banner
שר הבינוי והשיכון, הרב יצחק גולדקנופף בסיור בקיבוץ בארי בחודש אוקטובר // צילום: דוברות שר הבינוי והשיכון
שר הבינוי והשיכון, הרב יצחק גולדקנופף בסיור בקיבוץ בארי בחודש אוקטובר // צילום: דוברות שר הבינוי והשיכון

אוקטובר השחור: התרסקות של כ-60 אחוז בעסקאות הנדל"ן

במשרד האוצר לא ראו שפל כה חמור בעסקאות למגורים גם בהשוואה לאוקטובר של האינתיפאדה השנייה

צניחה של כ- 50 אחוז בעסקאות הנדל"ן למגורים לעומת אוקטובר אשתקד ומעל ל- 60 אחוז בהשוואה לחודש ספטמבר השנה, טרום המלחמה: בחודש אוקטובר נרכשו 2,294 דירות (חדשות ויד שניה), אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו בשוק הנדל"ן לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. עם זאת, באפריל 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה והסגר הראשון, נרשמה רמה רק מעט גבוהה יותר של עסקאות. בפלח השוק של דירות יד שניה נמוך אף מספר העסקאות מזה שנרשם באפריל 2020. 

"בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי אוקטובר מאז תחילת שנות האלפים נמצא כי זוהי הרמה הנמוכה ביותר, ובפער משמעותי גם בהשוואה לחודשי אוקטובר בשנות האינתיפאדה השנייה", כך נמסר מאגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעקבות פרסום סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש אוקטובר, עם פרוץ המלחמה. 

נתונים ראשוניים לחודש נובמבר מצביעים אף הם על רמה נמוכה של עסקאות, אך גבוהה מזו של אוקטובר.

ממוצע המכירות הנמוך ביותר: בשבוע הראשון למלחמה
עוד עולה מהסקירה כי בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש אוקטובר על 2,200, ירידה של 54% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 58% בהשוואה לחודש הקודם. מכירות הקבלנים בחודש אוקטובר הסתכמו ב-817 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, ירידה של 56% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 66% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש אוקטובר ב-723 דירות, ירידה בשיעור של 53% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 58% בהשוואה לחודש הקודם. 

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש אוקטובר בין השבוע הראשון של החודש, בסיומו פרצה המלחמה, לבין 3.5 השבועות שלאחר פרוץ המלחמה נמצא כי ממוצע המכירות היומי הנמוך ביותר היה בשבוע השני של החודש (השבוע הראשון למלחמה), כאשר ממוצע זה עמד על  כ-15 מכירות ליום. 

החל מהשבוע השלישי של אוקטובר הלך ועלה מספר הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי, עד לממוצע מכירות יומי של 53 דירות בשלושת הימים האחרונים של אוקטובר, קצב מכירות שעדיין נמוך משמעותית גם בהשוואה להאטה שנרשמה בשוק הנדלן בשנה האחרונה.

אזור ירושלים הוביל במכירות
בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי נמצא  כי אזור ירושלים הוביל מכירות אלו, עם 154 דירות, ירידה מתונה יחסית של 25% בהשוואה לאוקטובר אשתקד. באוצר מציינים כי: "דפוס הרכישות היה שונה מאשר באזורים אחרים". 

עלייה במכירת דירות "על הנייר"
בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות   שנמכרו "על הנייר" עמד בחודש אוקטובר על 65%, גבוה בשלוש נקודות אחוז בהשוואה לחודש הקודם.  בהשוואה לאוקטובר אשתקד זוהי ירידה של ארבע נקודות אחוז.  

אין ביקוש לדירות יד שנייה ללא ממ"ד
מכירות יד שניה בחודש אוקטובר עמדו על 1,477 דירות, הרמה הנמוכה ביותר לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. בהשוואה לאוקטובר אשתקד זוהי ירידה של 54%. "ניתוח המכירות על פני ימי החודש מלמד כי פגיעת המלחמה בפלח שוק זה היתה גבוהה מזו שבפלח הדירות החדשות בשוק החופשי, זאת סביר להניח בין היתר על רקע העדפה יחסית גבוהה יותר לאחר פרוץ המלחמה לדירות עם ממ"ד (מרחב מוגן דירתי)", מסבירים באגף הכלכלן הראשי.

גם המשקיעים הקפיאו פעילות
רכישות המשקיעים בחודש אוקטובר הסתכמו ב-411 דירות, ירידה חדה של 56% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 54% בהשוואה לחודש הקודם. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים בחודש אוקטובר על 17.9%, גידול של 2.6 נקודות אחוז בהשוואה לחודש הקודם והשיעור הגבוה ביותר במשקלם מאז אוקטובר אשתקד (היוו באותו חודש 18.3% מכלל העסקאות).

מכירות המשקיעים הסתכמו ב-499 דירות, ירידה חדה של 53% בהשוואה לאוקטובר אשתקד. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת בחודש אוקטובר, כאשר במהלכו נגרעו ממלאי זה פחות ממאה דירות.

הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור עצרו
רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו ב-1,142 דירות, ירידה של 53% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 67% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי רכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב-1,048 דירות, ירידה של 50% בהשוואה לאוקטובר אשתקד וירידה של 62% בהשוואה לחודש הקודם.

רכישות משפרי הדיור הסתכמו ב-741 דירות, הרמה הנמוכה ביותר של רכישות סגמנט זה לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. בהשוואה לאוקטובר אשתקד זוהי ירידה חדה של 56% וירידה של 52% בהשוואה לחודש הקודם.  "הירידה החדה ברכישות משפרי הדיור בולטת במיוחד בפלח השוק של דירות יד שניה. לראשונה השנה לא היה משקל "מצמצמי" הדיור גבוה משיעורו בתקופה המקבילה אשתקד", כך מסבירים באוצר.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות