banner
עמי פרץ מנכל בוני התיכון // יחצ
עמי פרץ מנכל בוני התיכון // יחצ

הכנסות חברת בוני תיכון זינקו בכ-129% לכ-114.6 מיליון שקל

כך על פי תוצאות הרבעון השני של השנה של החברה. מתחילת 2021 מכרה החברה 131 דירות והיא מקדמת ייזום ושיווק של כ-2,300 יח"ד ב-8 פרויקטים

מגדילים 12.09.2021

חברת בוני התיכון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של שנת 2021: ההכנסות ברבעון השני של 2021 זינקו בכ-129% לכ-114.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-50.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הגידול נובע בעיקר מקצב ההתקדמות הביצוע בפרויקטים השונים, בדגש על הפרויקטים בכרמי גת, אשקלון, מודיעין וקריית אונו מתחם D. 

עוד על פי הדיווח, הרווח הגולמי ברבעון השני טיפס לכ-29 מיליון שקל, לעומת הפסד גולמי של כ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני טיפס לכ-23.3 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של 9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-14.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-10.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (הפסד של כ-1.5 מיליון שקל בניטרול ירידת ערך). במהלך הרבעון השני של 2021 מכרה החברה 39 יח"ד. מאז סוף הרבעון השני ועד סמוך למועד פרסום הדו"חות מכרה החברה 33 יח"ד נוספות. מתחילת 2021 מכרה החברה 131 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ-329 מיליון שקל (כולל מע"מ). 

נכון למועד פרסום הדוח מקדמת החברה ייזום ושיווק של כ-2,300 יח"ד ב-8 פרויקטי נדל"ן למגורים בקריית אונו, מודיעין, אשקלון, גדרה, כרמי גת, באר יעקב, ירושלים ונתניה. כ-27 פרויקטי ההתחדשות העירונית ותמ"א 38-2 בשלבי ייזום שונים בהיקף של כ-14,000 יחידות דיור. עוד על פי הדיווח, הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2021 טיפסו בכ-138% לכ-221.9 מיליון שקל, לעומת כ-93.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020. הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ-22.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-12.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020 (הפסד של כ-3.9 מיליון שקל בניטרול ירידת ערך). 

מה על הפרק?
בחודש אפריל דיווחה החברה על זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, לבניית 238 דירות וכ-1,222 מ"ר למסחר בבאר יעקב. 50% מהדירות בפרויקט (119 דירות) ישווקו במסלול "מחיר מופחת" במחיר של 11.6 אלפי ש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ) והיתר (119 דירות) ישווקו לכלל הציבור בתנאי ובמחירי שוק חופשי. בחודש יוני 2021 השלימה החברה גיוס אגרות חוב (סדרה יט') בהיקף של 105 מיליון ש"ח בריבית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 3.05%. בחודש יולי 2021 ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה טו') בסך של כ-55 מיליוני ש"ח.

כמו כן בתקופת הדוח דיווחה החברה על בחירתה לקדם 3 פרויקטי פינוי בינוי נוספים בבת ים, רמת השרון ויפו, עם צפי לבניית 1,014 יח"ד מהם ימכרו בשוק החופשי 748 יח"ד ו-266 יח"ד יושבו לבעלי הדירות הקיימות.

עמי פרץ, מנכ"ל בוני תיכון: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני עם גידול חד בהכנסות וברווחים, תוך שאנחנו ממשיכים בפיתוח פרויקטי החברה ופועלים להגדלת מלאי הדירות העומד לרשותה. לאחרונה ביצענו גיוס אג"ח מוצלח בהיקף של כ-105 מיליון שקל. אנחנו שמחים על הבעת האמון מצד שוק ההון בחברה ופועלים להרחיב את הפעילות, בין היתר תוך דגש על סגמנט ההתחדשות העירונית שבו אנחנו מקדמים כ-14,000 יח"ד בשלבי ייזום שונים". 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות