banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

שערוריית הבירוקרטיה: כך נתקעה ההתחדשות העירונית בכפר סבא

הברדק הבירוקרטי של ההתחדשות העירונית 2019: תוכנית התחדשות עירונית בשכונת כיסופים בעיר בוטלה, הוועדה המחוזית התערבה, הדיונים התעכבו, ראשי הערים ומהנדסים התחלפו, ולתושבים נמאס – אחד מהם הגיע עד לבית המשפט העליון. ראש העיר החדש, רפי סער, מבטיח להוציא את העגלה מהבוץ. העירייה: "מסמך מדיניות חדש יובא לאישור בחודש הקרוב"

סיפור שהוא לא פחות משערורייה "מייצגת" לייסורי הבירוקרטיה בדרך להתחדשות עירונית בישראל: הפעם מדובר בבעלי הדירות בשכונת כיסופים בכפר סבא, שמחכים כבר שנים ארוכות להוצאתה של תוכנית התחדשות עירונית לפועל, אולם נותרו מאוכזבים עקב התמשכות הליכי התכנון. בשלב מסוים הם החליטו לפנות לערכאות משפטיות, על מנת לחייב את העירייה לקיים דיון בנושא בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אחד מהם אף הגיע עד לבית משפט העליון, בבקשה לקדם תכנית פינוי בינוי בשכונה במתכונתה הנוכחית ולא לאפשר את ביטול התוכנית על ידי העיריה אולם הוא נדחה על הסף בטענה שלא ניתן להתערב במשך זמן ההליכים, וחויב לשלם הוצאות משפט בסכום של 14,000 שקלים. שערורייה, כבר אמרנו?

בעיריית כפר סבא, בראשותו של ראש העיר רפי סער, מסבירים את הרקע לתסבוכת בשנים עברו, ומציינים כי כבר החודש יובא לאישור מסמך מדיניות: "תוכנית פינוי-בינוי בשכונת כיסופים בכפר סבא מקודמת בימים אלו על ידי העירייה, תוך ראיית טובת כלל המתחם והתושבים המתגוררים בו ולמען רווחתם. זאת תוך קיום פגישות ושיח עם נציגי ותושבי השכונה. עיריית כפר סבא מקדמת בימים אלו תוכנית התחדשות עירונית מושכלת ורחבת היקף לעיר כפר סבא, ואף הקימה במסגרת זו מינהלת חדשה, המעניקה סיוע, ייעוץ מקצועי ומשפטי ועוד לרשות התושבים."

תחילת הפרשה: הוועדה המחוזית שמה מקלות בגלגלי התוכנית החדשה
תחילת הפרשה לפני מספר שנים, כאשר עיריית כפר סבא ביקשה לקדם תכנית מפורטת בהתאם להוראות תמ"א 38 וזאת מתוך הנחה שמדובר בתכנית בסמכות ועדה מקומית. בשנת 2014 אף שופצו שני בניינים, אחד מהם אף נהרס ונבנה מחדש אולם בשנת 2015 הודיע ראש העיר הקודם, יהודה בן חמו, כי התוכנית לגבי 9 בניינים נוספים שהיו חלק מתוכנית ההתחדשות העירונית בשכונה, תיעצר לטובת תוכנית פינוי בינוי רחבה יותר. בהתאם, בחודש נובמבר 2016 אושרה להפקדה בוועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה תוכנית פינוי בינוי הכוללת 160 יח"ד קיימות, שבמקומם ייבנו 385 יח"ד ב- 13 בניינים. אלא שלאחר הפקדת התוכנית בחודש ינואר 2017, קיבלה הוועדה המקומית את הודעת הוועדה המחוזית, לפיה קיים ספק לעניין סמכותה של הוועדה המקומית לקדם את התכנית, ועל כן אין לקדם את התכנית בסמכות הוועדה המקומית אלא בסמכות ועדה מחוזית. בנוסף, נקבע כי התכנית טעונה אישור שר האוצר.

הבניינים ברח' הרב גולד בשכונת כיסופים // מגדילים
הבניינים ברח' הרב גולד בשכונת כיסופים // מגדילים

בינתיים: הדיונים בעירייה התעכבו, בעלי תפקידים התחלפו
בשלהי שנת 2017 קיימה הוועדה המקומית דיון שבמסגרתו הוחלט לפנות לוועדה המחוזית בהליך של בקשה לאימוץ הליכי הפקדה שננקטו עד אז על ידי הוועדה המקומית, וזאת במטרה לקדם את הליכי התכנון. ואולם, מאחר שאחד מחברי המועצה ביקש לקבוע דיון במסגרת מליאת הוועדה המקומית, העירייה נדרשה להביא את התכנית למליאה. בהמשך נערכה סדרת מפגשים עם נציגות תושבים ובעלי דירות מהבניינים והמתחמים בשכונה ומהנדסת העיר המליצה לבצע התאמות לתכנית ולהעבירה לוועדה המחוזית על מנת שניתן יהיה לקדמה. הדיון נדחה עקב סיום כהונתם של בעלי תפקיד וביניהם מהנדסת העיר, ובמקביל נערכה בחינה מחודשת מתוך מגמה להביא בפני מליאת הוועדה המקומית תכנית בעלת היתכנות לאישור, בשים לב למורכבותה ובצורך בבדיקות, השלמות ותיקונים.

 בתוך כך, כאמור, הגיש אחד התושבים עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים, שם הוא דרש כי תיקבע לאלתר ישיבה של הוועדה המקומית, על מנת שיוחלט אם יש מקום להמשך הליך התכנון האמור. בית המשפט קיבל את עמדת הוועדה המקומית, וקבע כי אין עילה להתערב בדרך הפעולה של עיריית כפר סבא והוועדה המקומית שלה ולכן הורה על דחיית העתירה, מבלי להידרש לטענות מקדמיות שהועלו.

התושב עתר לעליון – תנו לנו לקדם פרויקט התחדשות עירונית
אלא שהתושב לא אמר נושא והגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון, בו טען כי יש להורות על המשך קבלת החלטות בתכנית לאלתר. 

המערער ביקש להורות על פסילת התכנית בהיעדר היתכנות לקידומה וטען כי היעדר הכרעה בתכנית גורם לעיכוב בבקשות להיתרי בנייה במסגרת התחדשות עירונית (הגם שדיירי הבניין בו הוא מתגורר טרם הגישו בקשה כאמור). המערער אף עתר לכך שהוועדה המחוזית תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף 28 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ותקבל החלטות במקומה של הוועדה המקומית.

מנגד, עיריית כפר סבא והוועדה המקומית שלה, ציינו כי אין עילה להתערב בהליכי התכנון נוכח מורכבותה של התכנית, וטענו כי קצב ההליך הוא סביר. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז מסרה לבית המשפט כי אין כל עילה למתן הסעד המבוקש על ידי המערער.

ראש העיר, רפי סער, פועל לחלץ את העגלה מהבוץ: הופקדה תכנית כוללנית
במהלך הדיון בעתירה עדכנה עיריית כפר סבא כי בינתיים עזבה מהנדסת העיר הקודמת את תפקידה, השתנו מגמות התכנון, התקבלו החלטות חדשות בנושא התחדשות עירונית והופקדה תכנית מתאר כוללנית לכפר סבא. יש לציין כי ראש העיר החדש, רפי סער, אשר נכנס לתפקידו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות לפני כשנה, החל לטפל בנושא, וכפי הנראה גם לנסות להוציא את העגלה מהבוץ. כך או כך,  העירייה הצהירה כי בשלב זה נבחנת האפשרות לתקן או אולי אף לבטל את התכנית במתכונתה הנוכחית וכי ביום 9.11.2019 קבוע בוועדה המקומית דיון במסמך מדיניות שהוכן בעירייה, המהווה בסיס לתכנית חדשה במתחם כיסופים, אשר תבוא ככל הנראה במקום התכנית הנוכחית.

הבניינים הישנים ברחוב הרב גולד // מגדילים
הבניינים הישנים ברחוב הרב גולד // מגדילים

מעיריית כפר סבא נמסר כי: "שכונת כיסופים עברה וממשיכה לעבור הליכי התחדשות עירונית. לאחר ששני בניינים במתחם קיבלו היתרים לתמ"א 38, באופן שסיכל התחדשות עירונית מיטבית של כלל המתחם, החלה העירייה בהכנת תוכנית מפורטת לשכונה, וזו הופקדה להתנגדויות. עם כניסת מהנדסת העיר החדשה לתפקידה באפריל 2019, נעשתה בחינה נוספת לתוכנית המופקדת, לרבות פגישות עם נציגי השכונה, אולם היות שהיא מופקדת, יש צורך בהליכי תכנון לביטול ההפקדה. אי לכך, שקדו ביחידות ההנדסה העירוניות על הכנת מסמכי מדיניות לשכונה, אשר יחליפו את התוכנית המופקדת ויאפשרו לדיירי השכונה להכין תוכנית מפורטת בעצמם על סמך מסמך המדיניות, אשר תובא לאישור הוועדה המקומית במהלך החודש הקרוב".

באשר לעתירה, השופטים עוזי פוגלמן, מני מזוז וג'ורג' קרא, תמכו בעמדת העירייה, ונימקו כי: "הליך התכנון נסוב על בחינה רב קודקודית של סוגיות שונות בתכנית ההתחדשות העירונית, הכרוכה, בין היתר, בבחינת נושאים תכנוניים, שמאיים, ציבוריים, סביבתיים ותחבורתיים, כל זאת תוך שיתוף סדיר של הציבור. המגמה המסתמנת בעת הזו, כפי העולה מהפירוט שלעיל, עולה לכאורה בקנה אחד עם רצונו של המערער להביא לביטולה של התכנית במתכונתה הנוכחית, אולם הליך קבלת ההחלטות טרם נשלם".

עוד נאמר בפסק הדין: "קצב ניהול הליך התכנון מסור לשיקול דעתן של רשויות התכנון המוסמכות, וככלל בית המשפט לא יראה להתערב בכך בהיעדר טעמים מבוררים היטב. בהינתן מורכבות הסוגיה התכנונית העומדת על הפרק, התמורות השונות שחלו במהלך חיי התכנית, פרק הזמן שחלף ופרק הזמן המקובל להליכי תכנון, לא מצאנו כי קצב קבלת ההחלטות חורג ממתחם הסבירות במידה המצדיקה התערבות שיפוטית. אף לא מצאנו עילה להתערב בבקשת הסעד המכוונת אל הוועדה המחוזית משזה לא נכלל ברשימת הסעדים שהתבקשו בעתירה המינהלית".

כאמור, מגיש הערר חויב לשלם הוצאות משפט של 7,000 שקלים לעיריית כפר סבא והוועדה המקומית שלה וסכום זהה לוועדה המחוזית.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות