עולה מדו"ח שפרסמה היום הלמ"ס לחודש יולי 2018

מהדו"ח עולה כי כ-58% היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-42% – דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. עוד על פי הדו"ח, נרשמה עלייה של 21.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו, עלייה של11.4% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן וכן, בסוף יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-24,340 דירות.

עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות
בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות  עמדה על כ-9,670 דירות, עלייה של 17.0% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות, מסתמנת בתקופה זו עלייה של 3.3% בלבד בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בחינת נתוני המגמה מראה כי החל בחודש הקודם, יוני 2018, החלה מגמת עלייה בקצב של 0.3% בממוצע לחודש וזאת לאחר שנרשמה מגמת ירידה שנמשכה ממאי 2016 בקצב של 1.4% בממוצע לחודש, עם תנודתיות קלה, מכ-4,220 דירות במאי 2016 לכ-2,990 דירות במאי 2018 . הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-58% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-42%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

עלייה בדירות חדשות שנמכרו
בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 נמכרו כ-5,650 דירות חדשות, עלייה של 21.3% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 6.1% לעומת התקופה הקודמת. בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה כי החל מחודש מרץ 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-1,670 דירות לכ-1,800 דירות. מגמת עלייה זו נצפתה לאחר תקופה (יולי 2015-פברואר 2018) שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-2,790 דירות לכ-1,660 דירות.

עלייה בדירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן
מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים מאי-יולי 2018 עמד על כ-4,020 דירות, עלייה של 11.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה עלייה של 1.4% בשלושת החודשים החלה בנייתן של 762 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.4 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה. עוד עולה כי

בסוף יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-24,340 דירות.

על פי נתוני המגמה, בחודשים אוקטובר 2017-יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה ירד ב-0.5% בממוצע, וזאת לאחר שבין פברואר 2017 לספטמבר 2017 הוא עלה בכ-0.4% בממוצע לחודש. על פי המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, עומד על 15.9 חודשים.

רבע מכלל הדירות המבוקשות – במחוז מרכז
בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 כ-25.9% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-19.1% ו-18.8% היו במחוז הצפון ובמחוז תל-אביב בהתאמה,  כ-13.3% במחוז הדרום, כ-12.0% במחוז חיפה וכ-9.2% בלבד – במחוז ירושלים. הדירות שנמכרו מהוות יותר ממחצית מהכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל אחד מן המחוזות, למעט במחוז הצפון בו הדירות שנמכרו מהוות 20.4% בלבד.

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018, במחוז ירושלים החלה בנייתן של 176 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 2.9 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה.
במחוז המרכז החלה בנייתן של 234 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.0 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה ואילו במחוז תל אביב החלה בנייתן של 250 דירות, דירה אחת לכל 5.5 דירות שמכרו הקבלנים.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות