banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

הקלות למיזמי אנרגיה וטורבינות רוח: מחיר אחיד לפרויקטים

תינתן אפשרות להחלפת שטחי עיבוד בין משבצות של ישובים סמוכים באותו אזור בהקצאת קרקע למתקנים סולאריים גדולים. טורבינות רוח הוחרגו ותתאפשר קביעת מחיר אחיד גם ללא הליך תחרותי על התעריף

מגדילים 12.09.2021

מועצת מקרקעי ישראל החליטה להאריך את  הוראת השעה  מ 2017,  לפיה מקום בו מתקיים הליך תחרותי על תעריף החשמל, הקצאת הקרקע  למיזמים קרקעיים, מיזמים לגגות ומאגרים ומיזמים לסולארי משולב אגירה, תעשה תמורת תשלום קבוע ואחיד, כך שתחול על תוכניות  בניין עיר שיופקדו עד ליום 30.6.23.   

ככלל,  הקצאת קרקע בפטור ממכרז נעשית על בסיס שומה פרטנית, אולם הוראת השעה קבעה תנאים חריגים  לנושא הקצאות לאנרגיה מתחדשת.  "הרציונל שעמד בבסיס הוראת השעה הוא הצורך לאזן בין הרצון לעמוד ביעדי הממשלה לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת והחשיבות של הקמת מתקנים סולאריים גדולים המחוברים לרשת ההולכה לצורך כך, אל מול שיקולים של צדק חלוקתי והעדיפות לשיווק קרקע לטובת מיזמים סולאריים באמצעות מכרז", אומרים ברמ"י, "לאור האמור תאפשר ההוראה, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בה, הקצאת קרקע למתקנים סולאריים גדולים, אף בחריגה ממגבלת השטח הקבועה בהחלטות המועצה תוך מתן אפשרות להחלפת שטחי עיבוד בין משבצות של ישובים סמוכים באותו אזור.

החרגת טורבינות רוח

בשנת 2017 אישרה מועצת מקרקעי ישראל כי במקום שבו מתקיים הליך תחרותי על תעריף החשמל על ידי רשות החשמל הקצאת הקרקע במיזמי אנרגיה, תיעשה תמורת תשלום קבוע ואחיד אולם כעת אישרה המועצה להחריג את טורבינות הרוח השנויות במחלוקת וזוכות להתנגדויות מצד תושבים. ברמ"י מנמקים את ההחלטה בכך ש"היות והקצאות לטורבינות רוח  מהוות מקרים בודדים לגביהם אין בכוונת רשות החשמל להוציא הליך תחרותי על התעריף הוחלט להחריגם ולאפשר קביעת מחיר אחיד גם ללא קיומו של הליך תחרותי על התעריף". 

עוד אומרים ברמ"י כי: "המחיר האחיד אינו מהווה את מחיר הקרקע אך נועד לאפשר תחרות על התעריף ולעודד הוזלתו, במטרה שתשפיע על מחיר החשמל לצרכנים. בנוסף, מנגנון המחיר האחיד נותן וודאות ליזמים ואחידות לגבי עלות הקרקע, מקצר ומפשט באופן משמעותי את הליך הקצאת הקרקע, משלא נדרשת שומה."לאור הצלחת יישום מנגנון המחיר האחיד  במכרזים להקצאת קרקעות למיזמים ליצור חשמל אישרה המועצה להחיל  מדיניות זו גם במיזמים נוספים ליצור חשמל  כגון טורבינות רוח ולא רק במיזמים סולאריים".

 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות