banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

שוק הדיור ממשיך להתאושש בזכות הזוגות הצעירים ורושם עלייה של 32 אחוז בעסקאות

מגמת העלייה מאז פרוץ המלחמה נמשכת: הגידול התרכז בדירות חדשות. המכירות זינקו ב-46 אחוז לעומת ינואר אשתקד

סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש ינואר:  מספר העסקאות עמד על 8,053, גידול של 14% בהשוואה לינואר אשתקד. כך עולה מסקירת אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שמנתח את הנתונים: "לראשונה מאז מרץ 2022, חודש לפני שהחל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק, נרשם גידול במספר העסקאות בהשוואה לחודש המקביל בשנה קודמת. בהשוואה לחודש דצמבר 2023 נרשם גידול חד של 32% במספר העסקאות", כך נמסר.

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש ינואר על 7,072 דירות, גידול של 8% בהשוואה לינואר אשתקד והרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2022. 

בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי ינואר בעשרים השנים האחרונות נמצא כי ינואר השנה נמצא באמצעו של דרוג זה, תוך שונות גבוהה בין פלח השוק של דירות חדשות ליד שניה.

מהיכן הגיע הגידול?
הגידול בעסקאות התרכז בפלח השוק של הדירות החדשות, כולל בסבסוד ממשלתי. סך מכירות הקבלנים בחודש ינואר עמד על 3,716 דירות, גידול חד של 46% בהשוואה לינואר אשתקד. מכירות הקבלנים בשוק החופשי בלבד הסתכמו ב-2,735 דירות, גידול של 36% בהשוואה לינואר אשתקד. זוהי הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו מאז מאי 2022.

"בניתוח הריכוזיות במכירות הקבלנים בשוק החופשי בולט אזור רחובות עם גידול חד בריכוזיות, המוסבר בין היתר במספר מבצעי מכירות משמעותיים שגם הביאו לגידול חד במכירות באזור זה לאחר חודשים של ירידות חדות", נמסר מהאוצר.

מרבית הדירות שנמכרו היו על הנייר
בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר", עמד על 58%, שיעור הנמוך משמעותית, ב-10 נקודות אחוז, בהשוואה לינואר אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה של שתי נקודות אחוז. באוצר מציינים כי: "עוד נמצא, בניגוד לכפי שניתן היה אולי לצפות על רקע מצוקת כ"א בענף, כי לא נרשמה התארכות משמעותית של משך הזמן המקסימלי עד למסירת הדירה בחוזים שנחתמו בחודש ינואר, בהשוואה לחודשים טרם פרוץ המלחמה".

בניתוח תזרים המזומנים בפועל של הקבלנים, בהתבסס על דיווחי הקקבלנים למע"מ, בהשוואה לתזרים הפוטנציאלי הנובע ממכירת דירות חדשות (מבלי להתחשב במועד קבלת התשלום בפועל) מרמז על תנאי מימון נוחים שהקבלנים מציעים לרוכשים, המסבירים בין היתר את הגידול במכירות. 

"בניתוח שערכנו לראשונה במספר אזורים בולטים במכירות הקבלנים בשוק החופשי, תוך בחינת המועד בו נרכשו הקרקעות באותן פרויקטים בהן נמכרו למעלה מחמש דירות בינואר נמצא כי חלק גדול ממכירות אלו התרכז  בקרקעות שנרכשו לפני עליות המחירים החדות של 2022-2021", מציינים באוצר. 

מה עשה יתר השוק?
מכירות יד שניה בחודש ינואר הסתכמו ב-4,337, ירידה מתונה של 5% בהשוואה לינואר אשתקד. רכישות המשקיעים עמדו על 1,160 דירות, ירידה של 6% בהשוואה לינואר אשתקד. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 14.4%, נמוך בשלוש נקודות אחוז בהשוואה לינואר אשתקד, כמו גם בהשוואה לחודש הקודם. שיעור גבוה יחסית מהדירות שרכשו היו דירות חדשות.

רכישות תושבי החוץ (נכללים בתוך סגמנט המשקיעים) הסתכמו בחודש ינואר ב-112 דירות, ירידה של 25% בהשוואה לינואר אשתקד, זאת בניגוד לתחזיות לנהירה המונית של תושבי חוץ לרכישת דירה בישראל על רקע מלחמת חרבות ברזל. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 12%. סך הדירות שמכרו תושבי החוץ בינואר עמד על 41 דירות, כך שנטו הסתכמו רכישות תושבי החוץ בחודש זה ב-71 דירות.

עוד על פי הנתונים, מכירות המשקיעים בחודש ינואר הסתכמו ב-1,444 דירות, ירידה של 12% בהשוואה לינואר אשתקד.  "מלאי" הדירות בידי משקיעים רשם ירידה של 284 דירות.  

הזוגות הצעירים חזרו לשוק
רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש ינואר ב-4,705 דירות, גידול חד של 40% בהשוואה לינואר אשתקד. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות אלו ב-3,724 דירות, גידול חד של 31% בהשוואה לינואר אשתקד. בכך היה זה הסגמנט היחידי שרשם גידול בעסקאות.

"אחד הפרויקטים הבולטים ביותר בסבסוד ממשלתי בחודש ינואר התבצע באבן יהודה. שכר הרוכשים היה גבוה במיוחד, יותר מאשר בכל פרוייקט אחר שניתחנו בעבר", מציינים באוצר, "במקביל נהנו רוכשים אלו מהטבה ממוצעת הנאמדת ביותר מ-1.5 מלש"ח, גם כן הגבוהה ביותר שניתנה בפרויקט זה עד עתה". 

רכישות משפרי הדיור בחודש ינואר הסתכמו ב-2,188 דירות, ירידה של 12% בהשוואה לינואר אשתקד. ירידה חדה נרשמה בשיעור "מצמצמי" הדיור.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות